Fjellvegen 23

Haugesund
Prisantydning

1 100 000,-

Solgt
 • BRA91㎡
 • EierformAndel
 • Soverom2
 • Byggeår1991
 • Omkostninger7 360,-
 • Totalpris1 174 378,-
 • Felles/mnd5 544,-

DEBO - Innholdsrik og flott endeleilighet i 2. etg - Vestvendt terrasse - Ingen dokumentavgift

Beskrivelse

Velkommen til Fjellvegen 23 L!

En lys og trivelig leilighet som fremstår som godt velholdt, men alder tilsier allikevel at noen rom er i sluttfasen på forventet levetid.

Vindfang med plass til å henge fra seg sko- og yttertøy. Inngang til bod med ekstra plass for oppbevaring.

Romslig gang med skyvedørsgarderobe.

Stor og trivelig stue med utgang til vestvendt terrasse. Vedovn som gir lun og god varme i leiligheten. Godt med naturlig lysinnslipp da dette er en ende-leilighet. God plass til flere sitte og spisegrupper.

Kjøkken hvor det er godt med skap- og benkeplass samt plass til et lite kjøkkenbord. Grovkjøkken/bod like ved for ekstra oppbevaring.

Lyst bad hvor det er belegg med varme i gulv og baderomstapet på vegger. Rommet har innredning med nedfelt servant, gulvsåtende toalett, stedbygd dusj og opplegg for vaskemaskin med avløp til vegg.

Det er to soverom i leiligheten, hvor begge med garderobeskap. Hovedsoverom i veldig god størrelse. Gjestesoverom hvor det er tilkomst til kyploft.

Detaljer

Kjekk endeleilighet som ligger i byggets 2 etg og inneholder: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom og 2 boder.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av leilighet oppført på 2. etasje i en bygning med to etasjer og flere leiligheter. Bygning med grunnmur av betong. Yttervegger i bindingsverk av tre. Kledd med liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre. Utført som saltak. Tekket med betongtakstein. Vinduer av tre. Isolerglass. Dører av tre. Isolerglass i dører med glassfelt. Boligen fremstår med normalt vedlikehold og slitasje. Se ellers rapporten for mer informasjon.

Ominnredning fra originale bygningstegninger: Matbod og klesrom er slått sammen og benyttes til soverom. Deler av kjøkken er gjort om til 2 boder.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). Det er ingen forhold som er merket med TG3, TG 2 er nevnt nedenfor. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 2 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

TG 2 - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn

TG 2 - Innvendig > Radon

TG 2 - Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv

TG 2 - Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt

TG 2 - Kjøkken > 2. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning

TG 2 - Tekniske installasjoner > Vannledninger

TG 2 - Tekniske installasjoner > Avløpsrør

TG 2 - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

TG 2 - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

TG 2 - Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

TG 2 - AVVIK SOM *IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

TG 2 - Innvendig > Innvendige dører

Primærrom

Bruksareal 2. etasje: 91 kvm Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom og 2 boder. Primærrom 2. etasje: 85 kvm Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom. Sekundærrom 2. etasje: 6 kvm 2 boder.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på nybygg datert 09.04.1991. Dokumentet kan lese hos megler.

Ferdigattest må rekvireres senere av ansvarshavende; men attesten kan ikke gis før følgende arbeid er utført. 1. Brannslukningsutstyr som kan benyttes i alle rom monteres i hver leilighet straks. 2. Manglende sanitær utstyr og kjøkkenutstyr monteres. 3. Røykvarslere monteres straks der hvor disse manglet. 4. Takvann tilkobles. 5. Treverk som kommer i kontakt med terreng utvendig utbedres. Arbeidene må være utført innen 01.05.1991.

Adgang til utleie

Etter borettslagslovens bestemmelser kan andelseieren ikke uten samtykke fra styret leie ut boligen utenom til familie i opp og nedadstigende rekkefølge. Det er noen unntaksbestemmelser, konferer megler.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Borettslaget ligger vest for Vardafjell sykehjem i rolige omgivelser. Gode bussforbindelser.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig.

  Kopi av situasjonskart og kommuneplan. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 1 100 000,- (Prisantydning)
  • 67 018,- andel fellesgjeld pr. dato 22. nov. 2023
  • 1 167 018,- (Totalpris ekskl. omkostninger)
  Omkostninger
  • Tinglysing pantedokument kr. 480,-
  • Tinglysing hjemmelsovergang kr. 480,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 6.400,-
  • kr 7 360,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 174 378,- (Totalpris inkl. omkostninger)
 • Fellesutgifter

  kr 5 544,- Felleskostnader betales pr. mnd. og dekker bla. betjening av andel renter og avdrag på evt felles lån, samt utvendig vedlikehold, felles bygningsforsikring, kommunale avgifter, forretningsførsel og Tv/bredbånd (grunnpakke TV og internett via Get/Telia).

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Borettsinnskuddet overdras til maksimalt partialobligasjonens pålydende verdi indeksregnet med basis i konsumprisindeksen på utstedelsesdagen. Det gis tillegg for eventuelle påkostninger etter takst og nedbetaling av andel av nedbetalt fellesgjeld med utgangspunkt i fellesgjeld pr. 31.12.2003. Videre skal der justeres for skader og slitasje. Haubo har beregnet makspris for denne leiligheten til kr. 1.100.000,-.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 30.11.2023 og selgers Egenerklæring datert . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. feb. 2024

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01230625
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.