Eikelund, tomt 15/117, 5570 TYSVÆR

Eikelund, tomt 15/117

Tysvær
Prisantydning

850 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger32 570,-
 • Totalpris882 570,-

FØRLAND: Sjelden flott boligtomt nær sjøkanten på Eikelund

Detaljer

Tomt 15/117 ligger i område C i reguleringsplanen. I område C er det godkjent for oppføring av eneboliger med tilleggs leilighet.

Her følger et utdrag av reguleringsbestemmelsene som er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet:

Område C: - Tillatt bebygget areal (BYA) må ikke overstige 30% av tomtas nettoareal. - Gesimshøyde må ikke overstige 6m. Mønehøyde må ikke overstige 9m. Høydene skal måles som i teknisk forskrift. - Garasjer på inntil 50 kvm.

Fellesbestemmelser: - Takvinkel på boligen skal ligge mellom 0 og 45 grader. - Det skal på egen eiendom anlegges 2 biloppstillingsplasser per boenhet. - Frittstående garasjer kan plasseres inntil 2 meter fra regulert veikant/fortau når garasjen står parallelt med denne. Dersom garasjen står vinkelrett på regulert vegkant/fortau skal avstanden være min. 6 meter. Det skal være snuplass på egen grunn. - Gjerder og forstøtningsmurer skal ha maks 0,5m høyde og plasseres min. 0,5m fra regulert veikant. Kommunen kan etter søknad godkjenne gjerder og forstøtningsmurer over 0,5m.

ANNET:

VANN OG KLOAKK: Vann og avløp er ordnet med stikk frem til og inn på tomta og ordinært selvfall ut.

GASS: Feltets tomter er knyttet til et gass-distribusjonsnett som eies av Norsk Gassnett AS. Det er felles tank for propangass anlagt i området ved kommunens kloakkpumpestasjon beliggende ved utkjøring til småhåthavnen. Boliger som føres opp på tomtene plikter å knytte seg til gassnettet og opprette abbonement og fremføre inntak til yttervegg og evt. legge gass inn i bolig. Det vil tilkomme en fast abbonementavgift på ca. 250,-300,- pr måned. Gass betales etter forbruk. Det vil ligge stikkledning med gass frem til tomtegrensen. Tomteeier / byggherre må føre ledning inn til abbonementsskap på yttervegg. Stikk lagt inn på tomta.

ELEKTRISK / FIBEROPTISK: Lagt frem til tomtegrensen ved vei i øvre kant av tomten. Det antas at det vil ligge trekkerør for fiberoptisk kabel integrert på strømkablene eller som separat rør. Altibox vil være leverandør av bredbånd/fiberoptisk tilknytning. Etablering av fiberoptisk kabel og abbonement må hver tomtekjøper selv stå for.

Vei/vann/kloakk

Vei: Adkomst iht. til reguleringsplan-kart. Vann og kloakk: Se "beskrivelse".

 • Beliggenhet

  Nydelig beliggenhet på nyetablert byggefelt på Eikelund. Fint beliggende med flott utsikt sørover utover Førlandsfjorden og mot vest. Sol fra morgen til kveld. Barnevennlig beliggenhet med barneskole og barnehage like i nærheten. Førland båtforening ligger like nedenfor.

  Adkomst

  Fra Aksdal: Følg E-39 sørover mot Kårstø, men ta av mot venstre etter få kilometer fra Aksdal, ved skilt merket med "Førland". I bunn av bakken følger man veien til høyre og får da tomtene på venstre hånd.

  Regulering

  Regulert til bolig. Se beskrivelse for detaljer og vedlagt reguleringskart.

  • kr 850 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 21 250,-
  • kr 32 570,- (Omkostninger totalt)
  • kr 882 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for Eikelund. Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. aug. 2021

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00237
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.