Dyråsen 11

Suldal
Prisantydning

2 950 000,-

Solgt
 • BRA72㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår2005
 • Omkostninger87 480,-
 • Totalpris3 037 480,-

Vatlandsvåg - Sjarmerende hytte med flott utsikt og gode solforhold - Usjenert og skjermet - Mulighet for båtplass

Beskrivelse

Gang hvor det er fliser med varme i gulv og plass til å henge fr a seg sko- og yttertøy.

Lun og trivelig stue og kjøkken i åpen løsning. Store vindusflater hvor en kan nyte den flotte utsikten og få inn godt med naturlig lysinnslipp. Direkte utgang fra stuen til terrassen. Pen vedovn som gir lun og god varme. Heltre kjøkkeninnredning fra Trestubben med malte profilerte fronter og heltre benkeplate. Hvitevarer som kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Pent bad hvor det er fliser med varme i gulv og fliser på vegg. Servant med innredning, toalett, dusjhjørne og kombinert vask og tørketrommel som følger med.

Hovedsoverom hvor det er furu gulv og malt panel på vegger.

Gjesterom hvor det er furu gulv og palen på vegger. Her er det også satt inn en liten arbeidsbenk.

Hemsen inneholder en liten gang og to soverom. Det er ikke målbart areal.

Utvendig bod.

Solrik og kjekk terrasse rundt hytten med plass til flere sittegrupper, gapahauk og jacuzzi.

Detaljer

Meget flott hytte med gjennomgående god standard som inneholder:

Vindfang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom og bod. Gang og 2 soverom (hemsrom) Ikke målbart areal.

Bygningsinformasjon

Oppført i trekonstruksjoner på ringmur av betong, vegger med trefasader, vinduer med isolerglass, etasjeskille i tre, tak med betongpanner.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG2 og TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3 - Utvendig > Snøfangere - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

TG 3 - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

TG IU Innvendig > Krypkjeller - Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

TG 2 - Utvendig > Nedløp og beslag - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

TG 2 - Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG 2 - Innvendig > Pipe og ildsted - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Noen riss/sprekker i puss på pipe over tak.

TG 2 - Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Automatsikringer.

TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

TG 2 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

TG 2 - Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet

TG 2 - Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom - Rommet har kun naturlig ventilasjon.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Vannledninger - Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 72 kvm Vindfang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom og bod. 1. etasje: 0 kvm Gang og 2 soverom (hemsrom) Ikke målbart areal Primærrom 1. etasje: 69 kvm Vindfang, stue, kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom. Sekundærrom 1. etasje: 3 kvm Bod.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på hytte datert 22.11.2006. Dokumentet kan leses hos megler.

Adgang til utleie

I hht kjøpekontrakt mellom eier og grunneier kommer det frem at organisert/kommersiell utleievirksomhet av eiendommen er ikke tillatt uten skiftlig samtykke fra eier av gnr. 118, bnr. 1. Dog tillatels utleie på åremål uten skiftlig samtykke fra eier av gnr. 118, bnr. 1.

Vei/vann/kloakk

Privat vann fra brønn og privat avløp med septiktank.

Tilkomst fra privat vei.

Oppvarming

Vedovn ellers elektrisk oppvarming.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i et etablert hytteområde i Vatlandsvåg på Hebnes. Hytta ligger høyt og usjenert i terrenget med flott utsikt og gode solforhold. Gangavstand til sjøen, båthavna og den lokale Jokerbutikken.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er regulert til hytteområde.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 2 950 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 87 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 037 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 5 848,- pr. 2023. De kommunale avgiftene inkluderer hytterenovasjon og årlig slamtømming. Faktura for renovasjonsgebyrene i Suldal kommune sendes ut to ganger i året.

  Ligningsverdi

  kr 398 600,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Hytte selges som den er med innbo (foruten personlige eiendeler) og uten ytterligere utvask.

  Mulighet for å leie båtplass og naustbod.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 19.04.2023 og selgers Egenerklæring datert 28.03.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 5. des. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01230142
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.