Grasvegen 47

Karmøy
Prisantydning

3 490 000,-

Solgt
 • BRA205㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1973
 • Omkostninger100 980,-
 • Totalpris3 590 980,-

Familiebolig over to plan med stor og usjenert tomt - Garasje - Attraktiv og sentral beliggenhet!

Beskrivelse

Boligen fremstår som jevnlig vedlikeholdt og flere deler av boligen er i løpet av de siste årene fornyet. Det ble fornyet bordkledning på hele boligen i 2018. Alle vinduene i hovedetasjen ble fornyet i 2018, unntatt baderom og wc. Det ble bygget ny terrasse i forbindelse med stue i 2020. Kjøkkeninnredning samt det elektriske på kjøkkenet ble fornyet i 2018. Kjellerstuen ble pusset opp i 2018. Vinduer på bod(rom brukt til soverom i underetasje) er bestilt og vil bli fornyet før overtakelse. Det må likevel forventes oppussing av enkelte rom, som for eksempel boligens baderom (fra byggeår).

Boligen har en praktisk planløsning som dekker de fleste livsfaser. Det er med de rette tiltak mulig å lage flere soverom i underetasjen, i tillegg lage det ene soverommet i hovedplan om til to soverom. Vegg mellom wc og baderom i hovedetasjen kan rives til fordel for større baderom.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Første etasje: Gang, toalettrom, baderom, to soverom, stue og kjøkken. Underetasje: Gang, tre boder, vaskerom, kjellerstue, kontor og bad. Underetasjen er ikke omsøkt varig opphold i Karmøy kommune. Garasje og redskapsbod.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av betongblokker. Yttervegger i bindingsverk av tre, kledd med liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre, utført som valmet tak, tekket med betongtakstein. Bebyggelsen består av enebolig med underetasje og 1.etasje, med frittliggende garasje. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger av enebolig datert 1972. I tegningene kan vi se at det tidligere var tre soverom i hovedetasje(vegg åpnet mellom to rom ved trapp). Kjelleretasjen er godkjent som diverse, klær, gang, mat, bod og vask. I kjelleren er det endret på enkelte vegger, og bi- inngang er nå fra gang som tidligere var bod. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av tilbygg/ utvidelse av stue og kjøkken datert 1983. Det foreligger tegninger av garasje datert 1971.

Redskapsbod i bakkant av garasje er ikke omsøkt i kommunen. Denne ligger også delvis inn på nabotomt.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det ble registrert knust glass og råtedannelse i kjellervinduer. Det er ikke montert rekkverk. Trapp til entre mangler rekkverk. Rekkverk ved kjellertrapp er for lavt. Det er malingsflass på rekkverket. -Tekniske installasjoner: Automatsikringer. Hovedsakelig skjult elektrisk opplegg. I følge opplysninger fra eier er sikring og røropplegg til kjøkkenet av nyere dato. Arbeider er utført av Helgevold Elektro.

TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertak. Det ble registrert noe råtedannelse på dekkbord og vindskie ved entrê. Det ble registrert lekkasjer i renner. Det er skade og rustdannelse på innfesting til rennenedløp. Det ble registrert rustdannelse på rister. -Innvendig: Det ble registrert skade i overflate i gang på 1.etasje. Det mangler overganger mellom parkett og laminat. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 15 mm skjevhet over 2 m i stuen på 1.etasje. 16 mm skjevhet gjennom rommet i stuen på 1.etasje. 15 mm skjevhet over 1.5 m i soverom i underetasjen. 25 mm skjevhet målt gjennom hele rommet i stuen i underetasjen. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Pipevanger er ikke synlige. 4 sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst dramatisk. Hvis fuktinnholdet ligger over 20 vektprosent, er allerede muggsoppen dannet. Fibermetningsgrad for treverk er 28 vektprosent. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er bratt. -Våtrom bad (1.etasje): Det er skade i veggoverflaten over døren. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på sluk og membranløsningen. Det ble registrert rust på klemringens skuer. Det er skade på innredning. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. -Våtrom bad (underetasje): Det er malingsflass og misfarging i taket. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på sluk og membranløsningen. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon. -Våtrom (vaskerom): Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Belegget er ikke klemt fast i sluken. Vann kan finne veien ut av våtrommet. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. -Spesialrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG0/1. Det ble registrert sprekk i en flis samt manglende fuger mellom flisene. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Normal levetid for en luft/luft varmepumpe er ca 15.år. Det ble registrert noe rustdannelse på utedelen. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke tettesjikt i rommet. Ved en eventuell lekkasje vil vann kunne finne veien ut av våtrommet. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble registrert sprekkdannelse i grunnmuren. På deler av grunnmuren er det noe saltutslag. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Det kan ses som hvite sporer eller roder, og er det mye kan det ligne på pulveraktig bomull på veggen. Saltutslag på murvegg eller på gulv av betong betyr at det er fuktighet i muren eller gulvet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger.

TG2 (Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): -Utvendig: Det ble registrert merker etter fuktighet rundt pipen på høgloftet. Det ble ikke registrert fuktighet ved målinger.

TGIU (Konstruksjoner som ikke er undersøkt): -Tomteforhold: Oljetank av ukjent type.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 89 kvm 1. etasje: 116 kvm Primærrom Kjeller: 80 kvm Gang, rom brukt som soverom, vaskerom, kjellerstue, kontor, bad 1. etasje: 116 kvm Stue, kjøkken, gang, toalettrom, soverom, trapperom, bad, soverom 2 Sekundærrom Kjeller: 9 kvm Bod, bod 2

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse angående nybygg, enebolig datert 3.aug.1973 med følgende momenter dersom ferdigattest kan gis (dette må begjæres senere av ansvarshavende): 1.Permanente utvendige trapper m/rekkverk. 2.Det monteres rekkverk på utvendig nedgang til kjeller. 3.Intern trapp til kjeller har for liten fri lengde. Den skal være min. 2m. 4.Vaskerom i kjelleren avdeles og ventileres til over tak. Arbeidet må være fullført innen 1.febr.1974.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Privat septikanlegg.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Peis i stue og vedovn kjellerstue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger attraktivt og barnevennlig til i Åkrehamn. Fra boligen er det kort avstand til blant annet skoler, barnehager, nydelige Åkrasanden, idrettsanlegg, Åkrehamn sentrum og Amfi- senteret.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Boligen er avsatt til boligbebyggelse, nåværende i kommunedelplanen. Boligen er avsatt til boliger i reguleringsplanen.

  • kr 3 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 100 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 590 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 15 786,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, slam, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 700 870,- for 2021

 • Diverse

  Projektor og lerret medfølger ikke.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport og selgers Egenerklæring. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 25. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230155
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.