Egil Eides gate 7

Haugesund
Prisantydning

3 490 000,-

Solgt
 • BRA202㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1967
 • Omkostninger101 070,-
 • Totalpris3 591 070,-

Innholdsrik enebolig med garasje og meget pent opparbeidet tomt - Attraktiv og sentral beliggenhet

Beskrivelse

Meget innholdsrik og velholdt enebolig med garasje. Boligen er innredet over to plan der deler av underetasjen er krypkjeller. Boligen er i utgangspunktet påkostet med mye flott stein utvendig og pen opparbeidelse men fremstår som et oppussingsobjekt/renoveringsobjet. Det er noe varierende standard og boligen fremstår som velholdt, men det er behov for både modernisering av overflater og diverse vedlikehold.

Detaljer

Boligen er innredet over to plan og inneholder: Første etasje: Entré, hall, stor stue, kjøkken m/utgang til frokost terrasse, bad, 2 soverom og toalettrom. Underetasje: Gang, kjellerstue, vaskerom, bad/badstue og kontor. Krypkjeller. Garasje.

Bygningsinformasjon

Boligen er oppført med grunnmur i plassstøpt betong, fasade i mur, naturstein og kryssfiner plater eller lignende og taktekking av teglstein.

Bruken av boligen avviker mot tegninger som er mottatt fra Haugesund kommune. Ominnredning fra originale bygningstegninger:

Første etasje: Et soverom er fjernet og omgjort til stor en stor hall. Underetasje: Redskapsbod er slått sammen med vaskerom. Brend rom og matbod er gjort om til bad og badstue. Diverserom er omgjort til kjellerstue. Diverse disponibeltrom er gjort om til kontor. Rom for varig opphold som stue, bad og kontor er ikke omsøkt godkjent som varig opphold og bruken avviker mot tegninger som er mottatt fra kommunen.

Oppsummering av avvik ved eiendommen som har fått tilstandsgrad 3 (TG3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

TG 3 - Utvendig: Vinduer - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader TG 3 - Våtrom: Tilliggende konstruksjoner våtrom - Bad/badstue: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. TG 3: Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Forstøtningsmuren(e) er skjev(e) som følge av setningsskader. Muren har sprukket opp på flere steder og er skjev. TG 3: Tomteforhold - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning.

Primærrom

Bruksareal -1. underetasje: 116 kvm Gang, kjellerstue/soverom, vaskerom, bad/badstue og kontor. 1. etasje: 86 kvm Entré, hall, stue, kjøkken, bad, 2 soverom og toalettrom. Garasje. Primærrom -1. underetasje: 116 kvm Gang, kjellerstue/soverom, vaskerom, bad/badstue og kontor.
1. etasje: 70 kvm Entré, gang, stue, kjøkken, bad, 2 soverom og toalettrom. Sekundærrom 1. etasje: 16 kvm Garasje.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for nybygg- enebolig med garasje datert 19.04.1967.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har meget attraktiv beliggenhet i en stille og rolig gate uten gjennomgangstrafikk. Sentral beliggenhet med korte avstander til flere skoler og barnehager samt dagligvarebutikker. Flotte turområder like i nærheten og kort avstand til Haugesund sentrum.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål.

  • kr 3 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av salgssum kr. 87.250,-
  • Tinglysing pantedokument kr. 585,-
  • Tinglysing skjøte kr. 585,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 101 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 591 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 19 584,- pr. 2021. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år. Kommunale avgifter per 2022 er estimert til kr. 13.351,-.I tillegg faktureres renovasjon til HIM med kr. 2981,- pr. år.

  Ligningsverdi

  kr 777 081,- for 2020 Ligningsverdi er utregnet fra skatteetatens nettsider med oppgitt areal som grunnlag. Ligningsverdi kan avvike dersom eier har innberettet et annet areal på eiendommen. Ligningsverdi skal uansett ikke overstige 30% av eiendommen markedsverdi.

 • Diverse

  Kjøper er gjort kjent med at eiendommen selges på vegne av dødsbo og at selger er arvinger. Kjøper er dermed innforstått med at selger har begrenset kunnskap om eiendommen generelt.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  05.12.2022 og selgers Egenerklæring datert 02.12.2022. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 26. jan. 2023

 • Ansvarlig megler: Hugo Wee
 • Oppdragsnummer: 01220012
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.