Hålandsdalen, 4280 KARMØY

Hålandsdalen

Karmøy
Prisantydning

1 450 000,-

Solgt
 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger57 570,-
 • Totalpris1 507 570,-

Flott nausttomt med idyllisk beliggenhet i Hålandsdalen - Støpt kai - Båthus - Sentrumsnær beliggenhet!

Beskrivelse

I følge reguleringsplan og planbestemmelser blir det gjengitt følgende angående naustbebyggelse:

§7 Innen regulert område kan tillates utskilt og bebygd nausttomter i henhold til planen. Naustene kan bygges ved sjøen og kun benyttes til oppbevaring av mindre båter og utstyr for bruk av sjøen i rekreasjonssammenheng. Naust skal ikke nyttes til overnatting eller varig opphold, og skal ikke ha innlagt vann.

§8 Det kan også oppføres brygger uten tilhørende naust. Størrelsen skal være tilpasset bryggas primærfunksjon som fortøyningsplass for båt med tilhørende adkomstareal.

§9 I område II kan oppføres naust på inntil 45 kvm i 1. etasje + loft. Mønehøyde skal ikke overstige 6m.

§10 Naustene skal oppføres i stein eller tre med saltak- takvinkel på 40-45 grader. Taktekkingen skal være skifer, teglpanner eller betongpanner med teglfarge. Tekkingen avsluttes i gavlen med vindskier/ dekkbord. Dører skal være sidehenglede tredører. Vinduer skal ha maks vindusflate på 0,4 kvm, oppdelt i sprosser dersom over 0,2 kvm.

§11 Naustene skal plasseres slik at de "glir" naturlig inn i terrenget og omgivelsene, og at de ikke hindrer ferdsel i strandsonen. Større utsprenging-/ utfyllingsarbeider som kan gi varige "sår" i terrenget vil ikke bli tillat..."

§12 Det skal opparbeidet min. 1 biloppstillingsplass for hvert naust i planområdet på felles parkeringsareal eller på egen eiendom. Plassene skal opparbeides samtidig med oppføring av naust. Parkeringsforholdene skal være avklart og kunne dokumenteres før søknad om byggetillatelse kan gis.

For øvrige bestemmelser, se vedlagt reguleringsplan.

Det står en båtkran på eiendommen. Det bemerkes at det er flere år siden denne sist ble benyttet av selger, og dagens bruksstand på kranen er ukjent.

Sjøboden på eiendommen holder hovedsakelig enkel standard. Det er ikke foretatt tilstandsrapport eller oppmåling på boden, da eiendommen hovedsakelig selges som nausttomt.

Det anbefales at interessenter tar kontakt med Karmøy kommune for videre innsyn og forklaring av reguleringsplan.

Bygningsinformasjon

I matrikkel er det opplyst at bygg på eiendommen er naust/båthus/sjøbod på bra 18 kvm. Kommunen har ikke originale bygningstegninger som kan bekrefte dette. Sjøboden er ikke vurdert av takstmann, og eiendommen selges som en nausttomt.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på bebyggelsesens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende eiendom som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Ingen tilkobling vann eller avløp. Det ligger kommunal spillvannsledning i veien over tomten.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via panelovn i sjøbod.

 • Beliggenhet

  Svært flott og idyllisk beliggenhet i Hålandsdalen i Skudeneshavn. Fra eiendommen er det gangavstand til Skudeneshavn sentrum med flere butikker, spisesteder og populære Søragadå.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i kommunedelplan i område avsatt til andre typer bebyggelser med områdeplan N1.

  Reguleringsplan 164-Hålandsvågen viser at eiendommen ligger med 96 kvm kjørevei og 190 kvm naustbebyggelse/ fritidsbebyggelse. Se vedlagte plan og bestemmelser.

  • kr 1 450 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 43 750,-
  • kr 57 570,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 507 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 28,- pr. 2022. Det er ikke beregnet kommunale avgifter på denne eiendom. Det ligger inne 28 kr for eiendomsskatt inneværende år.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 33 275,- for 2020

 • Diverse

  Hvitevarer medfølger ikke handelen.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger og selgers Egenerklæring datert 24.06.2022, reguleringsplan, reguleringsplankart, grunnkart og ledningskart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 7. aug. 2022

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 2-22-00100
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.