Årvollknausen 12

Karmøy
Prisantydning

3 190 000,-

Solgt
 • BRA229㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1984
 • Omkostninger96 900,-
 • Totalpris3 286 900,-

Kjekk familiebolig over to plan - Rolig og barnevennlig beliggenhet - Pent opparbeidet tomt - Moderne innredet!

Beskrivelse

Etter overtakelse av dagens eier er det utført flere oppgraderende tiltak, blant annet: - Fornyet alle vinduer i underetasje i 2022. - Montert kjøkkeninnredning(brukt) i kjellerstue. Vann er ikke tilkoblet. - Oppgradert deler av det elektriske anlegget. - Platet vegger og lagt nye gulvoverflater i begge soverommene i underetasjen (ikke omsøkt til soverom) - Montert el- bil lader. - Nye innerdører i hele boligen. - Ny ytterdør i underetasjen. - Fornyet gulvoverflater stue, kjøkken, ett soverom og gang i hovedetasje. - Malt tak og vegger samt montert nye lister i stue og begge soverom i hovedetasje. - Malt innvendig trapp samt de fleste veggoverflater i boligen. - Boligen ble malt utvendig i 2022. - Gårdsrommet ble gruset på nytt og det ble laget større parkeringsområde. - Malt grunnmur og utvendig trapper av mur. - Opparbeidet stort bed i skråning.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Underetasje: Gang, to soverom, baderom, vaskerom, to boder samt kjellerstue med kjøkken (soverom og kjellerstue er ikke omsøkt) Hovedetasje: Entrè, gjestetoalett, baderom, to soverom, kjøkken samt stue.

Bygningsinformasjon

Grunnmur oppført i betongkonstruksjon. Yttervegger i bindingsverk av tre, kledd med trepanel. Saltak oppført i trekonstruksjon som sperretak. Vinduer med karmer av tre og pvc. Ytterdører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger datert 1981. I tegningene kan vi se at det er godkjent å sette inn vindu på loft. Det er også godkjent å lage et tredje soverom i stuen på hovedplan om ønskelig. Underetasjen er godkjent som hobby, gang, vaskerom, toalett, klesbod, matbod, sport og disp(de to soverommene). Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Følgende momenter har fått TG3 og TG2 i tilstandsrapporten: TG3: - Bad underetasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Vaskerom underetasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG2: - Taktekking: Det ble registrert fuktighet rundt pipe og ventilgjennomføring må fornyes. Over halvparten av forventet brukstid er passert på taktekking og undertak. Det ble registrert fuktighet på sutaksplatene i område ved pipe. - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/ nedløp og beslag. Ved montering av ovn må det også monteres stigetrinn. - Vindu: To vinduer i 1. etasje er ikke fornyet. Vinduene bør fornyes. - Terrasse: Det ble registrert skjevhet og sprekkdannelse i fundamentene. Skjevhet og slitasje på terrassedekket. Uheldig løsning med montering av trekonstruksjonen direkte til pukk/ stein. Manglende rekkverk. - Utvendige trapper: Enkel utførelse av trapp til underetasjen. Sprekk og skjevhet i forstøtningsmur ved trapp. - Det ble registrert 2 cm skjevhet i stuen og 1,5 cm skjevhet i gang. Stedvis knirk. - Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Rom under terreng: Det ble registrert bruk av folie som det ikke er anbefalt skal brukes. Folien kan være årsak til at det oppstår kondens i veggene og bør fjernes. - Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn er større enn dagens krav. Rekkverkshøyder er under dagens krav, og åpninger i rekkverk er større enn dagens krav. - 1. etasje bak: Elektrisk avtrekksvifte bør monteres. Ventil i himling er ikke tilkoblet. - Toalettrom: Det anbefales elektrisk vifte. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på varmepumpe. - Drenering: Over halvparten av forventet brukstid er passert på drenering. Tettelist over grunnmursplast må monteres. - Rust fra armeringsjern må rengjøres og pusses over. - Kjøper må forvente noe utbedring eller fornying av forstøtningsmur og fundament. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger og vannledninger.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på nybygg enebolig. Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: 1. Innpuss dør og vinduer kjeller. 2. Støp utvendig kjellertrapp. 3. Støp kjellergulv. 4. Kanaler loft kobles sammen. 5. Isolasjon loft fullføres. Arbeidet må være utført innen 01.12.1983. ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger svært attraktiv og barnevennlig til i Åkrehamn. Fra boligen er det gangavstand til det aller meste en trenger i hverdagen. Barneskole, barnehager, ungdomsskole, Vidergående skole, matvarebutikker, idrettsanlegg og handlemuligheter ligger like i nærheten.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Det går en byggegrense sør og øst på tomten. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 3 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 96 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 286 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 17 196,- pr. 2023. Kommunale avgifter inneholder vann, renovasjon, feiing, avløp og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 612 697,- for 2022

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring, reguleringsplankart og grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 10. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240036
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.