Dalbygda 82 og 84

Skjoldastraumen
Prisantydning

6 290 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1971
 • Omkostninger171 070,-
 • Totalpris6 461 070,-

Stor gård som tidligere var to gårder - to boligtun - mye jakt - store landområder i en samlet teig.

Visning

onsdag 1 februar

16:00-17:00

Påmelding
Beskrivelse

Normalt standard for byggeår. Det er gjort lite oppgraderinger av standard.

Detaljer

Gården passer kanskje aller best til sauehold i dag med muligheter for å ha mange sauer innendørs, med nokså enkle grep, og svært store utmarksarealer (mer enn 1100 dekar). Driften på gården har tidligere vært basert på melkeproduksjon og slakteokser. Husdyrholdet på gården er nå avviklet og det er ikke lengre melkekvote på gården. Jordbruksarealet er bortleid for kr. 40 000 i året (fra 16.06.2017) med årlig justering jmf. konsumprisindeksen. Leieavtalen varer frem til 16.06.2027. Leieavtalen vedlagt salgsoppgaven.

Dalbygda 82 - 116/1 (sør): Gardstun med bolighus, driftsbygning, verkstad, redskapshus og garasje m.m.

Boligen: Bygget ca i 1971 og grunnflate på ca. 100 kvm.

Tak over inngangsparti med støpt plate foran inngangsdør. Inngang til gang med gulvbelegg, garderobe med forheng og malt panel på vegger. Trapp opp til hovedetasjen.

Bod med støpt gulv, fastmonterte hyller og innlagt belysning.

Soverom med teppe på gulv og malt tapet på vegger.

Mellomgang med fliser på gulv og innebygget skap.

Rom med vask og fliser på gulv, reflektorovn og to innebygde skap.

Bad med fliser og varmekabler på gulv, stor dusjnisje, baderomsplater på vegg, elektrisk vifte og wc.

Garasje i flukt med boligen.

 1. etasje: Trapp med belegg i trinn opp til gang med teppe på gulv og trapp videre opp til loftsetasjen.

Bad med gulvbelegg, badekar med dusjmulighet, reflektorovn på vegg, wc, baderomsinnredning med tre underskap og dobbelt speilskap. Badet er lite men grenser til soverom og vil kunne utvides (krever søknad).

Soverom med teppe på gulv, malt tapet på vegger, to doble garderobeskap med småskap over.

Dobbelt soverom med teppe på gulv, to doble garderobeskap, småskap over, tapetserte vegger og ekstra innebygget skap. Utgang til balkong/altan.

Kjøkken med gulvbelegg, spiseplass, panelovn, opplegg for oppvaskmaskin, dobbel nedfelt vask i aluminiumsplate med ekstra laminatbekeplate. Over- og underskap. Det er fliser mellom innredningene. Det er også over- og underskap med komfyr på sidevegg. Innredning fra ca. 1990. Skyvedør til stue.

Stua har eikeparkett, varmepumpe, nyere vedovn (kleberstein fra Contura), utgang til terrasseplatting på bakken og hage.

Loft: Teppe i trinn opp til loftsetasjen som har en stor mellomgang med teppe på gulv, panelte tak og skråvegger samt store kott på begge sider.

To store soverom med teppe på gulv, tapet på vegger og panel i skråtak. Innebygde skap.

Driftsbygning: Bygget for melkeproduksjon rundt 1960. Støpt grunnmur, eternitt-tak og delvis stålplater på tak. Grunnflate på storfefjosen/hovedkroppen er ca. 200 kvm. I tillegg kommer siloer/fôrlager. Siloene er 3 stk. med diameter 5-6 m og 10 m lagringshøyde.

Kjelleren består av gjødselslager og redskapsrom. 1. Etg. består av melkerom, storfefjos, med 22 båsplasser for kyr, samt ungdyrsplasser og plass for kalver. Måkeanlegg. Låvebro med enkel tilkomst til romslig låve som er benyttet til redskapsrom/fôrlager.

Driftbygningen trenger oppgradering og fornying. Kan enkelt ombygges for sauehold.

Verksted: Bygget i ca 1981, støpt plate, stålplater på tak og grunnflate på 144 kvm.

Redskapshus: Bygget om lag 1970, aluminiumsplater på vegg, eternitt-plater på tak og grunnflate på 112 kvm.

Garasje ved siden av bolighuset.

Pumpehus (fra tida før eiendommen ble tilknyttet offentlig vann).

Potetkjeller i jordhaug ved siden av boligen.

Dalbygda 84 – 116/2 (ligger ca. 400m nord for Dalbygda 82): Bolighus med driftsbygning. Renoveringsobjekt.

Boligen ble bygget ca. 1950 og består av kjeller med vaskerom m/dusj og wc samt en bod. Første etasje består av inngang, kjøkken, to stuer og bad med dusj og wc. Loft består av 4 soverom. Boligen er utleid p.d.d.

Driftsbygningen er på 150 kvm grunnflate og ble tidligere brukt til ungdyr og okser. Kjelleren består av gjødselslager, samt tilbygget gjødselslager som ble bygget rundt 1980-1990. Enkel låvebro til tårnsilo.

Bygningsinformasjon

Isolert reisverk i tre. Betongpanner på tak. Støpt grunnmur. Utvendig trekledning.

Innredning av soverom på loft i hovedhuset er ikke omsøkt godkjent i kommunen. På tegningene mottatt fra kommunen er loftet i sin helhet tegnet inn som et stort åpent tørkeloft.

