Fosnavegen 420

Karmøy
Prisantydning

16 000 000,-

 • BRA865㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1956
 • Omkostninger413 820,-
 • Totalpris16 413 820,-

Stor og innholdsrik eiendom med idyllisk beliggenhet og lang strandlinje

Beskrivelse

Bygningsmassen holder normal god standard. Oppgitte arealer under her er bruksareal utregnet av eier. Totalt bruksareal ca. 865 kvm. Totalt bruttoareal ca. 950 kvm.

Nystuen og verksted ca. 64 kvm.: Byggeår 2006. Utvendig kledd med grov furupanel. Allrom, gang, soverom, toalett/dusj og vaskerom. Beboelse er flislagt med vannboren gulvvarme/varmepumpe. Taket er tekket med sarnafil. 3 utvendige terrasser. Verksted med innlagt vann, garasjeport og arbeidsbenker. 3 fas strømuttak.

Vikingstuen, anneks til bolig, storkjøkken og galleri ca. 283 kvm. Byggeår fra 2002-2013. 1. Etg.: er betong, isolert med isopor/leca/trepanel. 2 doble Lecapiper med 2 murte peiser og en murt grill. Godt utstyrt storkjøkken med plass til mange personer. Stoler/bord/bestikk medfølger. Oppvarming med varmepumpe og vannboren gulvvarme fra gassbereder (ikke Vikingstuen). Galleriestuen kan dekkes til mange personer og har tilhørende toalett m/dusj. Deler av galleriet er omgjort til leilighet. Det mangler soverom, men i følge selger kan man enkelt lage soverom. Det er nylig laget vindfang til galleriet for å kunne lage separat inngang til hver av leilighetene.

Toalett – Bad ca. 17 kvm.: Beregnet på spisegjester midt på tunet. 2 dusjer/3 toalett/2 urinal. Oppvarming ved panelovn.

Statsråden Ca. 9 kvm.: Byggeår 2006. Hytte på tunet i grov furupanel. Godt isolert og innlagt strøm, men ikke vann. Oppvarming ved panelovn. Brukes til ekstra overnattingsplasser.

Bakestuen: Ca. 26 kvm. Koselig stue med vedfyrt bakerovn og peis. Dekkes her til ca. 20 personer og med god utsikt over Førresfjorden. Oppvarming elektrisk og peis. Innlagt vann/oppvaskkum.

Hovedhus ca. 223 kvm.: Noe er bygd i 1956, deretter 1976 og resten i 2003. Den gamle delen er treverk forblendet med leca, men den nye del er bygd med 30cm isoblokk. Består av overbygd terrasse, gang, bod, 2 toalett, 2 vaskerom, grovkjøkken, kjøkken med kjølerom, TV stue, spisestue, soverom. 2. etg. består av oppholdsrom/soverom og toalett. I tillegg utvendig terrasse mot nord/vest. Oppvarming med varmepumpe/el. gulvvarme og vannbåren gulvvarme. 1 enkel, 1 dobbel og 1 tredobbel pipe. 2 vedovner og en lukket peis på kjøkkenet. Alle nye gulv er flisebelagt. Foran hovedhuset er en støpt terrasse på 200 kvm.

Elg & Troll ca. 142 kvm.: Elg og Troll er 2 like leiligheter med hver 2 doble soverom/sovealkove bygd i 2002. Betong isolert og forblendet med naturstein. Oppvarming med vannbåren gulvvarme, plassbygd peis i Trollstuen og vedovn i Elgstuen. Teknisk rom er samling av rørsystemene og styring av vann/varme/etc. I tillegg er det stor forbrenningsovn til papp/papir/hageavfall/etc. som også gir varme til gulvvarmen. I boden står gassbrenner som gir gulvvarmen. I tillegg er det en liten bod under Bakestuen til sykler, hagemøbler etc.

