Gauldølavegen 10

Haugesund
Prisantydning

4 690 000,-

Solgt
 • BRA287㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1975
 • Omkostninger131 070,-
 • Totalpris4 821 070,-

Stor enebolig med fantastisk utsikt over innseilingen/sjø. 2 Leiligheter i kjeller (ikke godkjent)

Beskrivelse

Hovedetasjen holder original standard fra byggeår og har dermed oppgraderingsbehov. Se tilstandrapport for mer info.

Leilighetene i underetasje har nyere laminat på gulv. Varmekabler i alle rom. Nyere gipset vegger og tak. Nyere installerte kjøkkeninnredninger i matt hvit (IKEA)(2018). Frittstående hvitevarer. Helfliset baderom med dusjnisjer, wc og baderomsinnredning. Ingen av leilighetene er godkjente hos kommunen. Arbeidene i underetasjen er utført på egeninnsats.

Detaljer

Hovedplan: Vindfang , Hall , Wc , Vaskerom , Kjøkken , Stue , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Bad , Bad(ved soverom) Bod som s-rom

Underetasje: Entré(hybel), Bad(hybel), Stue/kjøkken(hybel) , Soverom(hybel) , Entré/gang(leil), Bad(leil), Soverom 1(leil), Soverom 2(leil), Soverom 3(leil), Stue/kjøkken(leil). Disse rom er ikke godkjent Bod som s-rom.

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført i 1975. Oppført på grunnmur i betong, betonggulv. Yttervegger ovenpå grunnmur i tradisjonelt bindingsverk som er utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskiller i tre. Valmet takkonstruksjon i tre som er utvendig tekket med betongtakstein. Takstoler i prefabrikkerte W-takstoler.

Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Utvendige beslag har utettheter. Det er værslitt og oppsprukket tretaktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Over halve elevtiden på tekking og undertak er oppbrukt. Det er tegn på kaldloft at beslag ikke er tette. da det er fuktskjolder i alle sløyser. Det er mose på taket som er tegn på eldre tekking. Det er også manglende takstein ved valm mot nord. Generell slitasje på tekking. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig > Nedløp og beslag: Det er påvist avvik i beslagløsninger. Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Utvendige beslag har utettheter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er påvist skader og betydelige lekkasjer på renner og beslag. Beslag i metall har også fått påvist lekkasjer som er synlig på kaldloft. Over halve levetiden til renner og nedløp som er nedgravd er overskredet. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er relativt sterk nedbøyning i takutstikk ved stuen mot vest. Det er etter min mening på grunn av at bæringer har seget noe. Det er og betydelig fuktskjolder i trekonstruksjoner og sutaksplater på loft. Dette på grunn al elde og slitasje i beslag i gjennomføringer og metallbeslag. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig > Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er noe råteskader i eldre vinduer mot vest. (Det er forøvrig 1 stk nyere vindu på soverom mot nord/vest, dette er i god stand).Det er også tegn på at det er kondensering på vinduer, hovedsakelig på soverom. Det er også registrert punkterte glass. Relativt sterk slitasje utvendig på vinduer i 1 etasje. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke installert rekkverk fra terrasse. Underliggende nivå er over 1 meter under enkelte steder. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad(hybel): Membranen bak innebygd sisterne har ukjent utførelse. Membranen er synlig, men avslutningen ved sluket er utett. Det er ukjent om det er lagt forskriftsmessig membran i kasse for innebygget toalett. Det er synlig slukmansjett i sluket. Denne er lagt feil og ligger over klemring, og ikke under. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad(leil): Membranen er synlig, men avslutningen ved sluket er utett. Det er ukjent om det er lagt forskriftsmessig membran i kasse for innebygget toalett. Det er synlig slukmansjett i sluket. Denne er lagt feil og ligger over klemring, og ikke under. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Bad(ved soverom): Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Brannvarslere og slukkeapparat. Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er ikke rekkverk ved kjellerinngang leil. Det er over 1 meter til underliggende terreng i dette området på de høyeste stedene. Kostnadsestimat : Under 10 000

Primærrom

Bruksareal -1. underetasje: 136 kvm 1. etasje: 151 kvm Primærrom -1. underetasje: 126 kvm Hybel: Entre, bad, stue/kjøkken, soverom. Leil: Entre/gang, bad, 3 soverom og stue/kjøkken. 1. etasje: 149 kvm Vindfang, hall, wc, vaskerom, kjøkken, stue, 4 soverom og bad.

Ferdigattest

Ferdigattest på bolig datert 11.04.1975 Ferdigattest på garasje datert 25.05.1981

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Varmekabler i alle rom i underetasjen. Vedfyring. Elektrisk.

 • Beliggenhet

  Utsiktsbeliggenhet av de sjeldne! Med panoramautsikt til innseilingen! Sør/vest vendt for optimale solforhold. Kyststien og fantastiske turområder like nedenfor tomtegrensen. Trygg og god skoleveg helt frem. Få minutter gange til Gard skole. Nærhet til dagligvarebutikk, apotek, barnehage m.m. Ca 10 minutter på sykkel til Haugesund sentrum.

  Regulering

  Boligen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 4 690 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 585,-
  • Tinglysing skjøte kr. 585,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 131 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 821 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 23 430,- pr. 2022. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. Renovasjon til HIM kr 2 981,- pr år. To terminer pr år

  Ligningsverdi

  kr 964 964,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 12.10.22 og selgers Egenerklæring datert 12.10.22. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. nov. 2022

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01220010
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.