Bømlavegen 120

Bømlo
Prisantydning

2 500 000,-

Solgt
 • BRA268㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1954
 • Omkostninger79 650,-
 • Totalpris2 579 650,-

Fint beliggende tidligere småbruk med uthus og naust.

Beskrivelse

Hovedhus er oppført i 1954, med tilbygg fra ca 1980. Uthus oppført ca 1937 og betydelig oppgradert 2014/15. naust oppført ca 1974. I hovedhuset er kjøkken skiftet og bad oppusset i senere tid. For øvrig noe eldre standard på resten. Uthus og naust i god stand. Det er montert el-billader på uthus Se vedlagt tilstandsrapport i salgsoppgave for mer utfyllende vedr. standard.

Detaljer

Hovedhus: Kjeller: Kjellerrom og boder Hovedetasje: Entre/gang, gang, stue, kjøkken, bad og bod. Loftsetasje: Gang, 3 soverom og kott.

Uthus: Kjeller: 2 vedboder Hovedetasje: Åpent lagringsrom med hems.

Naust: Naustrom.

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Sunnhordland Taksering As datert 02.02.2024 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Taktekking - 2 Utvendig > Vinduer - 3 Utvendig > Dører - 2 Innvendig > Pipe og ildsted Våtrom > Hovedetasje > Bad > Overflater Gulv Våtrom > Hovedetasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt Våtrom > Hovedetasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning - 2 Tomteforhold > Oljetank

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Utvendig > Nedløp og beslag Utvendig > Veggkonstruksjon Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Vinduer - 2 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Overflater - 2 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig > Radon Innvendig > Rom Under Terreng Innvendig > Innvendige trapper Våtrom > Hovedetasje > Bad > Overflater vegger og himling Våtrom > Hovedetasje > Bad > Ventilasjon Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Overflater og innredning Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Avtrekk Tekniske installasjoner > Avløpsrør Tekniske installasjoner > Ventilasjon Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Terrengforhold

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Tekniske installasjoner > Vannledninger Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Tomteforhold > Septiktank

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon

Naust: Naust av enkel bygningsmessig standard. Yttertaket er tekket med eternittplater. Eternitt kan inneholde asbest. Myndighetene stiller spesielle krav til asbestholdige materialer med hensyn til utskifting, deponering og transport.

Løe/uthus: Løe av enkel bygningsmessig standard. Opplysninger fra eier: 2014-2016: Yttertak er skiftet. Kledning på tre sider samt noen vinduer er skiftet.

Kommunen har ikke opprinnlige bygningstegninger i sitt arkiv. Megler har derfor ikke anledning å få sjekket hva som opprinnelig var godkjent innredet i boligen. Kommunen opplyser teikningar naust ikkje funnen i byggemappe. Teikningar/bilde endring løe 2013 blir sendt megler.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen er tilknyttet privat septik med pålagt kommunal tømming. Vei | Adkomst skjer via offentlig vei. Hovudteig grensar til fv.541. For nausttomt er det er om lag 100-110m med privat veg frå fv.541 og fram til eigedomen.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger.

I stuen er det også montert vedovn.

Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen er landlig beliggende på Finnås. Fra eiendommen er det kort avstand til skole, barnehage, butikk, flotte turområder, samt bade og fiskemuligheter. Ca 200 meter fra bolighus til naust. Gode lys og solforhold på eiendommen.

  Adkomst

  Lett adkomst. Eiendommen ligger langs Bømlavegen. Det vil bli skiltet med visningsskilt under fellesvisning.

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eigedomen i hovudsak regulert av kommuneplan, men noko areal er innanfor reguleringsplan 201610 og 201406.

  Hovuteig regulert av kommuneplan og har planstatus "LNF" og "spredt boligbebyggelse" (LNF område der spreidd bustadbygging kan tillatast, og der det blandt anna er sett eit tak/tal på kor mange bueiningar som kan byggjast i planperioden).

  Naustteig er regulert av reguleringsplan 201610 og har i hovudsak planstatus "uthus/naust/badehus". Noko av jordsameige er og regulert av same plan, med planstatus "uthus/naust/badehus", "friluftsformål" og "friområde".

  For større utmarksteig er noko areal regulert av reguleringsplan 201406, planstatus "annenvegrunn - grøntareal" og "midlertidig bygge- og anleggsområde".

  • kr 2 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 79 650,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 579 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 15 161,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer: Renovasjon- og slamgebyr faktureres av Sim kr. 4 550,- BVA vann og avgift avgifter kr. 6 019,- Eiendomsskatt kr. 4 035,- Feiing kr. 557,- Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  kr 497 022,- for 2022

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør hva rommet defineres som. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

  Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra rapport fra takstmann.

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Selger har godkjent alle opplysninger i prospektet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Selgers egenerklæring Eiendomskart Gårdskart bnr. 4 Oppmålingsstatus Matrikkelrapport enebolig Matrikkelrapport uthus ( hus for dyr/landbr. lager/silo) Matrikkelrapport naust (naust/båthus/sjøbu) Bygningsopplysninger Planstatus Utsnitt kommuneplan Utsnitt reguleringsplan

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 26. mar. 2024

 • Oppdragsnummer: 01240048
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.