Grasvegen 46

Åkrehamn
Prisantydning

4 290 000,-

Solgt
 • BRA276㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1981
 • Omkostninger120 980,-
 • Totalpris4 410 980,-

Stor og flott familiebolig - Vesentlig oppgradert 2015- 2021 - Kjøkken og bad 2021 - Attraktiv beliggenhet!

Beskrivelse

Etter overtagelse av dagens eier er det utført betydelige oppgraderinger, blant annet:

 • I 2016 ble første etasje utvidet over garasjen. I forbindelse med tiltaket ble alle opprinnelige yttervegger etterisolert utvendig med 5 cm. Nye asfaltplater, papp og trepanel. Alle vinduer og ytterdører/ terrassedører ble fornyet. Taktekket, papp og lekter, samt renner ble også fornyet. Det ble bygget ny terrasse.
 • I 2015 ble kjelleretasjen oppgradert med nye yttervegger mot grunnmuren(unntatt bad) og fornying av isolasjon. Oppholdsrommene ble bygget opp på nytt med nye veggplater, lydhimling og gulvoverflater (gjelder ikke bod, garasje og bad). Det ble også i denne perioden fornyet det elektriske anlegget i kjeller, lagt rør i rør og fornyet de gamle avløpsrørene.
 • Nytt gjestetoalett i 2018.
 • Ny utvendig trapp ved inngangsparti i 2018.
 • I 2021 ble stue, kjøkken, entrè og gang pusset opp med ny lekker kjøkkeninnredning og nye overflater på gulv, himling og vegger. Isolasjon på høyloft ble fornyet med 25 cm og papp. Det elektriske anlegget i hovedetasjen ble fornyet.
 • Baderommet i hovedetasjen ble fornyet i sin helhet i november 2021.

Boligen fremstår som svært delikat og moderne innredet.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Underetasje: Vindfang, stue/ kjøkken, to innredede rom, bad/ vaskerom samt bod og garasje. Underetasjen(oppholdsrommene) er ikke omsøkt og godkjent i Karmøy kommune. Første etasje: Gang, vaskerom, wc, fire soverom, Tv- stue, bad, bod samt stue og kjøkken i åpen løsning.

Bygningsinformasjon

Taktekkingen er av betongtakstein. Renner og nedløp av plast. Yttervegger er oppført i bindingsverk av tre, kledd med trepanel. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger tegninger av tilbygg og plantegninger av hovedetasje datert 29.08.2016. I tegningene kan vi se at baderom (dusjsone) er utvidet inn i bod. Det foreligger ikke tegninger hvor kjeller er innredet til oppholdsrom. Kjelleretasjen er trolig godkjent som boder i opprinnelige tegninger. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Følgende momenter har fått Tg2 og Tg3 i tilstandsrapporten: Tg3: - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tg2: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det meste av rennenedløpene er tilkoblet rør i bakken, men de er ikke koblet til offentlig avløp for overvann. Det er klarlagt tilkobling i vegen. - Terrassen i tilknytning til 1. etasje ble fornyet i 2017. Det ble registrert noe malingsslitasje på terrassebord. Terrasse i tilknytning til terreng er av enkel utførelse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Enkel utførelse på gulv nederst i trappen til underetasjen. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Bad/ vaskerom underetasje: Det foreligger ikke dokumentasjon på utførelsen. Enkel festeanordning av våtrommsplatene i hjørner. Det er ikke synlig list under våtrommsplatene. Det ble registrert motfall til sluk i dusj, men det er anordnet en list på gulvet. Det ble målt 1 cm. fall til sluk i tilknytning til vaskemaskin. Det er ikke synlig membran ved terskel. Kantflisene er montert på utsiden av våtrommsplatene. Det er ikke synlig mansjett med klemring. - Stue/ kjøkken underetasje - Naturlig ventilasjon i vegger og gjennom vinduer. - Grunnmur og fundamenter: En må forvente noe rissdannelse i pusset overflate. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble registrert og opplyst at rennenedløpene ikke er tilkoblet offentlig avløp for overvann.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 126 kvm 2. etasje: 150 kvm Primærrom 1. etasje: 88 kvm Vindfang, stue/ kjøkken, innredet rom, innredet rom, bad/ vaskerom. 2. etasje: 145 kvm Gang, vaskerom, toalettrom, tre soverom, tv- stue/ soverom, bad, stue/ kjøkken. Sekundærrom 1. etasje: 38 kvm Bod og garasje. 2. etasje: 5 kvm Bod.

Ferdigattest

Det er gitt ferdigattest på tilbygg, påbygg/enebolig datert 10.01.2022.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på nybygg enebolig datert 28.04.1981. Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: 1. Adkomst til huset paneres og gruses. 2. Puss mur utvendig/ innvendig slemming murer. 3. Rekkverk kjellertrapp. 4. Innpuss dør og vinduer kjeller. 5. Feieluke pusses inn. 6. Vaskerom/ matbod inndeles omgående. Arbeidet må være utført innen 01.11.1981.

Adgang til utleie

Eiendommen er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe i begge etasjene (2 stk. i hovedetasjen). Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedfyring i underetasjen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger attraktivt og barnevennlig til i Åkrehamn. Fra boligen er det kort avstand til blant annet skoler, barnehager, nydelige Åkrasanden, idrettsanlegg, Åkrehamn sentrum og Amfi- senteret.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål, samt avsatt 1 kvm til kjørevei.

  • kr 4 290 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 120 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 410 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 16 010,- pr. 2022. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 737 626,- for 2021

 • Diverse

  Underetasjen er i dag utleid. Underetasjen er ikke godkjent som oppholdsrom/ leilighet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 28.02.2023 og selgers Egenerklæring datert 25.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230071
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.