Båtbyggjarvegen 30

Bømlo
Prisantydning

990 000,-

Solgt
 • BRA158㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1968
 • Omkostninger41 980,-
 • Totalpris1 031 980,-

Velholdt enebolig med stor tomt og garasje. Rolig og landlig beliggenhet. Noe moderniseringsbehov må påregnes.

Beskrivelse

Boligen er jevnlig og godt vedlikeholdt gjennom årenes løp, men det må likevel påregnes noe vedlikehold og modernisering.

Boligen har følgende overflater innvendig:

Kjeller - Tak : trepanel og tak-ess - Vegg: betongblokker og trepanel - Gulv: betong

 1. etasje - Tak : slett malt overflate og tak-ess. - Vegg: våtromsplater og tapet. - Gulv: våtromsbelegg og laminat

 2. etasje - Tak : slett malt overflate - Vegg: tapet - Gulv: tregulv

Detaljer

P-ROM: - Kjeller: gang med trapp. - 1. etasje: gang med trapp, soverom, bad, stue og kjøkken. - 2. etasje: gang med trapp, rom for fremtidig bad og 3 soverom.

Bygningsinformasjon

Se vedlagte eierskifterapport utarbeidet av Kasper Vestvik Hovland datert 16.10.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.2 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2:

Takstmannens vurdering ved TG2: 1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet - Støttemurer mangler fallsikring da noen høyder er over 0,5 meter og med hardt underlag. - Tegn til svik i fuktsikring/drenering ved høye verdier av fukt målt i vegg mot terreng i kjeller. 1.3 Terrengforhold - Terreng er tilnærmet flatt på nord og sør side av boligen. Øst og vest side har fall fra nord mot sør. 2.1 Yttervegger - Det er påvist lufting i underkant av kledning, men ikke tilstrekkelig musesikkring. - Noe råte i underkledning/vindski ved inngangsparti. 3.1 Vinduer og ytterdører - Takvindu må påregnes utskifting i nær fremtid. - Vinduene som ikke er byttet nærmer seg forventet levetid og utskifting bør påregnes. 5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging) - TG2 er satt på grunn av alderen på bygningsdelen og fukt målt på pipe. 7.1.1 Bad Overflate vegger og himling - Manglende sokkel list i underkant av våtromsplater i dusj sone. - Innredning har mye svellinger etter fukt. 7.1.2 Bad Overflate gulv - Ikke tilfredsstillende fall fra dør til sluk. Målt 15 mm. fra topp sluk til topp membran. - Manglende oppbrett ved dør. - Belegg har sluppet og er løst flere plasser i dusj sone. 7.1.3 Bad Membran, tettesjiktet og sluk - Våtromsbelegg har sluppet i hjørnene og er utett. Vann har mulighet å finne veien inn, men det er noen centimeter opp til hullene. 8.1 Kjøkken Kjøkken - Kjøkken innredningen er slitt og trenger vedlikehold/utskifting. - Manglende komfyrvakt og waterguard. - Ikke dokumentasjon på vanninstallasjoner. 9.1.1 Kjeller Veggenes og himlingens overflater - Manglende ventilering av kjeller. Observert ventiler i vindu, noe som ikke er tilstrekkelig. 9.1.2 Kjeller Gulvets overflate - Råte/fukt skader i innervegger av tre som er i kontakt med gulvet. 10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør - Manglende dokumentasjon av vann og avløps anlegget. - Det mangler isolering på inntaksrør i kjeller. - Ikke montert fordelerskap på rør-i-rør anlegget. 10.5 Ventilasjon - Manglende ventilering i kjeller.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3:

Takstmannens vurdering ved TG3: 4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) - Manglende snøfangere på tak. - Pipe trenger slamming/puss/beslag da det ble målt noe fukt innvendig. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.- 9.1.3 Kjeller Fuktmåling og ventilasjon - Høye fuktverdier målt i gulv og vegg mot terreng. Kan tyde på svikt i fuktsikring/drenering og manglende dampsperre mot grunn. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mer enn Kr. 300 000 11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring - Manglende samsvarserklæring på anlegget. - Tegn til termiske skader på lys i kjeller. - Sikringsskap er ikke tett og det mangler deksel. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 50.000. - og 100.000.-

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte eierskifterapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Primærrom

Arealer Bolig Bruksareal Kjeller: 48 kvm Kjeller: Gang med trapp. Uinnredet kjeller. 1. etasje: 69 kvm Hovedetasje: Gang med trapp, soverom, bad, stue og kjøkken. 2. etasje: 41 kvm Loft: Gang med trapp, fremtidig bad og 3 soverom. Primærrom Kjeller: 7 kvm Gang med trapp. 1. etasje: 69 kvm Hovedetasje: Gang med trapp, soverom, bad, stue og kjøkken. 2. etasje: 41 kvm Loft: Gang med trapp, fremtidig bad og 3 soverom. Sekundærrom Kjeller: 41 kvm Uinnredet kjeller.

Garasje Sekundærrom 1. etasje: 25 kvm Garasje

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for nybygg bolig datert 23.07.1969. For garasjen er det ferdigattest datert 29.11.1977 (den ble opprinnelig bygd på naboeiendom. Parsell rundt garasje ble senere skilt ut og kjøpt av eier av den eiendom som nå selges).

Kommunen opplyser følgende: "NB! det er ikkje funnen bygningsteikningar (garasjen) registrert på eigedom 76/121, men legg ved teikning av garasje som er funnen på eigedom 76/12. Denne er byggemeldt i nærleiken av aktuelle stad/eigedom, men det er usikkert om dette er korrekt bygning. Får ikkje teikning til å stemme overeins med nokon av bygningane som eg finn i dagens kart, kan garasje vere ombygd/utvida. Til orientering så ser eg at bygning på 76/121 er registrert som eit sefrakobjekt (potetkjeller frå 1800-talet)".

Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vei | Det er om lag 50-60m med privat veg frå kommunal veg og fram til eigedomsgrensa.

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.

Avløp | Privat kloakk med septiktank og kommunal tømming.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Oppvarming

Det er montert varmepumpe i stue, samt det er satt inn peisovn.

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Landlig beliggenhet beliggende i område med spredt bebyggelse. Utsikt ned til sjøen og over de vakre omgivelsene.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Det foreligger ingen reguleringsplan, men er i henhold til kommuneplanen datert 18.03.2013 ligger deler av eiendommen i område avsatt til boligformål og deler av eiendommen ligger i LNFR-område. Se vedlagte reguleringskart. Kommuneplanen er innhentet og kan fåes ved henvendelse til megler.

  • kr 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 41 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 031 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 056,- pr. 2023. Feiing kr 531,- Eiendomsskatt kr 3 337,- Vann kr 5 232,- Slamavskiljar kr 938,- Renovasjon kr 3 018,- Tilsammen kr 13 056,-

  Ligningsverdi

  kr 411 034,- for 2021

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

  Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra rapport fra takstmann. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Fullmektig har godkjent alle opplysninger i prospektet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

  • TIlstandsrapport
  • Egenerklæring
  • Situasjonskart
  • Reguleringskart
  • Tegninger garasje

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 8. des. 2023

 • Oppdragsnummer: 01230593
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.