Boktavegen

Karmøy
Prisantydning

1 990 000,-

Solgt
 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger63 480,-
 • Totalpris2 053 480,-

Sentralt - 2 stk. tomter regulert til bolig - Nydelig beliggenhet til sjø - Båtplass - Gangavstand til det meste!

Vei/vann/kloakk

Eiendommene er ubebygd og ikke tilkoblet vann og avløp. Det ligger vannledning og spillvannsledning i veien. Se vedlagt ledningskart.

 • Beliggenhet

  Tomtene ligger svært flott og sentralt til i Åkrehamn. Fra eiendommen er det gangavstand til det meste byen har å tilby. Blant annet kaien på Åkra, Amfi Åkrehamn, skoler, barnehage, idrettsanlegg, nydelige Åkrasanden og flere butikker.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommene er regulert til bolig i reguleringsplanen. I tillegg ligger eiendommene i et område regulert som "bevaring kulturmiljø". Under Bevaring kulturmiljø står det følgende i reguleringsplan: §98: Ny bebyggelse kan gis et moderne uttrykk, men skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende miljø for materialvalg, form og volum. §99: Veg, kai og sjølinjer: Veger, kaier og sjølinjer skal i hovedsak bevares i sin nåværende form. Mindre sikkerhetsmessige tiltak kan tillates. §100: Uttalelse fra annen myndighet: Alle byggesaker innenfor planområdet skal forelegges regionale antikvariske myndigheter og kommuneantikvaren til uttalelse før kommunen fatter vedtak. Dette gjelder også bruksendringer. Merk at gjeldende bestemmelser for oppføring av bolig i området også gjelder. Tillatt BYA ihht. regulering skal ikke overstige 40%. Det anbefales å sette seg godt inn i reguleringsplan for eiendommene, og kontakte Karmøy kommune for videre spørsmål om utbygging. Se vedlagt reguleringsplan.

  • kr 1 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 63 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 053 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Eiendommen er ikke bebygd og det er derfor ikke registrert kommunale avgifter per nå. Eiendomsskatt kan forekomme. Det vil bli oppgitt Kommunale avgifter når eventuelt eiendommen bebygges.

  Ligningsverdi

  Megler har fått oppgitt formuesverdi på gnr. 15 bnr. 584 for inntektsåret 2020 på kr. 19.481.

 • Diverse

  Naboer har oppgitt at museumet ønsker å bygge en bro fra museumet over til "holmen" like utenfor. Området er regulert til allmennyttig formål. Etter en samtale med kommunen er dette ikke søkt om, og kommunen kjenner ikke til disse planene. Se reguleringsplankart for arealet.

  Den ene båtplassen er i dag utlånt til Fiskerimuseumet. Det foreligger ikke skriftlig avtale.

  Det antas at eldre kai på eiendommen kan ha verneverdig status.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. jun. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 02220004
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.