Frederik Stangs gate 19

Haugesund
Prisantydning

2 190 000,-

Solgt
 • BRA107㎡
 • EierformSameie
 • Soverom3
 • Byggeår1957
 • Omkostninger64 580,-
 • Totalpris2 254 580,-
 • Felles/mnd25,-

Innbydende rekkehus med sentral beliggenhet. Garasje. Vestvendt balkong

Beskrivelse
 1. etasje:

Gang med garderobeløsning. Malte overflater på vegger og fliser på gulv. Varmekabler. Nymalt kjøkken i stilig grønnfarge som kler boligen godt. Laminat benkeplate. Fliser som backsplash. Frittstående hvitevarer. Romslig stue med god plass til flere sittegrupper. Malte overflater på vegger og enstavs eikeparkett på gulv. Utgang til balkong.

Kjeller:

Vaskerom med betong på vegger og fliser på gulv. Stor kjellerstue(ikke godkjent) med slette og malte vegger og tak. Parkett på gulv.

 1. etasje:

Hovedsoverom av god størrelse med utgang til luftebalkong. Malt trepanel på vegger og enstavs parkett på gulv. Soverom 2 av normal størrelse. Malte overflater på vegger og enstavs parkett på gulv. Soverom 3 i tilknytning soverom 2. Kan også brukes som kontor/garderoberom. Malte overflater på vegger og enstavs parkett på gulv.
Helfliset baderom med varmekabler i gulv. Dusjnisje, wc, baderomsseksjon, speil og lagringsskap.

Loft:

Loftsrom som i dag brukes til garderoberom. Malte overflater på vegger og parkett på gulv.

Detaljer

Gang, Kjøkken, Stue, Gang, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Bad, Kjellerstue, Vaskerom

Bygningsinformasjon

Kjellerstue er innredet uten søknad/godkjenning i kommunen og er ikke godkjent som rom for varig opphold.

I seksjonering så er også deler av kjellerstue tegnet inn som fellesareal i sameiet. Dette er i rom er i praksis kun benyttet av seksjon 2, men siden reseksjonering ikke har funnet sted etter innredning, er deler av kjeller godkjent til fellesareal/felles gang.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Dagens krav for rekkverk på balkonger/terrasser er 1 meter. Det er synlig at det er noe slitasje og begynnende råte i balkong mot vest. Dekke som ligger her er også i sink og er fra byggeåret. Dette må skiftes. Rekkverk på balkong er ikke luftet nok, og vil være svak for slitasje/råte. Det er ikke installert terrassebordsbeslag mot yttervegg på terrasse mot vest. Det er noe slitasje og råte på rekkverk på både balkong og terrasse. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke håndløper på vegger i trappeløp. Det er ikke rekkverk på kjellertrappen, og det mangler rekkverk i øvre del av loftstrapp. Åpninger i rekkverk overskrider det som er normalen idag på 10cm. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Vinduer Gå til side Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist slitasje og enkelte andre avvik på vinduer som vil utløse noe reparasjon og utskifting. Det er og noe råte på vindu i stuen mot vest. Det er sprukket glassrute i kjeller. Noe svell i enkelte foringer. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Dører Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er punktert glass i terrassedøren. Denne har også utvendig slitasje. Balkongdøren er ikke testet da denne ikke lar seg åpne. Denne er også silikonert igjen. Døren er heller ikke tett. Generell slitasje på ytterdører. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Rom Under Terreng Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er målt høyt fuktnivå i murvegger etter hulltaking. Yttervegger er fuktsikret fra byggeåret, og det er derfor å regne med at det vil være fukt i murvegger.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Det foreligger ingen dokumentasjon, og det er derfor ukjent bruk av membran med tilhørende utstyr. Dette kan heller ikke ses i sluk. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er avvik: Det er ikke høyde på 25mm fra topp sluk til topp synlig vanntett sjikte ved terskel. Terskel er også lav. Det er fast oppkant i dusj. Denne sperrer sluket fra å dekke hele baderommet. Kant i dusj er også høyere enn terskel. Noe løse fliser og bom. Det er og slitasje i elastiske fuger i våte soner. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk. Levetiden for sluk er overskredet med god margin. denne anbefales derfor skiftet. Det er ukjent tettesjikte eller membran på dette baderommet. Det foreligger ingen dokumentasjon. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Automatsikringer og AMS strømmåler.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 28 kvm 1. etasje: 36 kvm 2. etasje: 36 kvm 3. etasje: 7 kvm Primærrom Kjeller: 28 kvm Kjellerstue(ikke godkjent) og vaskerom. 1. etasje: 36 kvm Gang, kjøkken og stue. 2. etasje: 36 kvm Gang, 3 soverom og bad. Sekundærrom 3. etasje: 7 kvm Oppbevaring

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Varmekabler i enkelte rom. Elektrisk.

 • Beliggenhet

  Sentral beliggenhet like ved Vardafjell VGS. ca 5 minutter gange til Haugesund sykehus og HVL. Gode bussforbindelser til hele Haugalandet. Få minutter gange til dagligvarebutikk.

  • kr 2 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 8.500,-
  • kr 64 580,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 254 580,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Fellesutgifter

  kr 25,- Sameie blir enig om evnt reparsjoner/vedlikehold. Kostnaden fordeles iht eierbrøk. Sameiet har en robotgressklipper. Det betales for vedlikehold og nye blader 1-2 ganger pr år. Hver seksjon står for egen forsikring.

  Kommunale utgifter

  kr 7 950,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 130,- pr år.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 16.02.2023 og selgers Egenerklæring datert 24.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230034
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.