Austre Karmøyveg 349

Karmøy
Prisantydning

1 890 000,-

Solgt
 • BRA93㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom1
 • Byggeår1947
 • Omkostninger60 980,-
 • Totalpris1 950 980,-

Sjarmerende og påkostet enebolig med landlig beliggenhet - Stor tomt på ca. 1011 kvm - Flott uteareal med hagestue!

Beskrivelse

Etter overtakelse av dagens eier er det utført flere oppgraderende tiltak, blant annet: - Drenering rundt grunnmur og på tomten(ikke i området med synlig fjell- ved inngang kjeller) - Ny gårdsplass med grus, singel og sandfangkum. - Nye utvendige vannrør med stoppekrane. - Fornyet 6 vinduer, utvendige vinduslister og noe trepanel. Trepanelet er beiset/ malt. - Taktekket og renner er fornyet. - Nytt tak over inngang til kjeller, renovering av utvendig trapp og trepanel ved inngang. - Innvendig er loftsetasjen isolert og innredet på nytt. Her er både gulv, tak og veggoverflater fornyet. - Etasjeskille mellom kjeller og første etasje er isolert med ny himling mot kjeller. - El- anlegget er oppgradert. - Ny varmepumpe i stue (ca. 5 år). - Nytt røykløp, feieluke og vedovn. - Lekker kjøkkeninnredning fra Ikea med integrerte hvitevarer. Fornyet av forrige eier ca. 2016. - Utvendig sportsbod bygget av forrige eier ca. 2012.

Det er lagt inn fiber fra Altibox.

Boligen fremstår nå som godt vedlikeholdt, og med god standard tatt alder i betraktning. Boligen må likevel ikke forveksles med dagens standard og forskrifter.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjeller: Kjellerrom Første etasje: Gang, baderom samt stue og kjøkken. Loftsetasje: Stue og soverom.

Bygningsinformasjon

Taktekkingen er av betongtakstein. Yttervegger oppført i tømret konstruksjon. Kledd med trepanel. Saltak oppbygd i trekonstruksjon som åsetak. Vinduer med karmer og foringer av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger tegninger av tilbygg bad. Det foreligger ikke tegninger av fasade slik den er i dag, planløsning, utvendig bod eller hagestue. Megler har av den grunn ikke mulighet til å kontrollere hva som er godkjent innredet eller oppført. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår. Boligen er registrert tatt i bruk i 1947. Det er også registrert en bygning på ca. 6 kvm tatt i bruk i 2003. Dette gjelder trolig utvendig bod.

Følgende momenter har fått TG3 og TG2 i tilstandsrapporten:

Tg3: - Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

TgIU: Hultaking baderom er ikke foretatt da tilstøtende vegg er tømret.

Tg2: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke montert skvett beslag og renner på takoverbygg over inngang til kjeller. - Det er registrert symptom på aktivitet fra borebiller(mott) på deler av takkonstruksjonen. Angre kan forekomme i alle deler av bygninger. Det er ikke registrert noe avvik på innsiden av taket, men en må forvente noe skjevhet og mottforekomst i konstruksjonen. - Noe mer slitasje på vinduer som ikke er fornyet. - Det ble registrert noe enklere utførelse på ytterdører og luker i kjelleren. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Kjelleren er ikke beregnet til boligformål. Det ble registrert noe fuktighet ved inngangen til kjelleren i området med synlig fjell og på gulv i krypkjeller. - Lav fri høyde på innvendige trapp. Det er ikke montert rekkverk eller håndløper. - Noe slitasje på innvendige dører. - Det er ikke anordnet synlig vanntett overgang mellom våtrommsplatene og fliser. Lite fall til sluk. Sluken ligger under dusjkabinettet med redusert mulighet for besiktigelse. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Ukjent utførelse av bunnledninger i kjeller. Enkel sluk i kjeller. - Naturlig ventilasjon. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el- tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 29 kvm 1. etasje: 46 kvm 2. etasje: 18 kvm Primærrom 1. etasje: 46 kvm Gang, baderom samt stue og kjøkken. 1. etasje: 18 kvm Stue og soverom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik. Privat vei. Det foreligger ikke veirett.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedfyring.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har beliggenhet i landlige og idylliske omgivelser i Kopervik. Like ved boligen finnes nydelige turløyper, blant annet rundt Melstokkevatnet. Fra eiendommen er det kun en kort kjøretur til blant annet skole, barnehage, ungdomsskole, idrettsanlegg, Kopervik sentrum og flotte turløyper.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen er regulert LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, nåværende. 20 kvm er avsatt til kjørevei i reguleringsplan.

  • kr 1 890 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 60 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 950 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 8 381,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, slam, renovasjon, feiing, annet og (eiendomsskatt inneværende år). Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 342 257,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 22.07.2023, selgers Egenerklæring datert 17.07.2023 samt grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 20. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230318
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.