Avaldsnesvegen 26, 4250 KARMØY

Avaldsnesvegen 26

Karmøy
Prisantydning

2 490 000,-

 • BRA235㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom6
 • Byggeår1913
 • Omkostninger76 070,-
 • Totalpris2 566 070,-

Flott sveitservilla over fire plan - Godkjent leilighet - Sentral beliggenhet - Moderniseringsbehov!

Beskrivelse

Boligen er over fire plan og inneholder: Underetasje/ leilighet: Gang en, gang to, stue/ kjøkken, bad/ vaskerom, soverom og bod. Første etasje: Vindfang, gang m/ trapp, stue, kjøkken, soverom samt bad/ vaskerom. To boder. Loft: Gang m/ trapp, gang, bad, bod samt to soverom. Høyloft: Gang m/ trapp, kjøkken samt to soverom.

Boligen holder hovedsakelig eldre standard, og modernisering/ fornying må påregnes.

Bruksareal per etasje

Underetasje: 75 kvm Første etasje: 87 kvm Loft: 53 kvm Høyloft: 20 kvm

Bygningsinformasjon

Bolig med kjeller, hovedplan, loft og høyloft. Grunnmur i betongkonstruksjon. Yttervegger og tak i trekonstruksjon. Yttervegger kledd med trepanel. Yttertaket tekket med skifer. Vinduer og dører i tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger flere ulike bygningstegninger av eiendommen, noen tiltak er utført i praksis og noen ikke. Det foreligger bygningstegninger av tilbygg datert 2003. Disse tegningene viser boligens fasade slik den er i dag, i tillegg til boligens første etasje slik den er i dag. Det foreligger bygningstegninger av fasaden slik den var før tilbygg, og planløsning før tilbygg. Her er kjeller godkjent som leilighet. Det er i disse tegningene noe avvik på dagens planløsning. Resterende tegninger samspiller ikke med dagens utseende. Megler har vært i kontakt med Karmøy kommune for å finne ut hva som er godkjent og ikke. Kommunen kunne heller ikke forstå/ fastslå tegningene helt, men ble til slutt enige om at eiendommen er godkjent som tomannsbolig med leilighet/ boenhet i kjeller. Dette ble ført inn i webmatrikkel. Eventuelle hybler boligen tidligere har bestått av er ikke godkjent i dag(som referert i midlertidig brukstillatelse) Se vedlegg av web matrikkel.

Det foreligger ikke tegninger av garasje. Garasje har registrert rammetillatelse, igangsettingstillatelse og tatt i bruk 1998.

Byggeår 1913 er hentet fra boken "Norges bebyggelse".

Boligen har ikke vernestatus, men kommune kan være negative til endringer av fasade.

Primærrom

Underetasje (leilighet): Gang 1 og 2, stue/ kjøkken, bad/ vaskerom og soverom. Første etasje: Vindfang, gang m/ trapp, stue, kjøkken, bad/ vaskerom og soverom. Gang m/ trapp, gang, bad og to soverom. Høgloft: Gang m/ trapp, kjøkken og to soverom.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på fasadeendring datert 27.07.1982. ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: 1. Montering av brannstige for hybler i tredje etasje. Arbeidet må være utført innen 01.01.1983.

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra opprinnelig byggeår. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet. Godkjent leilighet i underetasjen.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Alternativ oppvarming med ved og elektrisk. Vedovner, varmepumpe i stue på hovedplan, samt varmekabler på våtrom. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Sentral beliggenhet i Kopervik med gangavstand til det meste byen kan tilby. Like i nærheten ligger Hovedgaten med flere butikker, spisested, søndagsåpen kolonial, kino, bibliotek mm. Kort avstand til skoler, barnehage, svømmehall og kjekke turløyper.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål, samt delarealet kjørevei og midlertidig bygge- og anleggsområde. Området på baksiden /øst for eiendommen er regulert til bolig, vei samt lek, og området vil trolig bli utbygget.

  • kr 2 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 62 250,-
  • kr 76 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 566 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 11 780,- pr. 2020. Kommunale avgifter gjelder her avløp, feiing, renovasjon og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 649 030,- for 2019 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Hvitevarer medfølger ikke handelen.

  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Eiendommen selges via fullmakt.

  Det ble oppdaget noe vann på gulv i mellomgang andre etasje. Vannet kom trolig fra eldre varmtvannsbereder. Varmtvannsbereder er nå fornyet,

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 17.12.2021, selgers Egenerklæring datert 27.09.2021, grunnkart med grenser, webmatrikkel og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. mar. 2022

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 2-21-00238
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.