Fiskåvegen 7

Karmøy
Prisantydning

1 650 000,-

Solgt
 • BRA159㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1964
 • Omkostninger58 400,-
 • Totalpris1 708 400,-

Avaldsnes - Enebolig på stor tomt med garasje - Behov for oppussing

Beskrivelse

Boligen holder enkel standard og har noe manglende vedlikehold og ny eier må påregne oppgradering/renovering og vedlikehold av eiendommen.

Detaljer

Enebolig på 2 etasjer uten innvendig mellom etasjene. Det er i hovedsak 2 etasje som benyttes til daglig bruk og kjeller fremstår i større grad som en bod/grovkjeller.

Boligen inneholder: Andre etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og 3 soverom. Første etasje: Gang, vaskerom, 2 hobbyrom og bod.

Bygningsinformasjon

Rom omtalt som hobbyrom i arealbeskrivelse er ikke godkjent innredet for varig opphold. Disse rom er godkjent som uinnredet hobbyrom på opprinnelige bygningstegninger. Takstmann har likevel valgt å innta disse rom i sin p-roms beregning ut fra dagens bruk. Kjellerens rominndeling er også endret ut fra tegninger(vegger flyttet).

Eiendommen er oppført med grunnmur i betongstein. Fasade/kledning har stående bordkledning og noe liggende. 1 etasje er pusset mur. Tak er tekket med betongtakstein. Beskrivelse er hentet fra takstmann Fredrik Alsaker sin tilstandsrapport.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3 - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Det er registrert betydelig spor etter mus/krypdyr. I enkelte områder mangler det isolasjon.

TG 3 - Utvendig > Vinduer - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vinduer fremstår som meget velholdte, men ved fuktsøk er det registrert betydelig fukt i enkelte vinduer. Vinduer har for øvrig passert forventet levetid.

TG 3 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Konstruksjonene har omfattende skjevheter.Betongdekke har setninger og sprekkdannelser.

TG 3 Utvendig > Utvendige trapper - Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk over kjellertrapp er vesentlig under 1 meter.

TG 3 - Innvendig > Overflater - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Overflater bærer preg av normal elde og slitasje. Det er i tillegg ca 5 katter i husstand som påvirker innemiljøet. Det er noe fargeforskjell på enkelte overflater mm.

TG 3 - Innvendig > Rom Under Terreng - Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er registrert en del bakkefukt i kjelleren/1etasje. Det er også noe spor av at det har vært innsig av vann. Eier benytter avfukter i huset.

TG 3 - Våtrom > Generell > Bad - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tg pga sluk, utførelse/alder av membran, høy fukt nivå i vegg mm.

TG 3 - Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er registrert lekkasje i membran.

TG 3 - Våtrom > Generell > Vaskerom - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Alder/byggeskikk gjør at total renovering må kunne forventes.

TG 3 - Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Vaskerom - Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Tg pga naturlig fukt i grunn.

TG 3 - Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Innredning er av en alder og tilstand som gjør at det vil være naturlig å oppgradere.

TG 3 - Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er registrert avvik med avtrekk. Tg pga manglende avtrekk.

TG 3 - Tomteforhold > Forstøtningsmurer - Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Flere murer er preget av elde og har skjevheter.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 77 kvm Gang, vaskerom, 2 hobbyrom og bod. 2. etasje: 82 kvm Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og 3 soverom. Primærrom 1. etasje: 40 kvm Gang, vaskerom og 2 hobbyrom. 2. etasje: 82 kvm Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad og 3 soverom. Sekundærrom 1. etasje: 3 kvm Bod.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen har privat vann via brønn. Det anbefales vannprøver ved privat vann. Det er opplyst at pga lavt vanntrykk i område er det ikke mulig eiendommer å koble seg til kommunalt nett pr dd.

Offentlig kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen er beliggende i etablert barnevennlig boligområde sentralt på Avaldsnes. Kort avstand til skole, barnehage, flere dagligvarebutikker, idrettssenter, apotek og kirke samt kort avstand til flyplass, Hydro og Husøy.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 1 650 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 58 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 708 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 11 660,- pr. 2022. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Ligningsverdi

  kr 652 801,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Det er en kattegravlund i hagen.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 05.10.2023 og selgers Egenerklæring datert 29.11.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. feb. 2024

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01230547
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.