Åsbuvegen 201

Sveio
Prisantydning

1 300 000,-

 • BRA171㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1976
 • Omkostninger33 830,-
 • Totalpris1 333 830,-

Enebolig/ landsted på Åsbu. Landlig og fri beliggenhet

Visning

onsdag 27 september

16:00-17:00

Påmelding
Beskrivelse

Tapet på vegger, gulvbelegg og laminat på gulv. Se for øvrig tilstandsrapport.

Detaljer

Følgende rom er i følge takstmann P-rom:

1 Etasje: Entré , Gang , Kjøkken , Bad , Soverom , Soverom 2, Stue Loft: Gang , Soverom , Soverom 2

S-rom: Loft: Kott Kjeller: Bod / u-innredet kjeller med sluk.

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Takstmann Alsaker datert 20.02.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Vinduer Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. 1 vindu på loft har lekkasje og det er fuktskader i vegg og gulv under. (Ikke synlig i gulv) Vinduer for øvrig har generelt passert forventet levetid. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Begge mangler rekkverk. Sprekk i trapp til kjelleren. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Bygg med krav til røykvarsler og brannslukker. Det ble i 2010 krav til at røykvarslere skal være tilkoblet strømnett og ha batteri. Det er derfor tg 3 på de fleste bygg. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Da vann går naturlig i terreng medfører dette en naturlig risiko.

Tomteforhold > Terrengforhold Terreng faller inn mot bygning. Eier opplyser at det er gravd rundt boligen for å etablere ny fuktsikring rundt boligen. I den anledning ble det lagt ny pukk og dette gjør at vann trekker naturlig ned i terreng. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2:

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Tg pga manglende snøfanger over inngangsparti og manglende borledning av takvann.

Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Kjellerdøren har råte. Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er avvik: Normalt vedlikehold må forventes. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Overflater Det er påvist fuktskader på overflater. Noe riss/sprekker i tapet. Hull etter bilder mm og på loft er gavl fuktskadet pga lekkasje i vindu. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Måling anbefales iht føre-var prinsipp. Hvis det er ønskelig leier takstmann ut radon måler for 1 800,- kr (1 uke leie). Måler henges 1 meter opp på veggen og resultat kommer etter 2 dager. (Det anbefales minimum 1 uke med måling).

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Anlegg fremstår som ryddig og i normal god stand. Takstmann har ikke utdanning innen elektrisk og undersøkelse er derfor noe begrenset. Kostnadsestimat: Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Alder på takstein tilsier at den er i sluttfasen på forventet levetid. Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side Det er avvik: Fasade bærer preg av manglende renhold. Det er i tillegg registrert enkelte bord som snart er moden for utskiftning. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er målt noe skjevheter, men dette er normalt. Skjevhet er ca 2,5 cm. Innvendig > Pipe og ildsted Gå til side Det er avvik: Tg pga naturlig elde av pipeløp. Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Vvs fungerer greit på befaring, men alder tilsier at noe oppgradering må forventes. Tekniske installasjoner > Varmesentral Gå til side Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Tg pga normal elde og slitasje. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert flere sprekker i muren, dette skyldes normalt manglende bruk av armering. Tomteforhold > Septiktank Gå til side Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Det antas at tank er fra byggeår og har naturlig elde.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte takst. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 68 kvm 1. etasje: 77 kvm 2. etasje: 26 kvm Primærrom 1. etasje: 77 kvm Entrè, gang, kjøkken, bad, 2 soverom og stue. 2. etasje: 25 kvm Gang og 2 soverom. Sekundærrom 2. etasje: 1 kvm Kott.

Ferdigattest

Det foreligger mellombels bruksløyve datert 29.08.1977 med følgende anmerkninger: 1. Infiltrasjonsgrøft 2. Rekkverk utvendig trapp. Arbeider må være utført innen 01.12.1977. I følge selger er rekkverk utvendig trapp ikke montert. Forhold rundt infiltrasjonsgrøft kjenner ikke selger til.

Ferdigattest foreligger ikke.

Bygget er oppført før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at innredet loft ikke er byggemeldt eller godkjent. Underetasjen er på godkjente byggetegninger angitt som div., hobby, vask, mat og sport/redskap.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig. Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig, fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det kan være krav i lov, forskrift og planverk som ikke er eller kan oppfylles, i så fall vil kommunen kunne kreve at kjeller/loft settes tilbake til opprinnelig godkjent stand.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Privat vann | Det er brønn på hovedbrukets eiendom. Selger opplyser at den ikke har gått tomt til tross for at utvendig basseng er brukt om sommeren. Selger opplyser videre at brønnen burde vært vasket og at det ikke er tatt vannprøver da mht vannkvalitet, men at de tidligere har drukket vannet. Ret til å ha brønn på hovedbrukets eiendom er tinglyst.

Avløp | Eiendommen er tilknyttet septiktank med kommunal tømmeordning. Avløp fra overflatevann og fra septiktank opplyses å ledes over hovedbrukets eiendom, som også er i samråd med eier av hovedbrukets eiendom.

Vei | Eigedommen har tilkomst til privat veg, med om lag 350 meter til kommunal veg ved postkassestativet på Åsbu. Veirett på hovedbrukets gårdsvei er tinglyst. Eiendommen skal delta på vedlikehold og brøyting av veien.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning.

Oppvarming

Det er montert varmepumpe samt peisovn i stue.

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Landlig beliggende bolig med utsikt over omgivelsene. Rolig, barnevennlig område med kort vei til flotte turområder. Med bil tar det ca. 10 - 12 minutter til Sveio sentrum og ca. 25 - 30 minutter til Haugesund.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Bygningsopplysningar: På eigedommen er det registrert ein einebustad med bygningsnr. 173769806. Planstatus: Eigedom gnr. 47 bnr. 8, ligg i område «SB-28 (2)» med føremål «LNF-spreidd» og arealet visast med blågrøn farge (dvs. landbruks-, natur- og friluftsområde med spreidd bustadbygging etter § 5.2.1 i kommuneplanens arealdel). Kommuneplanen sine føresegner gjeld.

  • kr 1 300 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 33 830,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 333 830,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 4 487,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer Feiing/tilsyn: kr. 672,- Renovasjon kr. 2 631,- Slam kr. 1 185,- Totalt kr 4 487,-.

  Ligningsverdi

  kr 477 852,- for 2021

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Selger har godkjent alle opplysninger i prospektet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport, grunnkart og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 18. sep. 2023

 • Oppdragsnummer: 01230344
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.