Ekrene Næringspark 26, 5550 Sveio

Ekrene Næringspark 26

Sveio
Prisantydning

5 900 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår2014
 • Omkostninger158 820,-
 • Totalpris6 058 820,-

Næringseiendom med god profilering mot F47. En av to enheter utleid på langsiktig avtale. Lave driftskostnader.

Beskrivelse

Del 1; Legeklinikk. Se vedlagte etasjeplan for beskrivelse av innhold. Del 2: Kontorer; Vindfang, toalett og HC-toalett, bod, teknisk rom, foaje, kjøkken, møterom, 3 store kontorer med 5-6 plasser. Se vedlagte planskisse (ikke målbar). Denne del er ikke meldt innredet til kommunen, men står i tegninger som disponibelt areal.

Detaljer

Moderne kontorbygg oppført for selger i 2014. Bygget består av to seksjoner med ca samme areal i hver. Utleid seksjon inneholder innarbeidet legesenter/-klinikk med langsiktig leieavtale. Ledig seksjon inneholder tidsmessige kontorer med 5-6 kontorplasser, møterom, kjøkken og toaletter. Parkeringsarealer på eiendommen. God profilering mot F47.

Ekrene Næringspark er i rask utvikling, og det er nå nesten utsolgt for tomter på området.

Tidsmessig og vedlikeholdsvennlig standard. Full FDV-dokumentasjon foreligger. - Lave energikostnader og valg av materialer gir lave driftskostnader. - Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. - 2 varmepumper i hver seksjon, ellers panelovner. - Meget godt lydisolert. Bygget med tanke på å kunne arbeide i ro og fred. - God parkering. - Tilkoblet fiber fra Haugaland Kraft. - Innbruddsalarm med varsling på mobil. Kan tilknyttes alarmsentral. - Tilknyttet brannsentral Haugesund direkte. - God profilering ved inngangen og på fasade mot FV47.

Bygningsinformasjon

Lave ringmurer og isolert, støpt gulv på grunn. Bærende vegger hovedsaklig av 8+2 tommers isolert bindingsverk som er platet og pusset. PVC-vinduer. Takkonstruksjon av Q-dekke. Se forøvrig "Kortfattet teknisk beskrivelse" datert 27.06.2014.

Ferdigattest

Ferdigattest gitt 04.11.2015: "Sluttkontrollen har ikkje avdekt feil som hindrar ferdigattest. Det vert i medhald av pbl § 21-10 gjeve ferdigattest på bygningsnr 300470386 gnr 72 bnr 255 Ekrene Næringspark 24 og 26." Innredningen i enhet 2 er utført noe senere av daværende leietaker. Selger kan her gi utfyllende opplysninger.

Adgang til utleie

Kan leies ut, eller ikke, som helhet eller separat etter eget ønske.

Vei/vann/kloakk

Eigedomen har tilkomst via offentleg regulert veg. Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Enkelte panelovner der dette er montert, kabler i gulv på toaletter.

 • Beliggenhet

  Ekrene Næringspark med god profilering mot FV47. Næringsparken er i rask utvikling, og nesten alle næringsarealene er nå solgt til aktører som har/planlegger å etablere seg. Moderne boligområde under videre utbygging i gangavstand. Fra næringsparken er det 7-8 kilometer til Kvala i Haugesund. Samme distanse til Sveio sentrum. Bussforbindelser begge veier.

  Adkomst

  Kun 10-12 minutters kjøring fra Flotmyr. Følg FV 47 (Tittelsnesvegen) fra Haugesund mot Sveio. Ca 1,2 km etter fylkesgrensen til Hordaland, ta av til høyre ved Ekrene næringspark og ta så til venstre. Følg veien rundt første næringsbygg og ta så til venstre.

  Regulering

  Planstatus: Eigedomen er omfatta av to reguleringsplanar. Føringane for arealbruken (plankart og føresegner) ligg i reguleringsplanen for Ekrene næringspark. I tillegg ligg det føre godkjent reguleringsplan for ny fylkesveg Fv 47, som dekker i stort sett heile eigedomen. Reguleringsplanen for fylkesvegen blei sist vedteken og gjeld framfor den eldre planen. Denne viser likevel i føresegnene at gjeldande plan (Ekrene næringspark) fortsett skal gjelda, men den har nokre nye avgrensingar/byggjegrenser mot framtidig ny fylkesveg.

  • kr 5 900 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 147 500,-
  • kr 158 820,- (Omkostninger totalt)
  • kr 6 058 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 18 208,- pr. 2020. Kommunale avgifter nr 26 kr 6751,- Kommunale avgifter nr 24 kr 11 457,- Forbruksgebyr vatn og avløp vert fakturert ein gong per år, og kjem i tillegg til oppgitte kommunale gebyr. Renovasjon: innleid container som tømmes 2-3 ggr årlig. Kostnad pr tømning ca kr 2500.-, Ligningsverdi er av selger opplyst å være kr 6.624,000,- for år 2019.

  Ligningsverdi

  Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Selger er jf. energimerkeforskriften ansvarlig for å inneha gyldig energiattest. Selger opplyser om dokumentert lavt energiforbruk, men at det pt ikke er innhentet slik energiattest.

  Sentrale lover

  Bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven §§ 4-4, 6-2, 6-4, § 6-5, 6-7 til 6-10 og kapittel 7 og 8-8, samt reglene i forskriftene §§ 3-5, 6-2 tredje punktum, 6-3, 6-4 fravikes. Leieavtalen for utleid seksjon reguleres av Husleieloven. §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 8-4, 8-5 og 8-6 annet ledd og 10-5 fravikes. For øvrig er det leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlegg som ligger lastet opp på www.finn.no; etasjeplan-, fasade og snittegninger, planskisse seksjon 2, ferdigattest, målebrev, eiendomskart, reguleringskart og -bestemmelser for hhv Ekrene Næringspark og FV47, kommunale avgifter/eiendomsskatt. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler. Vedlegg som fås ved å kontakte megler; Kortfattet teknisk beskrivelse datert 27.06.2014.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. aug. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00356
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.