Gjerdevegen 67

Åkrehamn
Prisantydning

3 090 000,-

Solgt
 • BRA206㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1972
 • Omkostninger90 980,-
 • Totalpris3 180 980,-

Familiebolig på stor(1230kvm) tomt - Tilbaketrukket men sentral beliggenhet - Praktisk planløsning- Utsikt!

Beskrivelse

Boligen fremstår som normalt vedlikeholdt tatt alder i betraktning. Første etasje holder hovedsakelig standard fra byggeår, mens andre etasje ble bygget til og pusset opp på slutten av 90- tallet. I løpet av de siste årene er flere vinduer fornyet i andre etasje.

Boligen har en svært praktisk planløsning med soverom og bad i begge etasjene. En kjekk kjellerstue samt vaskerom med potensiale for innredning. Kjøkkenet framstår som svært romslig, og har god plass til spisegruppe. Det er også laget egen spisestue. Stuen har store vindusflater og ekstra takhøyde som gir en god romfølelse. Her er det også utgang til terrasse og hage.

Baderommet i andre etasje har fliser på gulv og delvis fliser/ tapet på vegger. Rommet inneholder wc, vask i seksjon, badekar samt dusjhjørne. Baderommet i første etasje har også fliser på gulv samt panelte vegger (fliser i dusjsone). Rommet inneholder wc, vask i seksjon samt dusjhjørne.

Samtlige soverom har plass til både seng og øvrig oppbevaring. Hovedsoverommet har også utgang til terrasse.

Detaljer

Boligen er innredet over to plan og inneholder: Første etasje: Vindfang, gang, to soverom, vaskerom, kjellerstue, bad og bod. Andre etasje: Gang, soverom, hovedsoverom med utgang terrasse, bad, kjøkken, spisestue og stue. Utgang til terrasse fra stue. Garasje.

Bygningsinformasjon

Bolig med grunnmur av betong og betongblokker. Yttervegger i bindingsverk av tre, kledd med liggende og stående trepanel. Takkonstruksjon av tre, utført som saltak. Tekket med betongtakstein. Vinduer av tre, isolerglass. Dører av tre. Isolerglass i dører med glassfelt.

Det foreligger bygningstegninger av enebolig og garasje. I tegningene kan vi se at det var planlagt hobbyrom mellom bolig og garasje. Dette er ikke utført i praksis.

Følgende momenter har fått TG3 eller TG2 i tilstandsrapporten: TG3: - Det ble registrert råteskader i vinduet. - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Det ble registrert området med rustsprengt armering. TG2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekking samt undertak. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/ nedløp/ beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det ble registrert rustdannelse på innfesting av rennenedløp. - Det ble registrert lav avstand mellom kledning og terrenget. Det er stedvise mangler av museband. - Det er for lite lufteåpning mellom veggen og taket. - Vinduer: Det ble registrert noe malingsflass. - Dørene er av eldre dato og fremstår med noe slitasje og stedvis malingsflass. - Det ble registrert rustdannelse på noen utvendige ventiler. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - 4 sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein. Minst 2 av sidene skal være synlige når pipen er murt med elementer. - Det er gjennom hultaking påvist høyt fuktnivå ikke i trekonstruksjonen i hultakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. - Åpning i innvendige rekkverk er større enn dagens forskriftskrav. - Enkelte dører tar i karm. - Bad: Det ble registrert lite fall mot sluk i hele rommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Rommet har kun naturlig avtrekk. Det er tapet og vindu av tre i badekarets våtsone. Trykkeknapp på toalettet er løs. - Kjøkken: Det ble registrert noe slitasje på kjøkkenfronter. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger og avløpsledninger. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el- tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det er anbefalt med el- sjekk hvert 5 år. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Mer enn halvparten av levetid til vann og avløpsledninger har passert. - Mer enn halvparten av levetiden til septiktank har passert.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 83 kvm 2. etasje: 123 kvm Primærrom 1. etasje: 78 kvm Vindfang, gang, to soverom, vaskerom, kjellerstue og bad. 2. etasje: 123 kvm Gang, to soverom, bad, kjøkken, spisestue og stue.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på nybygg. Megler har ikke mottatt ferdigattest på tilbygg. I følge eiendomsrapport ble det gitt igangsettingstillatelse i 1997 og tiltaket er registrert tatt i bruk. Garasje er registrert tatt i bruk 1974.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og avløp via privat septikanlegg. Det ligger kommunal vannledning inn på tomten i sørøstre del.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Vedovn i stue. Peis i kjellerstue. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger svært kjekt og barnevennlig til i Gjerdevegen. Fra boligen er det kort avstand til skoler, barnehage, idrettsanlegg, sentrum med flere butikker og flotte turløyper. Boligen ligger høyt i terrenget og en har utsikt mot Åkramarken samt over Åkra mot vest. En kan også skimte havet fra stuen.

  Adkomst

  Se Finn-no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til frittliggende småhusbebyggelse med delareal kjørevei (158 kvm) og gang- sykkelvei (7kvm). Det er regulert inn ny kjørevei nord for eiendommen, samt gang/ sykkelsti. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 3 090 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 90 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 180 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 513,- pr. 2021. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 654 961,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  I følge grunnkart går garasjes nordlige side noe over på naboens eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 22.11.22 og selgers Egenerklæring datert 19.11.22. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. jan. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 02220019
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.