Gledo 9/151, 5590 Etne

Gledo 9/151

Etne
Prisantydning

820 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger31 820,-
 • Totalpris851 820,-

Boligtomt med nydelig beliggenhet ved elva, skolen og Etne sentrum.

Detaljer
 • Tomten har svært god beliggenhet i Etne sentrum, med gangavstand til fasiliteter som skole, kulturhus, kommunehus, helsesenter, butikker, lakseelv, samt hotell og spisesteder.
 • Vann og kloakk er ferdig lagt inn på tomten.
 • Utnyttelsesgrad: 50%.
 • Takvinkel: 30-45 grader. Andre løsninger kan godkjennes ved høy arkitektonisk standard.
 • Mønehøyde: Inntil 7m.
 • Man kan bygge garasje og uthus.
 • Man kan bygge enebolig uten eller med utleieleilighet / leilighetsbygg / konsentrert bebyggelse.
 • Beliggenhet

  Tomten har svært god beliggenhet i Etne sentrum, med gangavstand til fasiliteter som skole, kulturhus, kommunehus, helsesenter, butikker, lakseelv, samt hotell og spisesteder.

  Adkomst

  Adkomst via privat vei - Gledo. Veirett til felles vei.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  Planid.: 4611_R-108 Vedtatt: 28.10.2008 - vedlagt salgsoppgaven.

  Oppsummert:

  Utnyttelsesgrad: 50 %.

  1. I byggeområda generelt skal bygga førast opp med møna tak, med takvinkel på 30-45 grader. Anna takvinkel og takform kan godkjennast i byggesaka for bygg med høg arkitektonisk standard. Tillaten utnyttingsgrad for dei ulike områda kjem fram av plankartet.

  2. I byggjeområde for bustader kan det førast opp bustader med inntil 7m mønehøgd. Det kan førast opp garasjar og uthus tilhøyrande bustadene i dette området. I desse områda er det ynskjeleg med leilighetsbygg eller andre former for konsentrert bustadbygging.

  • kr 820 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 20 500,-
  • kr 31 820,- (Omkostninger totalt)
  • kr 851 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 800,- pr. 2020. Det er kun eiendomskatt som betales pr i dag.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Plankart , eiendomskart og reguleringsbestemmelser . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. jun. 2021

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00153
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.