Fosnavegen 420, 5546 KARMØY

Fosnavegen 420

Karmøy
Prisantydning

13 000 000,-

 • BRA865㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1956
 • Omkostninger338 820,-
 • Totalpris13 338 820,-

Stor og innholdsrik eiendom med idyllisk beliggenhet og lang strandlinje

Beskrivelse

Bygningsmassen holder normal god standard. Oppgitte arealer under her er bruksareal utregnet av eier. Totalt bruksareal ca. 865 kvm. Totalt bruttoareal ca. 950 kvm.

Nystuen og verksted ca. 64 kvm.: Byggeår 2006. Utvendig kledd med grov furupanel. Allrom, gang, soverom, toalett/dusj og vaskerom. Beboelse er flislagt med vannboren gulvvarme/varmepumpe. Taket er tekket med sarnafil. 3 utvendige terrasser. Verksted med innlagt vann, garasjeport og arbeidsbenker. 3 fas strømuttak.

Vikingstuen, anneks til bolig, storkjøkken og galleri ca. 283 kvm. Byggeår fra 2002-2013. 1. Etg.: er betong, isolert med isopor/leca/trepanel. 2 doble Lecapiper med 2 murte peiser og en murt grill. Godt utstyrt storkjøkken med plass til mange personer. Stoler/bord/bestikk medfølger. Oppvarming med varmepumpe og vannboren gulvvarme fra gassbereder (ikke Vikingstuen). Galleriestuen kan dekkes til mange personer og har tilhørende toalett m/dusj. Deler av galleriet er omgjort til leilighet. Det mangler soverom, men i følge selger kan man enkelt lage soverom. Det er nylig laget vindfang til galleriet for å kunne lage separat inngang til hver av leilighetene.

Toalett – Bad ca. 17 kvm.: Beregnet på spisegjester midt på tunet. 2 dusjer/3 toalett/2 urinal. Oppvarming ved panelovn.

Statsråden Ca. 9 kvm.: Byggeår 2006. Hytte på tunet i grov furupanel. Godt isolert og innlagt strøm, men ikke vann. Oppvarming ved panelovn. Brukes til ekstra overnattingsplasser.

Bakestuen: Ca. 26 kvm. Koselig stue med vedfyrt bakerovn og peis. Dekkes her til ca. 20 personer og med god utsikt over Førresfjorden. Oppvarming elektrisk og peis. Innlagt vann/oppvaskkum.

Hovedhus ca. 223 kvm.: Noe er bygd i 1956, deretter 1976 og resten i 2003. Den gamle delen er treverk forblendet med leca, men den nye del er bygd med 30cm isoblokk. Består av overbygd terrasse, gang, bod, 2 toalett, 2 vaskerom, grovkjøkken, kjøkken med kjølerom, TV stue, spisestue, soverom. 2. etg. består av oppholdsrom/soverom og toalett. I tillegg utvendig terrasse mot nord/vest. Oppvarming med varmepumpe/el. gulvvarme og vannbåren gulvvarme. 1 enkel, 1 dobbel og 1 tredobbel pipe. 2 vedovner og en lukket peis på kjøkkenet. Alle nye gulv er flisebelagt. Foran hovedhuset er en støpt terrasse på 200 kvm.

Elg & Troll ca. 142 kvm.: Elg og Troll er 2 like leiligheter med hver 2 doble soverom/sovealkove bygd i 2002. Betong isolert og forblendet med naturstein. Oppvarming med vannbåren gulvvarme, plassbygd peis i Trollstuen og vedovn i Elgstuen. Teknisk rom er samling av rørsystemene og styring av vann/varme/etc. I tillegg er det stor forbrenningsovn til papp/papir/hageavfall/etc. som også gir varme til gulvvarmen. I boden står gassbrenner som gir gulvvarmen. I tillegg er det en liten bod under Bakestuen til sykler, hagemøbler etc.

Fjordstuen ca. 67 kvm.: Et soverom som er tidligere bygd, resten er nytt i 2002-2003. Bygd i leca og forblendet med naturstein. Utvendig murt peis i naturstein, innvendig 2 vedovner, murt peis og varmepumpe. I tillegg er det vannbåren gulvvarme. Gulv i ny del er flisebelagt, gammel del og 2. Etg. har tarkett. Består av allrom m/kjøkken og 2 doble soverom i 1. Etg. med tillegg av toalett/dusj/vaskerom. Hemsen har eget toalett/dusj og soveplasser til 6 personer. Totalt ca. 10 personer kan bo samtidig på Fjordstuen. Fjordstuen har 3 fas strøm.

Verksted ca. 9 kvm.: På kai er det et lite verksted til reparasjon/vedlikehold av båter. Her ligger også toalettpumpe som fører avfallsvannet til septiktanken. 3 fas strømuttak.

Boder ved sjøen Ca. 25 kvm.: Rett foran Fjordstuen ligger boder for fiskeutstyr, ved, grovkjøkken og toalett bygget i 2003. Grovkjøkken og toalett er isolert og oppført i isoblokk med utvendig trepanel. Gulv og vegger er delvis flisebelagt.

