Arnljot Gellines veg 4

Haugesund
Prisantydning

4 000 000,-

 • BRA199㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1962
 • Omkostninger113 730,-
 • Totalpris4 113 730,-

Flott enebolig på stor tomt (989 kvm). Lekker og sosial hage med muligheter. Tak og vinduer fra 2009.

Beskrivelse

Vindfang til å sette fra seg sko. Malte overflater på vegger og fliser på gulv. Varmekabler i gulv.

Romslig gang med skyvedørsgarderobe. Malte overflater på vegger og parkett på gulv.

Gjestetoalett med wc og servant. Malte overflater på vegger og fliselaminat på gulv.

Romslig stue i vinkelrom til praktisk kjøkkeninnredning med øy-løsning. Godt spekket med hvitevarer som feks doble komfyrer.Utgang til terrasse og hage fra stue. Malte overflater på vegger og parkett på gulv.

Loft:

Gang med Malte overflater på vegger og parkett på gulv.

Hovedsoverom av stor størrelse med walk-in rom. Malte overflater på vegger og parkett på gulv.

Soverom 2 også av god størrelse med garderobeløsning. Malte overflater på vegger og parkett på gulv.

Baderom (Totalrenovert av Geir Sirnes i 2008). Malte overflater på vegger og fliser på gulv og sokkel. Varmekabler i gulv. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Inneholder baderomsinnredning med speilskap, wc, dusjkabinett og lagring.

Luftebalkong.

Kjeller:

Gang med mur/ malte overflater på vegger. Laminat på gulv. Bi-inngang.

Lagringsrom / Soverom (3). Malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Bad med malte overflater på vegger og fliser på gulv og sokkel. Inneholder vask, wc, dusj og vvb. Se tilstandsrapport for info rundt vanninntrenging.

Koselig kjellerstue til ungdommen!

Garasje.

Detaljer

Vindfang, gang, stue, kjøkken, wc

Soverom, Soverom 2, Gang, Baderom/Vaskerom

Gang, Lagringsrom, kjellerstue, baderom

Bygningsinformasjon

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Innvendig > Rom Under Terreng Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er registrert fuktskader i kjeller på baderom og i gulv i kjellerstuen. Det er også registrert stedvis høye fuktmålinger ved bruk av protimeter andre steder i kjeller som i bod. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Innvendig > Innvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke rekkverk i nedre del av trappen. Det mangler håndrekke på vegg. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det finnes ingen dokumentasjon for utførelse av badet. Det er også registrert avvik som tilsier at baderommet må oppgraderes. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Det er råteskader i vegg. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Kostnadsestimat: Over 300 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke snøfangere på tak. Dette var heller ikke et krav når denne boligen ble oppført. Det var for øvrig et krav når taket ble tekket om i 2009. Levetiden for undertak er mer enn halvert. Undertak er ikke synlig i sin helhet og det kan derfor påregnes ytterligere kontroll av undertak. Det er noe rust på veggventiler i mur. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader etter stikkprøver på denne boligen. Øvrefasader er det ikke utført stikkprøver på. Eldre bolige er generelt noe underventilert i forhold til en moderne konstruksjon. Det er ikke registrert musebånd under kledning i nedre del. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: Det er kun synlige konstruksjoner i knevegger. Det kan derfor påregnes ytterligere kontroll for å avdekke eventuelle feil eller mangler. Det må innhentes pris på dette fra fagperson. Det er ikke etablert tilgang til kald sone loft. . Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Vinduer Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå. Det er registrert noe overganger utvendig hovedsakelig i mur som fremstår som noe utette. Det er også påvist noe høyt fuktnivå i vinduer i kjeller. Det er også feilmontert vannbrett over balkongdør og vindu på loft mot øst. Dette gjelder også andre steder. Det er registrert noe råte på klemlister stedvis på utsatte steder. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. Det er påvist andre avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Levetiden for underliggende belegg under protanduk er overskredet. Det er påvist noe liggende vann på tekking. Ergo nor lite fall på konstruksjon. Det er utført tradisjonelle fuktmålinger i vindfang i 1 etasje uten at dette ga utslag av betydning. Rekkverk på terrasser og balkonger skal være 1 meter etter dagens krav. Det er stedvis løse skiferheller på terrasse i tillegg til slitasje i fuger. Stedvis. Dette gjelder også på platting ved terrasse mot øst og vest. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er skjevheter i etasjeskillere i denne boligen. Det er normalt med noe skjevheter i en eldre bolig da det var andre krav for nedbøyning og stivhet da denne boligen ble oppført. Det er også noe skjevheter i betongdekke i kjeller da overflate re etablert på originalt kjellergulv fra byggeåret uten å være avrettet.

Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er ikke ildfast plate på gulv foran feieluke i kjeller. Feieluken er også omsluttet av brennbart materiale. Pipen er ikke synlig på kaldtloft.

Innvendig > Andre innvendige forhold Det er avvik: Det er over 0,5m til underliggende nivå. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Noe bom i flis. Dette betyr i korte trekk at ikke hele flisen har kontakt med underlaget og vil således være svak for støt. Flisen kan også løsne i aktuelt område. Det er ikke fall i forhold til krav/anbefalinger fra byggeåret. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som blir utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er ikke spalte under døren for tilluft. Kostnadsestimat: Under 10 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Avvik gjelder utelukkende for rør i metall som ikke er skiftet.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er noe lokale rissdannelser stedvis. Kostnadsestimat: Under 10 000

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 76 kvm 1. etasje: 78 kvm 2. etasje: 45 kvm Primærrom Kjeller: 61 kvm Vindfang, gang, bad/vaskerom og kjellerstue. 1. etasje: 78 kvm Vindfang, gang, toalettrom og stue/kjøkken. 2. etasje: 45 kvm Gang, bad/vaskerom 2 soverom og omkledningsrom. Sekundærrom Kjeller: 15 kvm Bod og garasje.

Ferdigattest

Det foreligger innflytningstillatelse datert 07.08.1962 Det foreligger ferdigattest på vindfang datert 28.03.1973

Oppvarming

Varmepumpe, elektrisk, varmekabler i enkelte rom.

 • Beliggenhet

  Beliggende i attraktivt boligfelt på Gard. 15 minutter gange til Indre kai i Haugesund sentrum. Gard senteret like ved. Flere dagligvarebutikker i gangavstand. God og trygg skoleveg til Gard skole. Kyststien og flere flotte turområder i vangen er bare få strakser unna.

  • kr 4 000 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 113 730,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 113 730,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 19 122,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 130,- pr år.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 28.09.2023 og selgers Egenerklæring datert 25.09.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 21. nov. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230237
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.