Eidsvågvegen 51

Valevåg
Prisantydning

3 250 000,-

Solgt
 • BRA184㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1900
 • Omkostninger94 980,-
 • Totalpris3 344 980,-

Unik og naturskjønn enebolig (uten boplikt) med stor utestue og 2 måls tomt. Mulighet for å kjøpe med naust-tomt.

Beskrivelse

Gjennomgående standard med bevarte trevegger og gulv. Flott og klassisk kjøkkeninnredning i hvit med alle hvitevarer. Flott bad fra 2009 med fliser på gulv, sokkel og dusjhjørne. Trepanel på vegger ellers. Dusjnisje, baderomsinnredning og wc. Romslig stue med nyetablert peis og varmepumpe. God plass til flere møbleringssoner. 4 soverom (ett i første etasje og tre i 2 etasje). Gang med trapp (trappestige) i første og andre etasje.

Kjeller til lagring.

Vann: Kommunalt Avløp: Mini renseanlegg med årlig service.

Nyinstallert peis og Varmepumpe. De fleste vinduer byttet i mai 2022 (ikke bad, soverom nede og loft). Det ble samtidig skiftet en del kledning. Ekstra vindu til soverom nede følger med. Storparten av det elektriske anlegget ble byttet ut i 2009, inkl. nytt hovedinntak og sikringsskap. Alt innen vann, avløp og røropplegg er fra 2009 inkl. minirenseanlegg. Bad: 2009 Kjøkken: 2009

Aneks bygget i 2010 med nytt tak fra 2015. Uthus: Nytt reisverk og ny kledning i 2015.

Eiendommen strekker seg over 2 mål og består av en betydelig oppgradert, men samtidig godt bevart bolig. I tillegg har eiendommen en stor utestue godt egnet til selskap og arrangementer, vedskjul og ellers flotte uteområder. Uteområdene består av skifer, belegningsstein, steingard, samt grøntareal. Boligen, som er registrert som kulturminne i Sveio kommune, er som nevnt betydelig oppgradert og oppleves som nasjonalromantisk, men likevel moderne.

Bygningsinformasjon

I følge kommunen har de ikke tegninger på noen av bygningene på eiendommen. Det er dog registrert 3 stk. bygninger i matrikkel. En enebolig og 2 stk. "garasje/uthus/anneks". Enebolig er registrert med kulturminne.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Utvendige beslag har utettheter. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Konstruksjonene har skjevheter. Det er registrert skader i undertak. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er registrert spor etter bore-biller som er et normalt fenomen i eldre boliger på Vestlandet. Det er også synlige skjevheter i konstruksjonen ved besiktigelse på loft. Det er enkelte skader i undertaket i form av noe råte på undertak. Eier opplyser om at det har vært lekkasje i tak, og det er spor etter dette på soverom. For øvrig utbedret nå. Taket i denne boligen er allikevel ikke hekt tett da det ikke er tett papp under tekkingen. Det kan også ses dagslys flere steder i takkonstruksjon. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke installert rekkverk på terrasse. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke rekkverk ved forstøtningsmur ved trapp. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er skjevheter i denne boligen. Dette er normalt og de hadde andre krav til stivhet og nedbøyning når denne boligen ble oppført. Spor etter bore biller i treverk i kjeller.

Innvendig > Innvendige trapper Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Konstruksjonene har skjevheter. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Boliger fra denne tid er generelt dårlig ventilert. Dette var normal byggeskikk på denne tiden. Utvendige overflater er i meget god stand alder tatt i betraktning. Noe stedvis råteskadde kledningsbord. Ikke betydelig. Det kan ses dagslys flere steder i yttervegger ved besiktigelse på loft. Noe skjevheter i konstruksjon. Og det er også spor etter borebiller. Uviss aktivitet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Normal levetid er 15 - 25 år. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kostnadsestimat: Under 10 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er svell o front for oppvaskmaskin. Det er også noe skade under benkeplaten.

Primærrom

Bolig Bruksareal Kjeller: 0 kvm Kjeller har ikke målbart areal da det ikke er høyde på1,9m i bredde på 0,6m. 1. etasje: 72 kvm 2. etasje: 46 kvm Primærrom 1. etasje: 72 kvm Gang, soverom, kjøkken, stue og bad. 2. etasje: 45 kvm Gang og 3 soverom. Sekundærrom 2. etasje: 1 kvm

Bod Bruksareal 1. etasje: 16 kvm Bod/vedskjul

Hagestue Bruksareal 1. etasje: 50 kvm

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Renseanlegg som er dimensjonert for 5 personer. Det er pålagt med serviceavtale med Klaro renseanlegg AS, noe selger har. Den avtalen er ny eier pliktig å overta. Det er en service på anlegget pr år, og avgift sendes ut 2 ganger pr år. Halvårlig beløp er pr.d.d 2666,-. Service er pålagt fra kommune. Tømming betales via kommunale avgifter. Kommunal tømming inkludert i opplyste kommunale avgifter.

Kommunalt vann i Sveio Kommune.

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad. Nyere installert vedfyringspeis og varmepumpe. Elektrisk.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger landlig til på Tittelsnes. Flere flotte velkjente turer til fjells bare få minutter unna boligen.

  Eiendommen strekker seg over 2 mål og består av en betydelig oppgradert, men samtidig godt bevart bolig. I tillegg har eiendommen en stor utestue godt egnet til selskap og arrangementer, vedskjul og ellers flotte uteområder. Uteområdene består av skifer, belegningsstein, steingard, samt grøntareal. Boligen, som er registrert som kulturminne i Sveio kommune, er som nevnt betydelig oppgradert og oppleves som nasjonalromantisk, men likevel moderne. Eiendommen ligger fint til litt inn i landet på en høyde med flott utsikt i flere retninger.

  Dersom interesse, kan det tilbys for kjøp en tomt (4x6 m), regulert til sjøbod, samt båtplass med kai/utrigger i etablerte Nordre Buvika, som ligger ca 3 min. kjøring fra boligen. Sjøeiendommen har eget gnr/bnr og selges separat med egen takst. I forhold til bolig er det ikke boplikt.

  Regulering

  Eigedomen gnr. 3 bnr. 160, ligg i område «SB-1 (6)» med føremål «LNF-spreidd» og arealet visast med blågrøn farge (dvs. landbruks-, natur- og friluftsområde med spreidd bustadbygging etter § 5.2.1 i kommuneplanens arealdel). Kommuneplanen sine føresegner gjeld.

  • kr 3 250 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 94 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 344 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 100,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk, og dekker vann, renovasjon og slam.

  Ligningsverdi

  kr 468 739,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 01.05.2023 og selgers Egenerklæring datert 26.04.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. mai 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230086
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.