Førlandsvegen 137

Aksdal
Prisantydning

1 490 000,-

Solgt
 • BRA186㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1950
 • Omkostninger51 070,-
 • Totalpris1 541 070,-

Førland - Innholdsrik enebolig med 4 soverom

Beskrivelse

Eneboligen holder normal standard hvor deler av boligen er fornyet igjennom tiden. Eiendommen var sterkt vannskadet etter frostsprengning av rør i vinter. Frøiland Bygg ble via forsikringen tildelt oppdraget med å utbedre vannskadene på bad i første etasje og tilstøtende rom og i kjøkkenets hovedetasje. Det som er utført er: - Bad: Nye fliser, nye veggoverflater, ny himling og nytt vindu. Ny sluk og nytt avløp. Byttet en del kobberrør og el.anlegg. Ellers du baderomsinnredning og dusjkabinett. - Bod: Nytt gulv. - Stue: Nye gulv og himling. - Kjøkken: Nytt gulv og en del nytt bjelkelag.

Detaljer

Innholdsrik enebolig over tre plan som inneholder:

Underetasje: Entré, stue, bad, soverom, 2 bi-innganger og 4 boder. Første etasje:59 m². Gang, kjøkken og stue. Loft: 46 m². Gang, stue og 3 soverom.

Bygningsinformasjon

Det foreligger ikke bygningstegninger på boligen, ominnredning fra originale bygningstegninger er derfor uviss.

Oppsummering av avvik ved eiendommen som har fått tilstandsgrad 2 og 3 (TG2 og TG3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

TG3: Utvendig - Vinduer: Karmer i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduene har råteskader. TG2: Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. TG2: Utvendig - Dører: Karmene i dører er værslitte og utvendig er det sprekker i trevirket. TG2: Utvendig - Andre utvendig forhold: Utett gesims. TG2: Innvendig - Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. TG2: Innvendig - Rom under terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Kalkutsalg på innvendig grunnmur. TG2: Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. TG2: Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Automatsikringer TG2: Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt: Taktekking: Taktekking er snødekt, alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 81 kvm Entré, stue, bad, soverom, 2 bi-innganger og 4 boder. 1. etasje: 59 kvm Gang, kjøkken og stue. 2. etasje: 46 kvm Gang og 3 soverom. Primærrom Kjeller: 54 kvm Entré, stue, bad, soverom og 2 bi-innganger. 1. etasje: 59 kvm Gang, kjøkken og stue. 2. etasje: 46 kvm Gang og 3 soverom. Sekundærrom -1. underetasje: 27 kvm 4 boder.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på bolig eller omsøkt påbygg. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har landlig beliggenhet på Førland med umiddelbar nærhet til barneskole og barnehage. Noen få minutters kjøring til Aksdal hvor det er Aksdal senter med dagligvarebutikk, cafe, bank og vinmonopol. Tysværtunet kulturhus like ved som er en arena for alle typer kulturarrangement som festivaler, kino, kurs og konferanser samt de har et flott badeanlegg.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål og er omfattet av kommunedelplanen "Plankart 2 Førland Kommuneplan".

  • kr 1 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av salgssum kr. 37.250,-
  • Tinglysing pantedokument kr. 585,-
  • Tinglysing skjøte kr. 585,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 51 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 541 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 16 638,- pr. 2022. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Kommunen kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

  Ligningsverdi

  kr 723 435,- for 2021

 • Diverse

  Eiendommen overdras i den stand den var ved besiktigelse og ytterligere utvask/utrydning blir ikke foretatt. Eiendommens selges med de gjenstander som er til stede ved besiktigelse, med unntak av evt. kjøretøy.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 15.12.2022 og selgers Egenerklæring datert 22.12.2022. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 26. jan. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01220068
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.