Bømlahamnvegen 1

Bømlo
Prisantydning

1 490 000,-

Solgt
 • BRA179㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom1
 • Byggeår1967
 • Omkostninger50 980,-
 • Totalpris1 540 980,-

Langevåg - Innholdsrik enebolig med garasje - Sentral beliggenhet og stor tomt - Behov for oppussing

Beskrivelse

Boligen holder noe enkel standard og bærer preg av elde og slitasje. Hovedetasje og loft er innredet mens underetasjen fremstår i stor grad som en grovkjeller. Boligen og eiendommen for øvrig fremstår som velholdt og oppgradert ved behov. Ny eier må forvente vedlikehold/oppgradering både utvendig og innvendig.

Detaljer

Innholdsrik enebolig over 3 plan: Hovedetasje: Entré, gang, stue, kjøkken, bad og soverom. Loft: Gang, 2 soverom og 2 boder. Underetasje: Entré, gang, stue og 2 boder.

Bygningsinformasjon

Boligen har støpt plate mot grunn. Mellom etasjer er det bjelkelag i treverk. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Tak er tekket med betongtakstein.

Ominnredning fra originale bygningstegninger. Hovedetasje: Soverom er omgjort til stue. Wc og bad er blitt en del av gangen. Påbygg av bad og ny entrè. Loft: Hele loftet er innredet i ettertid og ikke omsøkt godkjent. Underetasje: Hobbyrom er omgjort til stue og det er slått sammen boder.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG2 og TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3 - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold - Huset er en enebolig og har derfor svært få krav til brannteknisk. I utgangspunktet er det krav til røykvarsler og brannslukker. I 2012 kom det også krav om at røykvarslere skal være tilkoblet strømnett, men det er ikke et krav til oppdatering. Takstmann anser det derfor som godt nok at det er røykvarsler. Selv om det er utstyr i boligen anbefales det alltid å skifte utstyr ved innflytting. (Dette iht føre var prinsipp) Takstmann kontrollerer ikke batteri i røykvarslere. (Årsak er at dette har utløst alarmanlegg i enkelte tilfeller)

TG 3 - Tomteforhold > Terrengforhold - Terreng faller inn mot bygning. Tg pga helling av terreng på 2 sider av bygget.

TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

TG IU - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke mulig å sjekke konstruksjonen da det ikke er tilgang i kott eller lign.

TG IU - Tomteforhold > Oljetank

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

TG 2 - Utvendig > Nedløp og beslag - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Takrenner leder vann direkte til terreng. Det er ikke snøfanger på tak, men dette anses i liten grad som nødvendig. Tg pga normal elde av takrenner og nedløp.

TG 2 - Utvendig > Veggkonstruksjon - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kledning har noe varierende alder og kvalitet. Vegg mot vest er moden for utskiftning. Det er svak/ lufting i nedre kant på fasade. Det er et skadet panel bord under takutstikk på nordside.

TG 2 - Utvendig > Vinduer - 2 - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduer bærer preg av naturlig elde og slitasje. Listverk i kjeller er ikke fagmessig utført.

TG 2 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Det er avvik: Terrasser bærer preg av naturlig elde og slitasje. Trapp ned til hage har noe u-fagmessig utførelse. Innfesting/overgang til bolig er noe u-fagmessig

TG 2 - Utvendig > Utvendige trapper - Det er avvik: Enkel og grei trapp med normal elde. Tg pga naturlig elde og slitasje.

TG 2 - Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG 2 - Innvendig > Pipe og ildsted - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. NB ! vedovn i stue kan ikke bemyttes pr dd. Det er fjernet ovn i kjeller uten at det er murt igjen. Pipeløp er kledd med tapet og mur derfor ikke synlig.

TG 2 - Innvendig > Innvendige trapper - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapper holder generelt ikke dagens standard. Håndlist ned til kjeller er et tau.

TG 2 - Våtrom > Overflater Gulv > Bad

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 48 kvm Entré, gang, stue og 2 boder. 1. etasje: 91 kvm Entré, gang, stue, kjøkken, bad og soverom. 2. etasje: 40 kvm Gang, 2 soverom og 2 boder. Primærrom Kjeller: 33 kvm Entré, gang og stue. 1. etasje: 91 kvm Entré, gang, stue, kjøkken, bad og soverom. 2. etasje: 35 kvm Gang og 2 soverom. Sekundærrom Kjeller: 15 kvm 2 boder. 2. etasje: 5 kvm 2 boder.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på enebolig. For bygninger som er ført opp før bygningsloven fra 1965 foreligger det ikke ferdigattester eller midlertidige brukstillatelser.

Det foreligger ferdigattest på garasje datert 18.11.1976. Dokumentet kan leses hos megler.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn ellers eletrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen sentral beliggenhet på Langevåg med kort avstand til skole, barnehage, dagligvare, bedehus og alle servicetilbud tilgjengelig på Langevåg. Det er også flott skjærgård og turområder like i nærheten av eiendommen. Sørover er det ferjeforbindelse til Buavåg som ligger like i nærheten av eiendommen. Nordover er det ca. 30 minutters kjøring til Svortland som er kommunesenter i Bømlo kommune, og det er ca. tre kvarter kjøring til Stord.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er regulert til boliger mens en liten del i øst er regulert til trafikkområder.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 1 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 50 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 540 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 20 277,- pr. 2023. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Ligningsverdi

  kr 539 980,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Eiendommen overdras i den stand den var ved besiktigelse og ytterligere utvask blir ikke foretatt. Eiendommens selges med de møbler som er til stede ved besiktigelse. Personlige gjenstander slik som klær, papirer, toalettsaker, håndklær, sengetøy, pyntegjenstander, bilder, osv. vil bli ryddet etter salg.

  Kjøper er gjort kjent med at eiendommen selges på vegne av dødsbo og selges av bobestyrer. Kjøper er dermed innforstått med at selger har begrenset kunnskap om eiendommen generelt.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 08.03.2023 og selgers Egenerklæring datert 03.03.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. des. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01230090
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.