Fabrikkvegen 20

Auklandshamn
Prisantydning

4 000 000,-

Solgt
 • BRA341㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår1943
 • Omkostninger101 170,-
 • Totalpris4 101 170,-

BUD MOTTATT Stor verksteds- og kontorbygning på 3 etasjer - 3 brygger til kai + lang flytebrygge

Beskrivelse

Stort hovedsikringsskap i verksted. To ekstra sikringsskap inne (automatsikringer). Samt et utvendig sikringsskap for båthavna.

Det er godt med innlagt belysning i alle rom.

I trapperommet er det en stikkontakt man plugger i ved langvarig minusgrader som slår på varmekabel i vannledning for å holde vannet frostfritt.

Dieseltankene på siden av bygget vil bli fjernet.

Vedlagt rapport fra takstmann. Omtaler bygningsmassen som et renoveringsobjekt med naturlig elde og slitasje.

Oppgradert og påbygget i 1985. Tilbygget i nord mot nabo og i vest mot innkjørsel.

5 nyere vinduer. Ellers er vinduer fra 1985. Dører i aluminium.

Store deler av kai er betong på fjell. Kai i betong og treverk.

Bygget er ikke brannprosjektert. Det må etableres rømningsvei fra 2. etasje og loft.

Detaljer
 1. Etg.: Inngang fra baksiden inn til stort verksted/lager som også har utgang på fremsiden direkte til kaien. Her er det utslagsvask, røropplegg, opplegg for å fylle trykkluft på dykkerflasker (blir stående igjen) samt god plass. Det er betong på gulv, blanding av våtromsplater og panel på vegger. Lite rom under trapp som er et pissoar.

Stor skyvedør mot lagerrom ved siden av med svært god takhøyde. Utgang direkte til kaien. Reolsystem blir stående igjen. Støpt gulv.

Garasjerom med garasjeport og støpt gulv.

Tørkerom/bod brukt til å tørke våtdrakter. Støpt gulv.

Garderobe og kontor med belegg på gulv og hvitmalt panel på vegger.

Verksted. Med arbeidsbenk, fastmonterte hyller og godt oppheng for oppbevaring av verktøy.

 1. Etg.: Trapperom opp til andre etasje. Nyere vindu i trappa.

Gang med belegg på gulv, hvitmalt panel på vegger i hele denne etasjen unntatt vaskerom.

Vaskerom med nyere vvb, utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. Belegg på gulv.

2 Kontor med gulvbelegg og panelovn.

2 Bad med gulvbelegg, dusjnisje, baderomsplater på vegger, eget toalettrom med wc inne på badet, utslagsvask og panelovn.

Kjøkken med belegg på gulv, kjøkkeninnredning med over- og underskap, vask i aluminiumsplate med to kokeplater, kjøleskap og god spiseplass. Dert er våtromplater på vegg mot bad og hvitmalt panel på resten av veggene.

Loft: Trapp opp til stort og stilig loftsrom/loftstue med en stavs heltre plank på gulv, panel på vegger, god takhøyde og utgang via nyere balkongdør til takterrasse med sarnafildekke. Her mangler det rekkverk som må etableres før terrassen kan lovlig tas i bruk. Nyere vindu i motsatt ende av rommet også.

Primærrom

Næringsbygg: Bruksareal 1. etasje: 220 kvm Verksted, verksted 2, garderobe, bod, lager, garasje og bod 2. 2. etasje: 79 kvm Gang, kjøkken, bad, bad 2, vaskerom, kontor, kontor 2 og trapperom. 3. etasje: 42 kvm Loftstue.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen har tilkomst via privat vei og det er om lag 300 meter til fylkesveg. Kommunen er ikke kjent med eventuelle privatrettslige avtaler.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Beliggende i sjøkanten i Vestvik, Sveio. Eiendommen ligger fredelig til i naturskjønne omgivelser uten gjennomgangstrafikk og med tilgang til egne brygger med gode dybdeforhold og lang sjølinje. Meget attraktiv beliggenhet i kort kjøreavstand fra Haugesund. Rolig område med skjermet beliggenhet nær Auklandshamn i Sveio. Rolig farvann med mye gode fiske- og bademuligheter. Kort båttur til Bømlafjorden, Ålfjorden, Sunnhordlandsbassenget eller til Sletto ute på havet. Turterreng i nærområdet. Gode solforhold.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no annonsen.

  Regulering

  Det ble 06.08.2014 godkjent en søknad om å bygge fritidsbolig på 128 kvm. BRA over to etasjer og en bruksenhet. Denne ble ikke bygget og det må nå evt. søkes på nytt.

