Gismarvikvegen 459

Tysvær
Prisantydning

1 790 000,-

 • BRA156㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1964
 • Omkostninger58 480,-
 • Totalpris1 848 480,-

Enebolig med unik utsikt til fjord og fjell. Fredlig beliggenhet. oppgraderingsbehov.

Beskrivelse

Gang med trepanel på vegger og parkett på gulv.

Baderom med opplegg for vaskemaskin. Rommet ble pusset opp ila de siste 5 årene. Baderomsseksjon, wc, dusjkabinett.

Soverom 1 med garderobe. Tapet på vegger og laminat på gulv.

Soverom 2 er hovedsoverommet med garderobe og utgang til luftebalkong. Tapet på vegger og laminat på gulv.

Romslig stue med vedfyringsovn. Varmepumpe. Sjeldent flott utsikt til fjord og landskap. Malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Kjøkkeninnredning i heltre. Eldre. Spor av tidligere lekkasje i tak og vegg. Lekkasjen er utbedret.

Store deler av kjeller er råkjeller med betong på vegger og gulv. Stort potensiale.

Kjellerstue med renoveringsbehov.

Detaljer

Gang, soverom, soverom, bad, kjøkken, stue.

Boder, kjellerstue.

Bygningsinformasjon

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert skjevheter i etasjeskille målt fra stuen og mot øst. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Pipe og ildsted Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Alle fire sider er ikke synlige på pipeløpet. Dette er et krav om ikke pipen er rehabilitert. Om pipen er rehabilitert er krav to synlige sider. Levetiden for pipeløpet er halvert. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Rom Under Terreng Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er synlig fukt på gulv og også på vegger. En generelt fuktig kjeller. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist ved bruk av selvnivellerende laser at det er fall til under baderomsmøbel. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Brannvarslere og slukke apparat. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Forstøtningsmurer Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er noe skjevheter i mur. Det er ikke rekkverk, og nivået er stedvis over 0,5 m til underliggende terreng. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Fallende terreng inn mot bygget på baksiden. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 77 kvm 1. etasje: 79 kvm Primærrom 1. etasje: 79 kvm Entre, gang, kjøkken, stue, spisestue (sov), 2 soverom, bad/vaskerom og trapperom. Sekundærrom Kjeller: 77 kvm Uinnredet kjellerrom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Varmepumpe, vedfyringsovn, elektrisk. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Høyt beliggende i terrenget som gir en utsikt av de sjeldne til fjord og fjell. Gode solforhold fra morgen til kveld.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  • kr 1 790 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 58 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 848 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 7 235,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 150,- pr år .

  Ligningsverdi

  kr 511 906,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 24.10.2023 og selgers Egenerklæring datert 20.10.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. nov. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230567
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.