Fjordstuen ca. 67 kvm.: Et soverom som er tidligere bygd, resten er nytt i 2002-2003. Bygd i leca og forblendet med naturstein. Utvendig murt peis i naturstein, innvendig 2 vedovner, murt peis og varmepumpe. I tillegg er det vannbåren gulvvarme. Gulv i ny del er flisebelagt, gammel del og 2. Etg. har tarkett. Består av allrom m/kjøkken og 2 doble soverom i 1. Etg. med tillegg av toalett/dusj/vaskerom. Hemsen har eget toalett/dusj og soveplasser til 6 personer. Totalt ca. 10 personer kan bo samtidig på Fjordstuen. Fjordstuen har 3 fas strøm.

Verksted ca. 9 kvm.: På kai er det et lite verksted til reparasjon/vedlikehold av båter. Her ligger også toalettpumpe som fører avfallsvannet til septiktanken. 3 fas strømuttak.

Boder ved sjøen Ca. 25 kvm.: Rett foran Fjordstuen ligger boder for fiskeutstyr, ved, grovkjøkken og toalett bygget i 2003. Grovkjøkken og toalett er isolert og oppført i isoblokk med utvendig trepanel. Gulv og vegger er delvis flisebelagt.

Alle arealer over her i følge takstmann unntatt verksted og boder ved sjøen som er opplyst av selger.

Det ble 16.02.2007 gitt tillatelse av Karmsund Havnevesen til å legge ut flytebrygge for fritidsbåter med dimensjon 10 *2 meter. Flytebryggen ble endelig godkjent av kommunen 10.06.2022.

 • Selger har fått utarbeidet brannteknisk prosjektering ved eiendommen og rapporten er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet. Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med søknad om utvidelse av garasje, og bruksendring av denne til boligformål (anneks). I tillegg til anneks ble det byggemeldt to leiligheter tilhørende eksisterende enebolig. Leilighetene er utskilt som egne brannceller, men annekset anses som en del av eneboligen tilknyttet med et takoverbygg. Løsningene i den branntekniske prosjekteringen forutsetter at annekset ikke benyttes som typisk utleieformål (korttidsutleie eller forsamlingslokale). I følge selger har kommunen godkjent rapporten.
 • Byggeår 2002-2013.
 • Privat avløp og kommunalt vann. Eiendommen blir overlevert kjøper med nytt renseanlegg.
 • Eiendommen har akkurat fått tildelt støtte fra Enova for å investere ca. 1 million i energisparende investeringer. Det vil bli investert i luft til vann varmepumper som vil redusere bruk av strøm/gass for ny eier. I tillegg vil det byttes ut noen dører/vinduer. Videre vil eier nå innhente tilbud på solcelleanlegg. Deler av hovedhuset, Fjordstuen, Nystuen og lageret/galleriet kan egne seg for solceller. Kontakt megler for detaljer og siste oppdaterte informasjon her.
Detaljer
 • Spennende utviklingseiendom med stort potensiale. Egen reguleringsplan for eiendommen som er godkjent for herberge, bevertning, bolig og fritidsbolig.
 • Med nåværende reg plan kan eiendommen bebygges med 3800 kvm. BRA uten å søke om disp.
 • Hovedhus ca. 223 kvm. BÅ: 1956/1976/2003. 2 leiligheter på totalt 142 kvm. BÅ 2002. Nystuen og verksted ca. 64 kvm. BRA. Byggeår (BÅ) 2006. Vikingstuen/anneks til bolig med storkjøkken med plass til mange og galleri totalt ca. 283 kvm. BÅ fra 2002-2013. Fjordstuen 67 kvm fra 2002 (i sjøkanten). Verksted 9 kvm og boder ved sjøen 25 kvm. Statsråden (hytte) Ca. 9 kvm.: BÅ 2006.
 • Flytebrygge og ca. 66m kai/brygge med gode dybdeforhold. Båtopptrekk i lun havn. Båtkran.
 • Overleveres med nytt renseanlegg.
 • Energibesparende tiltak utføres i disse dager.
Bygningsinformasjon

Bygningsmassen er opparbeidet i etapper. Kun deler av hovedhuset er av eldre dato. Følgende byggemeldinger er byggemeldt hos kommunen: Tilbygg 1999. Påbygg 2011. Carport 1973.

