Boktavegen 15, 4270 KARMØY

Boktavegen 15

Karmøy
Prisantydning

3 990 000,-

 • BRA153㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1982
 • Omkostninger113 570,-
 • Totalpris4 103 570,-

Enebolig like i sjøkanten - Stor terrasse - Strandlinje - Dobbel garasje - Sentral og idyllisk beliggenhet!

Visning

torsdag 29 september

16:30-17:30

Påmelding
Beskrivelse

Boligen er over tre plan og inneholder: Første etasje: Vindfang, gang, vaskerom, bod, bad, samt to soverom. Utvendig bod. Andre etasje: Kjøkken, stue og soverom. Loftsetasje: Loftstue og soverom. Dobbel garasje og hagestue.

Boligen fremstår som normalt vedlikeholdt tatt alder i betraktning. Etter overtagelse av dagens eier er gulvoverflater i gang og begge soverom i første etasje fornyet. Baderommet ble pusset opp i 2019 og har fliser på gulv, panel på vegger samt dusjkabinett, vask i seksjon og wc. I andre etasje ble også gulvoverflater fornyet samt det ble montert ny tidsriktig kjøkkeninnredning i 2019.

Bruksareal per etasje

Første etasje: 59 kvm Andre etasje: 60 kvm Loftsetasje: 34 kvm

Bygningsinformasjon

Det foreligger bygningstegninger datert 2001. Tegningene er i forbindelse med fasadeendring/ innredning av loft. Det foreligger plantegninger fra 1981. I tegningene kan vi se at vaskerommet er utvidet inn i innregnet sport/ redskapsrom. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger ikke bygningstegninger av garasje og hagestue med bod. Garasjen er registrert "tatt i bruk" i matrikkelen i 2003 med areal på 50 kvm. Megler har av denne grunn ikke mulighet til å kontrollere hva som er godkjent oppført. Det antas at hagestuen ikke er omsøkt oppført.

Bolig med grunnmur av betong eller betongblokker. Utvendig pusset overflate. Veggene er oppført i bindingsverkkonstruksjon. Fasader kledd med liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre, tekket med betongtakstein. Vinduer og dører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner. Følgende momenter har fått TG3(store eller alvorlige avvik) eller TG2(avvik som kan kreve tiltak) i tilstandsrapporten: TG3: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men dette var ikke krav på byggemeldingstidspunktet. Det ble registrert manglende avslutninger og rennenedløp ved entreen. Rennen er også ufagmessig innfestet. Det mangler skvettbeslag mellom taket og takrennen. - Vindu i stuen er punktert. Vindu på loft har enkelt glass etter tidligere skade. Glasset på ett vindu i første etasje er delvis sandblåst. - Det mangler rekkverk hvor avstanden til nedenforliggende terreng er større enn 50 cm. - Vaskerom: Rommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det mangler list mellom vegg og tak i deler av rommet. Det er ingen ventilasjon. - Elektrisk anlegg: Det anbefales el- kontroll av anlegget. TG2: - Det er registrert skader på terrassedør i tilknytning loftet. - Utvendige rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav. - Det ble registrert skade på laminat samt merket på panel i trappegangen. - Noe skjevhet på etasjeskille/ gulv mot grunn. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Noe slitasje i trinn på innvendige trapper. - Det ble registrert dørhåndtak med slitte innvendige fjærer. Dørhåndtak til bad er løst. - Bad: Det er trepanel i dusjens og vaskens våtsone. Avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift. - Kjøkken: Det ble registrert merker i en kjøkkenfront. - Mer enn halvparten av forventet levetid er oppbrukt på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Det er kun ventiler i overkant av vinduene i oppholdsrom. - Varmtvannstank er kobler med plugg i stikkontakt, og er over 20 år. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger og vannledninger.

Primærrom

Første etasje: Vindfang, gang, vaskerom, bad og to soverom. Andre etasje: Stue, kjøkken og soverom. Loftsetasje: Loftstue og soverom.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på påbygg enebolig datert 03.12.2003. Det foreligger midlertidig brukstillatelse på enebolig/ påbygg datert 13.01.1983. Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: 1. Puss mur utvendig. 2. Isolasjon loft dekkes med papp i området utenfor knevegger. Arbeidet må være utført innen 01.06.83.

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra opprinnelig byggeår. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Eiendommens innkjørsel går over nabo 15/22. Det foreligger ingen tinglyst rettighet på dette.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Sentral og svært idyllisk beliggenhet i Åkrehamn. Fra eiendommen har en gangavstand til det meste byen har å tilby.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål, samt delareal bevaring kulturmiljø (345 kvm) og småbåthavn (6kvm).

  • kr 3 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 99 750,-
  • kr 113 570,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 103 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 739,- pr. 2021. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 599 365,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Hvitevarer på kjøkken medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti.

  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven.

  Vannledning til garasje er ikke meldt kommunen.

  Selger er ansvarlig for at boligen er energimerket ved salg. Det foreligger imidlertid ikke energimerke for denne boligen.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 19.09.2022, selgers Egenerklæring datert 18.09.2022 og grunnkart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. sep. 2022

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 2-22-00154
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.