Fagerlandvegen 10

Karmøy
Prisantydning

1 590 000,-

Solgt
 • BRA188㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom1
 • Byggeår
 • Omkostninger56 900,-
 • Totalpris1 646 900,-

Koselig enebolig beliggende like ved Ådland barneskole og nydelige turløyper - Romslig tomt på 908 kvm - Garasje!

Beskrivelse

Eiendommen har hovedsakelig standard fra byggeår og har behov for oppgraderinger for å nå dagens standard. Her har en muligheten for å sette sitt eget preg på boligen.

 • Stor og lys entrè med god plass til oppbevaring.
 • Garasje med direkte inngang til boligen i underetasjen.
 • Boligen ble bygget på med vindfang, toalettrom og baderom på 80- tallet.
 • Romslig og praktisk stue med plass til flere sittegrupper. Stuen har store vindusflater for naturlig lys og utgang til terrasse.
 • Lys kjøkkeninnredning med komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Kjøkkenet har godt med skap- og benkeplass samt plass til spisebord.
 • Det meste av underetasjen er uinnredet, og med de rette tiltak kan dette bli en praktisk etasje med flere muligheter.
Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Garasje, gang, to boder, verksted og vaskekjeller. Første etasje: Gang, toalettrom, baderom, soverom og stue. Loftsetasje: Gang samt to soverom (ikke omsøkt).

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av en enebolig med underetasje, første etasje og loft. Garasje i underetasjen. Fundamenter av betong. Grunnmur av betongstein, pusset og malte overflater. Yttervegger oppført i bindingsverk av tre, kledd med stående trepanel. Saltak i trekonstruksjon, tekket med takstein av betong. Takrenner og nedløp av plast. Vinduer og ytterdører av tre, terrassedør til altan av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger av enebolig/ tilbygg datert 1983. I tegningene kan vi ikke se plantegninger av loftsetasje/ soverom. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte boligens byggeår. Det antas at boligen er oppført ca. 1965.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Innvendig: Det er påvist indikasjoner på fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetasje/kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det ble registrert avskalling av maling/puss og saltutslag i underetasjen. Det er ikke montert rekkverk fra første etasje til underetasjen. -Tomteforhold: Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler. Det foreligger krav om sanering av oljetank. TG2: -Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekking og undertak. Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfritt. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/ nedløp/ beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggetidspunktet. - Veggkonstruksjon: Det er ingen lusing/ musebånd i nedre kant av konstruksjonen. Det ble registrert trepanel og gesims med råteskader, på østsiden av boligen, kjøper kan også forvente andre steder. - Det er synlige tegn på at det har vært lekkasje rundt pipen på loft, men det ble ikke registrert fuktighet ved måling på befaring. - Det ble registrert at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/ lukke. Karmene i vinduer er slippe og det er sprekker i trevirket. Enkelte vinduer må fornyet og og noe vedlikehold. - Entredør må forventes å fornye i nærmeste fremtid. - Det ble registrert tapet som har løsnet, sprekk og noe misfarging på overflater. Mangler på fuger og løse fliser i gang. - Ujevnheter på gulv i underetasje må forventes. - Det ble registrert 17mm skjevhet i kjøkken, samt mellom 10-20 mm i gang på loft. - Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet på innvendige trapper. Lav frihøyde i trapp. - Det ble registrert dører som tar i karm og som ikke kan lukkes. Bruksmerker. - Om vaskekjeller skal brukes til våtrom må tettesjikt etableres. - Garasje: Det ble registrert noen sprekker/riss i gulv, vegger og himling. - Bad: Våtromstapet gis tg2 pga. alder. Fall mot sluk er målt til 0. Terskel ble målt til 50mm. Det er rundt sluk påvist en ikke- fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen og membranløsningen. Naturlig ventilasjon. - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom samt tilluft. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på varmepumpe. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el- tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det anbefales kontroll av el- anlegget. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. På grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring. Det ble registrert fuktighet i underetasjen. - Kjøper må forvente noe løs puss, flassende maling og riss/ sprekk i eldre grunnmurer. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger og avløpsledninger. - Septiktank er fra byggeår.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har landlig beliggenhet like ved Ådland skole og nydelige turløyper både på Åkrasanden, Ferkingstad og i Åkramarken. Fra boligen er det kort avstand til sentrum med flere handlemuligheter, barnehage, ungdomsskole, idrettsanlegg og Vidergående skole. Bussholdeplass finnes like i nærheten av boligen.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Den planlagte omkjøringsveien vil avslutte like sør for denne eiendom. Det er usikkert om og når veien eventuelt blir bygget. se vedlagt reguleringsplankart.

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 1 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 56 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 646 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 711,- pr. 2023. Kommunale avgifter gjelder her annet, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 502 812,- for 2022

 • Diverse

  Det er nedgravd oljetank på eiendommen. Jfr. Forurensningsforskriften skulle disse fases ut innen år 2020. Det kan innebære at oljetanken må fjernes eller plomberes ved å fylle den med sand. Arvinger(selgere) kjenner ikke til om dette er utført.

  Varmepumpe bør fornyes.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport, grunnkart, reguleringsplankart og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 10. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01240069
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.