Alle arealer over her i følge takstmann unntatt verksted og boder ved sjøen som er opplyst av selger.

Det ble 16.02.2007 gitt tillatelse av Karmsund Havnevesen til å legge ut flytebrygge for fritidsbåter med dimensjon 10 *2 meter. Flytebryggen ble endelig godkjent av kommunen 10.06.2022.

Det mangler godkjenning fra nabo i sør at støpt kai kan ligge inntil hans grense. Selger jobber med/forsøker å få til dette. Eventuelt må kaien forkortes med 4m fra sør. Dette vil i så fall bli gjort for selgers regning.

 • Selger har fått utarbeidet brannteknisk prosjektering ved eiendommen og rapporten er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med søknad om utvidelse av garasje, og bruksendring av denne til boligformål (anneks). I tillegg til anneks ble det byggemeldt to leiligheter tilhørende eksisterende enebolig. Leilighetene er utskilt som egne brannceller, men annekset anses som en del av eneboligen tilknyttet med et takoverbygg. Løsningene i den branntekniske prosjekteringen forutsetter at annekset ikke benyttes som typisk utleieformål (korttidsutleie eller forsamlingslokale). I følge selger har kommunen godkjent rapporten.
 • Byggeår 2002-2013.
 • Privat avløp og kommunalt vann.
Detaljer
 • Veldig spennende utviklingseiendom med stort potensiale. Egen reguleringsplan for eiendommen som er godkjent for herberge, bevertning, bolig og fritidsbolig.
 • Med nåværende reguleringsplan kan eiendommen bebygges med 3800 kvm. bruksareal uten å søke om dispensasjon.
 • Inneholder bl.a. Hovedhus ca. 223 kvm. BÅ: 1956/1976/2003. 2 leiligheter på totalt 142 kvm. BÅ 2002. Nystuen og verksted ca. 64 kvm. BRA. Byggeår (BÅ) 2006. Vikingstuen/anneks til bolig med storkjøkken med plass til svært mange personer og galleri som også har god plass totalt ca. 283 kvm. BÅ fra 2002-2013. Fjordstuen 67 kvm fra 2002 (i sjøkanten). Verksted 9 kvm og boder ved sjøen 25 kvm. Statsråden (hytte) Ca. 9 kvm.: BÅ 2006.
 • Flytebrygge og ca. 70m kai/brygge av betong og lødd stein med gode dybdeforhold. Båtopptrekk i lun havn. Båtkran.
Bygningsinformasjon

Bygningsmassen er opparbeidet i etapper. Kun deler av hovedhuset er av eldre dato. Følgende byggemeldinger er byggemeldt hos kommunen: Tilbygg 1999. Påbygg 2011. Carport 1973.

Følgende godkjenninger er nylig vedtatt av kommunen: - Tillatelse til tiltak 14.06.2022 - Bruksendring garasje til anneks, påbygg og fasadeendring, tilbygg bolig mm Følgende tiltak er godkjent: Bruksendring av eksisterende garasje til anneks - Vikingstuen. Påbygg til Vikingstuen. Fasadeendring av Vikingstuen. Bruksendring av arealer under terrassedekke – til anneks. Ombygging åpent areal mellom bolig og garasje (tilbygg). Tilbygg til eksisterende bolig – takoverbygg mot terreng.

 • Tillatelse til tiltak 13.06.2022 - Nybygg toalettbygg og anneks for overnatting. Følgende tiltak er godkjent: Toalettbygg og frittliggende anneks, allerede oppført.

 • Tillatelse til tiltak 10.06.2022 - Nybygg anneks/overnattingsbygg med garasje. Følgende tiltak er godkjent: Fritidsbolig med garasje

 • Tillatelse til tiltak 10.06.2022 – Nybygg enebolig, utvidelse av brygge og etablering av flytebrygge. Eneboligen er ikke et nybygg, men tvert i mot den eldste (opprinnelige) boligen på tomta. Bygget er oppført ca. 1950, men i følge kommunens arkiv var det ikke dokumentasjon på at denne bygningen var søkt om eller godkjent. Derfor er søknaden godkjent som nybygg.

 • Godkjent utslippstillatelse – 09.06.22 godkjente kommunen utslippstillatelse for eiendommen på noen vilkår: Selger forplikter seg til (og har allerede begynt å innhente tilbud på) å bytte ut eksisterende avløpsanlegg til et minirenseanlegg med slamsikrings kum til eksisterende sjøledning siden det gamle er for lite. Det nye anlegget får 90% rensing av utslippet. NB: Skal det etableres næring på eiendommen igjen må det gjøres nye beregninger og man må da søke om ny utslippstillatelse.

Ved overlevering til kjøper skal det fremlegges ferdigmelding på det nye renseanlegget.

Megler er i besittelse av alle vedtakene nevnt over.