Ferdigattest

Det ble gitt midlertidig brukstillatelse 14.04.1972. Følgende arbeider gjenstod da: - Gulv på loft. - Isolering av ventilasjonskanaler. - Tapet og gulvbelegg i soverom i kjeller. - Ventiler i garasje og dør mangler. - Noe utvendig puss. - Takvann må føres bort fra huset.

Arvingene vet ikke nøyaktig hva som er gjort av dette og vi ber interessenter gjøre ekstra undersøkelser omkring dette på visningen. Alt skulle etter tillatelsen vært utført innen 01.02.1973.

Adgang til utleie

Boplikt på våningshus. Kårhusbolig kan fritt leies ut.

Vei/vann/kloakk

Tilknyttet offentlig vann. Privat avløp med septiktank tilknyttet kommunal tømming. Dette gjelder begge gårdene/boligene.

Oppvarming

Vedovn i stua. Varmepumpe.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i Dalbygda i Skjoldastraumen i Tysvær kommune. Det er ca. 1,6 km til Skjoldastraumen.

  I nærområdet finner en badeplass og båthavn. Kort avstand til dagligvarebutikk og bensinstasjon. Området byr på flotte turområder, både langs sjøen, men også i terrenget i nærområdet. Straumen er draumen! Bygdalaget har etablert en årsplan med faste aktiviteter; 17. mai-markering, rydding av Notaflåt og rydding/pynting av Skjoldastraumen sentrum, Sankthansfeiring, Slusedagen, Slusedans, Sluseløp, fakkeltog og julegrantenning og julebelysning i sentrum for å nevne noe. Slusene og kulturen rundt er Straumens identitet.

  Selve bygda har ca. 900 innbyggere (2017 tall), som er fordelt på gardsbruk, byggefelt og mindre tettsteder. Befolkningen i Skjoldastraumen har økt med over 10% de siste 10 årene.

  Dersom vi tar utgangspunkt i Haugesund fra vest, er det ca. 30 km. kjøring på fine veier inn til Skjoldastraumen. Fra sør kan man seile inn Hervikfjorden ved Kårstø, over i Skjoldafjorden og inn til selve saltvannsslusa i Skjoldastraumen. Den eneste i Norden som er i drift. Selve straumen skifter retning med flo og fjære. Ved flo renner sjøvannet inn i fjordbassenget. Når sjøen fjærer ut igjen, renner sjøvannet ut mot Boknafjorden. Selve slusa ble startet bygget i 1908. De feiret 110-årsjubileum i 2018, samtidig som mye av oppussinga av de gamle sluseportene var gjennomført.

  Aktiviteter: Skjoldastraumen camping, ca. 500 m i retning mot Nedstrand på østsida av Straumen.

  Skole med barnehage, fotballbane og fotballbinge. Ny barnehage ikke så langt skolen.

  Grendasenteret, som ligger tett ved Slusa, har lokale for utleie til privat samt lag og foreninger. Det foregår et konstruktivt samarbeide med Tysvær kommune hvor bygda selv skal overta, utvida og drive senteret.

  Notaflot Rett før grendasenteret, kan en svinge ned til Notaflot, hvor badeplassen ligger. Dette området blir også benyttet til friluftaktiviteter om sommeren. Sankthans-dans, musikkarrangement m.m.

  Populært fiskested I selve saltvannsstraumen er det populært å fiske hele året, men selvsagt mest om sommeren. Ivrige fluefiskere er på rekordjakt her. Det fiskes etter de fleste typer saltvannsfisk, også ål. Selve straumen er kåret til en av Norges beste fiskesteder.

  Slusedagen Har alt lange tradisjoner lørdagen nærmest opp til Sankthans. Da er det egen restaurant, salgsboder, spesielle arrangement for barn, fiskekonkurranse m.m.

  For mer info om Skjoldastraumen se www.skjoldastraumen.no

  Adkomst

  Tilkomsten til gården går over fylkes/kommunal vei og kort privat gårdsvei.

  Regulering

  Kommuneplan for Tysvær 2015 - 2027 gjelder. Vedtatt 08.09.2015.

  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

  • kr 6 290 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 585,-
  • Tinglysing skjøte kr. 585,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 171 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 6 461 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 12 837,- pr. 2021. Det er fire terminer pr år. Kommunale avigifter gjelder feiing, vann og slam. Renovasjonsavgift og slamtømming blir administrert og fakturert direkte fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM).

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Eiendommen er en odelseiendom. Selger garanterer at alle myndige personer med odelsrett vil fraskrive seg odelsretten før overtagelse finner sted. Odlinger er tre søsken i voksen alder og fire barn under 18 år. De er 14 år, 17 år og to på 16 år. De kan ikke fraskrive seg odelsretten når de ikke er myndige, men de kan heller ikke benytte seg av odelsretten i denne omgang da de er for unge.

  Eiendommen krever konsesjon. Eiendommen er underlagt priskontroll som del av konsesjonsbehandlingen.

  Det er bo- og driveplikt på gården.

  Jaktvelde - gården har tre hjorter og fire rådyr per 2022. Jakta er utleid i ytterliggere 7 år (2030) for kr. 5000 per år. Disse inntektene vil tilfalle ny eier.

  Det er gjort funn av kulturminne på gården med lokalitetsnummer 34768. Matrikkelført 16.01.2010. Oppdatert 08.01.2017. Arkeologisk lokalitet. Vernetype: Uavklart. Funnlokalitet for bryne og slipestein fra Jernalder. GPS posisjon 5.63505416, 59.43400268.

  Inntegnede grenser på bilder er omtrentlige og avvik fra dette må aksepteres av kjøper. Det vises til gårdskart for antatte grenser.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring. Denne dekker kun de to bolighusene og garasjen.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 26. jan. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01220045
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.