Følgende godkjenninger er nylig vedtatt av kommunen: - Tillatelse til tiltak 14.06.2022 - Bruksendring garasje til anneks, påbygg og fasadeendring, tilbygg bolig mm Følgende tiltak er godkjent: Bruksendring av eksisterende garasje til anneks - Vikingstuen. Påbygg til Vikingstuen. Fasadeendring av Vikingstuen. Bruksendring av arealer under terrassedekke – til anneks. Ombygging åpent areal mellom bolig og garasje (tilbygg). Tilbygg til eksisterende bolig – takoverbygg mot terreng.

 • Tillatelse til tiltak 13.06.2022 - Nybygg toalettbygg og anneks for overnatting. Følgende tiltak er godkjent: Toalettbygg og frittliggende anneks, allerede oppført.

 • Tillatelse til tiltak 10.06.2022 - Nybygg anneks/overnattingsbygg med garasje. Følgende tiltak er godkjent: Fritidsbolig med garasje

 • Tillatelse til tiltak 10.06.2022 – Nybygg enebolig, utvidelse av brygge og etablering av flytebrygge. Eneboligen er ikke et nybygg, men tvert i mot den eldste (opprinnelige) boligen på tomta. Bygget er oppført ca. 1950, men i følge kommunens arkiv var det ikke dokumentasjon på at denne bygningen var søkt om eller godkjent. Derfor er søknaden godkjent som nybygg.

 • Godkjent utslippstillatelse – 09.06.22 godkjente kommunen utslippstillatelse for eiendommen på noen vilkår: Selger forplikter seg til (og har allerede begynt å innhente tilbud på) å bytte ut eksisterende avløpsanlegg til et minirenseanlegg med slamsikrings kum til eksisterende sjøledning siden det gamle er for lite. Det nye anlegget får 90% rensing av utslippet. NB: Skal det etableres næring på eiendommen igjen må det gjøres nye beregninger og man må da søke om ny utslippstillatelse.

Ved overlevering til kjøper skal det fremlegges ferdigmelding på det nye renseanlegget.

Megler er i besittelse av alle vedtakene nevnt over.

Nylaget boenhet i galleri mangler nå soverom (kan lages) og godkjennelse. OBS: Vedlagte rapporter (eldre type) fra takstmann er vedlagt for arealer primært. Samt litt info om konstruksjonsmåte som kan være verdifull. Kjøper bes se bort fra tilstandsgrader da rapporten er gammel.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på påbygg - 2- etg. datert 26.05.2015. Merk: Tidligere oppførte og omsøkte tilbygg, påbygg samt hagestue fra år 1999 og 2000 er ansett som ferdigstilte på bakgrunn av tidligere innsendte bekreftelse om ferdigstillelse iflg. selger.

Adgang til utleie

Det kan drives med utleie, eller ikke, etter eget ønske. Det er inngått avtaler om booking. Oversikt over leieinntekter på eiendommen per 2023: - Hovedhus - kr. 13000 per mnd/ 156 000 per år. - Trollstuen - kr. 8000 per mnd/96 000 per år. - Elgstuen har vært utleid for kr. kr. 7500 per mnd/90 000 per år. - Nystuen kr. 7500 per mnd/90 000 per år. - Fjordstuen kr. 11000 per mnd/132 000 per normal år (utleid som feriehus). Løpende utleid.

Totalt kr. 564 000 per år.

Interchalet - Eier har benyttet dette firmaet for å håndtere booking av utleie. Eier har testet flere firma gjennom årene, men dette firmaet har han vært mest fornøyd med (hhd.de) AirBnB har selger også vært fornøyd med.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann i følge eier. Privat avløp. Det er private stikkledninger ut til offentlig vannett i hovedvei. Det er også eget borehull på eiendommen, men dette er ikke i bruk.

Oppvarming

Vannbåren varme oppvarmet av gassbrenner i store deler av bygningsmassen (se avsnitt Elg & Troll, teknisk rom og bod for mer info). Gasstank er kjøpt og sertifisert på nytt og det gjelder i 20 år. Det medfører at kjøper kan kjøpe gass hos den leverandøren som er gunstigst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 2. jan. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-22-00081
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.