  Eiendommen gnr. 32 bnr. 8, ligger med formål «fritidsbebyggelse/ rorbuer/ naust» i reguleringsplan for «Vestvik- gnr. 32, bnr. 7 mfl.», planID 2005003. Reguleringsplanen sine bestemmelser gjelder. Hoveddelen av tomta er "blå regulert" (utleie - fritidsbebyggelse rorbuer/naust), mens noe areal i bakerste NV hjørne er "oransje regulert" (område for naust). Som tilleggsopplysning nevnes også at det ihht. tidligere adm. vedtak av kommunen gitt 29.09.15 ble tillatt bruksendring fra rorbu til helårsbolig på allerede oppført rorbu (nabo) som tidligere er utskilt fra denne eiendom innenfor samme regulering. Man må likevel påregne søknad og en ny helhetlig behandling dersom man vil søke om det samme.

  Kort utdrag fra reguleringsplanen vedlagt salgsoppgaven i sin helhet): - "Bygningsmassen kan enten konverteres til overnattingsformål og lager funksjoner eller rives til fordel for nye utleiehytter. - Eksisterende bygninger kan utvikles og oppgraderes til overnattingsformål. - For dette området som ligger nord for veien står det i planen at det kan bygges 6 hytter, men 2 er allerede bygget og fradelt denne eiendom. Totalt kan det ihht planen bygges 12 hytter innenfor formålsgrensen, hvorav 6 stk nord for veien, som er området for denne eiendommen. Planen gir altså rom for ytterligere inntil 4 fritidsboliger med totalt 8 leiligheter nord for veien såfremt det fortsatt er praktisk mulig. - Planen gir også mulighet for å etablere og drive kioskvirksomhet med salg av gatekjøkken menyer, leske/drikke, is, snobb, samt diverse suvenirer, postkort, o.l. Såfremt godkjent av Norsk Næringsmiddel Tilsyn.

  • kr 4 000 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 585,-
  • Tinglysing skjøte kr. 585,-
  • kr 101 170,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 101 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 6 595,- pr. 2022. Det er to terminer pr år. Avgifter dekker vann, slam og eiendomsskatt.

 • Diverse

  Flytebrygge medfølger kjøpet. Krane på kaien medfølger. Container og dieseltanker vil bli fjernet før overtagelse.

  Velforeningen står for krever gebyr for veidrift og septiktank. De utgjør hhv 1.000 og 375 pr. mnd og faktureres fortløpende. Dette for å spare opp litt kapital på velforeningen sin konto. Det er åpent for å justere gebyret ned igjen høsten 2023.

  Det foreligger ikke tegninger på bygningen. Megler kan derfor ikke kontrollere hva som er godkjent og ikke. Plan og bygningsloven kom i 1965 og alt som eventuelt er bygget før det vil være godkjent. Megler har ikke mottatt noen opplysninger rundt påbygg i 1985.

  Takterrassen er bygget ulovlig. Det ble søkt om å bygge takterrasse og den søknaden ble avslått i administrativt vedtak av kommunen 06.08.2014. Kjøper aksepterer risikoen ved dette som bl.a. kan medføre pålegg om tilbakeføring. Det nevnes at om dette er en takterrasse kan betviles eller om det bare er et tak. Men siden megler har omtalt det som takterrasse uten rekkverk og det går en dør ut fra loftstua til dette arealet gjøres denne presiseringen.

  Det ble gitt tillatelse til reparasjon og utvidelse av kai samt flytting av flytebrygge 08.09.2022. Dette ble utført.

  Eiendommen som skal selges, var med da Abyss Group AS kjøpte Akva Marine Services AS ( nå med endret navn til Abyss Sør AS ) i fjor. Fabrikkvegen 20 har etter dette kun vært brukt som lagringsplass og nåværende eiere og ledelse har ikke kjennskap til eiendommen ut over det som fremgår av tilstandsrapporten fra Takstmann Alsaker av 05.11.2022. Derfor ser vi ikke at vi kan tilføye noe i en egenerklæring ut over nevnte rapport.

  Sentrale lover

  Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler A.

  Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler. Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til. Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon. Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere, kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3-7 og § 3-8 i de tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er oppfylt.

  Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3-10. Dersom det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Avhendingslovens § 4-19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver omstendighet senest ett - 1 - år etter avtalt overtakelse.

  En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i forbindelse med overtakelsen.

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

  Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Eiendomskart, Reguleringskart, Reguleringsbestemmelser, Takstrapport datert 05.11.22 og selgers Egenerklæring datert . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 26. jan. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01220039
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.