Kaien må forkortes med 4m fra sør. Dette vil bli gjort for selgers regning før overtagelse. Nylaget boenhet i galleri mangler nå soverom (kan lages) og godkjennelse. OBS: Vedlagte rapporter (eldre type) fra takstmann er vedlagt for arealer primært. Samt litt info om konstruksjonsmåte som kan være verdifull. Kjøper bes se bort fra tilstandsgrader da rapporten er gammel.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på påbygg - 2- etg. datert 26.05.2015. Merk: Tidligere oppførte og omsøkte tilbygg, påbygg samt hagestue fra år 1999 og 2000 er ansett som ferdigstilte på bakgrunn av tidligere innsendte bekreftelse om ferdigstillelse iflg. selger.

Adgang til utleie

Det kan drives med utleie, eller ikke, etter eget ønske. Det er inngått avtaler om booking. Oversikt over leieinntekter på eiendommen per 2021: - Det er utleid ca 250 kvm. over Vikingstuen. Utleid for kr. 96 000 per år. Tidsubestemt kontrakt med 3 mnd gjensidig oppsigelsestid. Denne er oppsagt og leieforholdet vil opphøre 31.08.2022. - Trollstuen - kr. 6650 per mnd/78 000 per år. - Elgstuen har vært utleid for kr. kr. 6500 per mnd/78 000 per år inntil nylig, men er nå ikke utleid. - Nystuen kr. 6000 per mnd/78 000 per år. - Fjordstuen kr. 200 000 per normal år (utleid som feriehus). Løpende utleid. - Utleie båter - sommertid kr. 50 000 per normal år.

Interchalet - Eierene har benyttet dette firmaet for å håndtere booking av utleie. Eierne har testet flere firma gjennom årene, men dette firmaet er det de har vært mest fornøyd med (hhd.de) AirBnB har selger også vært fornøyd med.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann i følge eier. Privat avløp. Det er private stikkledninger ut til offentlig vannett i hovedvei. Det er også eget borehull på eiendommen, men dette er ikke i bruk.

Oppvarming

Vannbåren varme oppvarmet av gassbrenner i store deler av bygningsmassen (se avsnitt Elg & Troll, teknisk rom og bod for mer info). Gasstank er kjøpt og sertifisert på nytt og det gjelder i 20 år. Det medfører at kjøper kan kjøpe gass hos den leverandøren som er gunstigst.

 • Beliggenhet

  Idyllisk beliggende på Fosen, ca. 2,4 km sør for tunnelåpningen til t-forbindelsen. Sjøeiendom mot øst. Området byr på gode turmuligheter til sjøs og til lands. Det er gode fiske- og fangstmuligheter rett utenfor døren. Kun 15 km til Haugesund Sentrum. Kort vei til butikker, kjøpesenter, Avaldsnes historiske senter og Helganes flyplass.

  Adkomst

  Fra Haugesund følger du skilting mot Stavanger sørover. Like før tunellinnslaget tar du av til høyre og følger sørover mot Våga. Følg veien ca. 2,4 km. Eiendommen ligger på venstre side av veien.

  Regulering

  Privat reguleringsplan nr. 577 ble godkjent i kommunestyret den 7.9.06. Eiendommen er regulert til herberge/bevertning, bolig og fritidsbolig. Det ble også regulert inn småbåtanlegg på land og på sjø. Senere er det godkjent flytebrygge. - Med nåværende reguleringsplan kan eiendommen bebygges med 3800 kvm bruksareal uten å søke om dispensasjon. - Det er tidligere godkjent å bygge en ny etasje over hovedhuset. Det foreligger også avtaler med naboer i nord om å kunne bygge inntil nabogrensen. - Regulert for opplagsplass i fjorden utenfor.

  • kr 13 000 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 325 000,-
  • kr 338 820,- (Omkostninger totalt)
  • kr 13 338 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 8 098,- pr. 2020. Det er fire terminer pr år. kommunale avgiftene kan øke når det er ferdigattest på alle boenheter.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi.

 • Diverse

  Hva som følger med av inventar avtales mellom partene. En del inventar er fjernet etter bildene ble tatt. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte bilder er gamle og ble tatt for ca 5 år siden da eiendommen var for salg den gang. Kjøper bes befare eiendommen.

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Taket er flatt fordi det tidligere er godkjent å bygge en ekstra etasje over.

  Det opplyses om at boligsalgsrapporten har en gyldighet på 6 mnd og at denne rapporten således kun er å regne som et "hjelpedokument" for mulig interessante opplysninger om eiendommen slik tilstanden var da rapporten ble utarbeidet i 2015. En må beregne endringer etter 7 år.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

  • Matrikkelbrev, reguleringsplan, Bestemmelser til reguleringsplan, Planopplysninger, situasjonsplan, leiekontrakt og diverse tegninger/bilder følger vedlagt.
  • 3 Takstrapporter på hhv. Fjordstuen, Hovedhus og Nystuen er vedlagt for utfyllende informasjon, men er gamle. Tilstandsgrader må ses bort fra.
  • Selger har fått utarbeidet brannteknisk prosjektering ved eiendommen og rapporten er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet. Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. sep. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-22-00081
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.