Eikanesvegen 152

Nedre Vats
Prisantydning

1 350 000,-

Solgt
 • BRA183㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1989
 • Omkostninger47 480,-
 • Totalpris1 397 480,-

Nedre Vats - Renoveringsobjekt med stort potensial og tilhørende nausttomt - Etablert og barnevennlig boligområde

Beskrivelse

Boligen holder forholdsvis enkel standard fra byggeår og har behov for modernisering og vedlikehold. Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). Eiendommen har fått en del TG 2 og TG 3. Det anbefales alle interessenter og lese igjennom tilstandsrapporten og gjøre seg kjent med den.

Detaljer

Boligen er går over to plan og inneholder: Hovedetasje: Vindfang, hall, stue, kjøkken, bad og 2 soverom. Underetasje: Gang, stue, soverom og 2 boder. Garasje.

Tilhørende nausttomt som skal sammenføres med gnr. og bnr. til boligen.

Bygningsinformasjon

Eiendommen er oppført med grunnmur i betong på bolig og grunnmur i betongelement på garasje. Bindingsverkskonstruksjon som er utvendig kledd med liggende bordkledning. Saltak tekket med takstein. Beskrivelse er hentet fra takstmann Øyvind Steinnes sin tilstandsrapport.

Ominnredning fra originale bygningstegninger som avviker fra dagens bruk: Underetasje: Badstu og dusj/wc blir brukt som bod. Soverom og deler av disponibelt rom blir brukt som stue. Deler av disponibelt rom blir brukt som soverom. Vaskerom/matbod/klesrom er uinnredet bod med egen inngang.

Det foreligger ikke byggesøknad eller tegninger på garasje med terrasse.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG2 og TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

 • TG 3 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist lekkasje rundt pipegjennomføring.
 • TG 3 Utvendig > Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.Terrassedør soverom er utvendig værslitt. Påvist skade på brystning terrassedør stue. Det mangler dørhandtak på dør i kjeller.
 • TG 3 Utvendig > Platting ved inngangsparti: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Høyde rekkverk er målt til 0,80m, mens dagens krav er 1m. Plater over bjelker er ikke fuktbestandig og er i ferd med å oppløses.
 • TG 3 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Overgangen mellom balkong/terrasse og yttervegg er utett. Høyde rekkverk er målt til 0,83m, mens dagens krav er 1m. Det lekker i overgang terrasse og yttervegg og vann kjem inn i garasje.
 • TG 3 Innvendig > Overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Fuktskadet himlingsplater i gang og del av stue i 1 etasje. Påvist fuktskjold i vegger rundt pipe i 1 etasje. Det er utsparing innvendige dører i underetasje, som ikke er delvis endret/fullført. Sprekk i betonggulv i bod under soverom. Merker etter innvendig røking.
 • TG 3 Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Avtrek tilkoblet mekanisk avtrekk fungerer ikke. Vindu er i våtsone.
 • TG 3 Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Lekkasje fra blandebatteri på kjøkken. Påvist bunn i skuff som mangler understøttelse.
 • TG 3 Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Det er registrert avvik med avtrekk. Avtrekk fungerer ikke ved test.
 • TG 3 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Innvendig sikringsskap med automatsikring og AMS måler.

TG 2- AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

 • TG 2 Utvendig > Taktekking: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
 • TG 2 Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner har punktvise lekkasjer. Ikke synlig takhatt over pipeløp.
 • TG 2 Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
 • TG 2 Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Påvist fuktmerker etter tidligere kondens/liknende. Det er vinduer som treng vedlikehold utvendig.
 • TG 2 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Balkong tilknyttet 1 soverom, 1 etasje.: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Høyde rekkverk er målt til 0,90m, mens dagens krav er 1m. Det må påregnes vedlikehold.
 • TG 2 Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Brannplate under vedovn er bøyd.
 • TG 2 Innvendig > Rom Under Terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
 • TG 2 Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
 • TG 2 Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er lyd fra vannledning under kjøkkenkran.
 • TG 2 Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
 • TG 2 Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Påvist ventiler med hull i fuglenetting. Veggventiler som ikke er ført gjennom vegg. Påvist veggventiler uten innvendig lukkeklaff.
 • TG 2 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
 • TG 2 Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke montert avslutningslist på knotteplast mot grunnmur.
 • TG 2 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser.
 • TG 2 Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er ikke montert rekkverk.
 • TG 2 Tomteforhold > Terrengforhold: Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.
 • TG 2 Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Over halve teknisk gjennværende brukstid er brukt for vann og avløps ledning.
Primærrom

Bruksareal -1. underetasje: 73 kvm Gang, stue, soverom og 2 boder. -1. underetasje: 27 kvm Garasje. 1. etasje: 83 kvm Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom. Primærrom -1. underetasje: 46 kvm Gang, stue og soverom. 1. etasje: 83 kvm Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom. Sekundærrom -1. underetasje: 27 kvm 2 Boder. -1. underetasje: 27 kvm Garasje.

Ferdigattest

Det foreligger midletidig brukstillatelse for nybygg bolig datert 20.10.1989.

Følgende merknader 1. Bygging av veranda utenfor stue. Inntil verandaen er bygd må terrassedøren være forsvarlig sikret slik at den ikke kan åpnes fra innsiden. 2. Utvendig trapp foran hovedinngangen. 3. Taknedløp må førest til avløpssystem/drenering. 4. Ipussig rundt vinduer i kjeller.

Frist for utbedring utløp 01.05.1990.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning.

Eiendommene bnr. 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 er sameiere i privat felles VA-anlegg. Det er tinglyst avtale på dette. Sameierne er solidarisk ansvarlige for drift og vedlikehold av anlegg. Internt mellom brukerne er ansvaret proratarisk, slik at hver enkelt bruker kun er ansvarlig for egen stikkledning og den del av fellesledning som bruker benytter.

Adkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har landlig og fin beliggenhet i naturskjønne omgivelser på Eikanes i Nedre Vats. Et etablert og barnevennlig boligfelt med kjøreavstand til barneskole- og barnehage. Boligen på toppen av feltet og har gode solforhold og noe utsikt over sjøen, fjorden og bygda.

  Adkomst

  Ved fellesvisning blir det satt opp visningsskilt.

  Er du på annonsen på finn.no kan du klikke inn på kartet som vises på høyre side. I feltet som dukker kan du velge "til-destinasjon" og få nøyaktig veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 1 350 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 47 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 397 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 830,- pr. 2023. Kommunale avgifter dekker vann, avløp bannsyn/feiring, renovasjon og eiendomsskatt. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 16.01.2023 og selgers Egenerklæring datert 01.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 20. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01220046
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.