Eidesvikvegen 9

Bømlo
Prisantydning

1 550 000,-

Solgt
 • BRA161㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1939
 • Omkostninger55 980,-
 • Totalpris1 605 980,-

Velholdt og oppgradert enebolig med 4 soverom. Solrik og særdeles flott hage.

Beskrivelse

Innvendig er det gulv av laminat og betong.

Veggene har malte panelplater.

Innvendige tak har himlingsplater.

Trebjelkelag mellom etasjene.

Boligen er betydelig modernisert etter en brann i ca 2015.

Detaljer

Følgende rom er P-rom: Kjeller: Bad/vaskerom. Hovedetasje: Vindfang , Gang med trapp, Stue , Kjøkken , Soverom Loftsetasje: Gang og tre soverom.

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Sunnhordland Taksering As datert 20.11.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er ikke montert rekkverk. Det mangler rekkverk på deler av begge terrassene. Der høyde er over 50 cm er det krav om rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Pipe og ildsted Pipevanger er ikke synlige. Teglsteinspipen er innkledt. Teglsteinspiper skal ha alle fire sider synlig ifølge brannkrav. Rent generelt kan det anmerkes at piper av denne alder må påregnes oppgradert. (Ny puss, innerrør, plattlodd ol.) Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Innvendige trapper - 2 Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Kjeller > Bad/vaskerom > Sluk og membran- Ved badekar Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Badekar har fuger mot vegg og er dermed ikke mulig å flytte. Kostnadsestimat: Under 10 000

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking - 2 Takvinkelen er for liten til denne typen tekking. Lite fall på tak, stedvis ligger det dammer. Ved terrassedør ligger papp løst inn over dørterskel, her er det fare for lekkasjer.

Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Noen dårlig kledningsbord (kvisthull mm) stedvis. Lite fall på vannstokk i nederkant av kledning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: Kryploft og ventilering av takkonstruksjonen er ikke mulig å inspisere pga manglende luke. Ved inspeksjon i kott ser det ut som om det ikke er lufting mellom isolasjon og sutak.

Utvendig > Vinduer - 2 Det er avvik: Det mangler beslag over vinduer. Mellom vegg og vannstokker er det brukt fugemasse.

Utvendig > Utvendige trapper Det er avvik: Det mangler håndlist/rekkverk ved trapp.

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. I følge egenerklæring er det "litt fukt i betongvegger". Betongvegger er kledd inn og ikke mulig å inspisere, men hulltaking i påforet vegg viser verdier på 20,5 %. Byggforsk sine fuktkriterier: Fare for råte-20 vektprosent trefuktighet. Fare for muggvekst-17 vektprosent trefuktighet.

Innvendig > Innvendige trapper Det er liten frihøyde i trappeløp Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Store skjevheter i horisontalplanet på trappetrinn, det er målt 35 mm skjevheter. Knirk i trappen.

Våtrom > Kjeller > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling Det er avvik: Kuttflater på veggfliser ned mot gulv er stedvis oppfliset.

Våtrom > Kjeller > Bad/vaskerom > Overflater Gulv Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Sluk under badekar ligger på gulvets høyeste punkt, men det er noe fall til sluk ved skyllekar. Stedvis noe dårlige fuger i overgang vegg/gulv.

Våtrom > Kjeller > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Dokumentasjon på membran er ikke fremvist.

Våtrom > Kjeller > Bad/vaskerom > Ventilasjon Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Avtrekket fungerer ikke tilfredsstillende, eller er ikke i bruk i lang nok tidsperiode. Det er dugg på det ene vinduet.

Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Overflater og innredning Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Elektrisk anlegg fra 2015. Automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Se forøvrig rom under terreng.

Tomteforhold > Terrengforhold Det er påvist andre avvik: Terrenget mot nord faller inn mot bygningen.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er en viss usikkerhet vedrørende lekter og spikerhold generelt ved slike konstruksjoner. Normalt er skifer av slik kvalitet at en kan lekte om/nytt sutak og beholde skifer, når det oppstår problemer med løse skiferstein. Det anmerkes at kvaliteten på skifer må undersøkes nærmere før man går for denne løsningen. Tg 2 generelt satt pga alder. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte takst. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 46 kvm Bad/vaskerom samt grovkjeller med trapp 1. etasje: 66 kvm Vindfang , Gang med trapp, Stue , Kjøkken , Soverom 2. etasje: 49 kvm Gang med trapp, Gang med dør ut, Soverom , Soverom 2, Soverom 3 Primærrom Kjeller: 12 kvm Bad/vaskerom 1. etasje: 66 kvm Vindfang , Gang med trapp, Stue , Kjøkken , Soverom 2. etasje: 49 kvm Gang med trapp, Gang med dør ut, Soverom , Soverom 2, Soverom 3 Sekundærrom Kjeller: 12 kvm Grovkjeller med trapp

Ferdigattest

Det foreligger ikke mellombels bruksløyve eller ferdigattest for bygninger oppført før bygningslova i 1965. Det foreligger bare tegninger på påbygg: byggemeld: 2008: tilbygg bustadhus

Megler har ikke mottatt bygningstegninger fra byggeår og har derfor ikke anledning å sjekke hva som er godkjent innredet opp mot faktiske forhold.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eigedomen grensar til fv.4994. Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Det er montert peisovn i stue.

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Fra eiendommen er det kort avstand til barnehage, skole, idrettsanlegg, bedehus, bygdatun og alle servicetilbud tilgjengelig på Langevåg.

  Det er også flott turområder i nærheten av eiendommen. Fra Langevåg er det ca 35 minutters kjøring til Svortland som er kommunesenter i Bømlo kommune, og det er ca. 45 min kjøring til Stord.

  Adkomst

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Boligen er registert som enebolig. Planstatus i hovudsak "boligbebyggelse", mogleg en mindre del mot veg er regulert til "offentlig eller privat tjenesteyting".

  • kr 1 550 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 55 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 605 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 20 342,- pr. 2023. Vann og avløp kr. 12 356,- Renovasjon kr. 3 017,50 Feiing kr. 521,- Eiendomsskatt kr. 4 447,-

  Ligningsverdi

  kr 547 942,- for 2021

 • Diverse

  Ble renovert ca 2015 etter brann.

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

  Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra rapport fra takstmann. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Selger har godkjent alle opplysninger i prospektet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Grunnkart Reguleringskart

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 25. feb. 2024

 • Oppdragsnummer: 01230285
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.