Haraldsgata 234, 5525 HAUGESUND

Haraldsgata 234

Haugesund
Prisantydning

1 100 000,-

 • BRA75㎡
 • EierformAndel
 • Soverom1
 • Byggeår1988
 • Omkostninger18 677,-
 • Totalpris1 172 578,-
 • Felles/mnd3 246,-

Flott andelsleilighet - Sentralt ved Havnaberg - For Debo medlemmer - Sør-vestvendt veranda med flott utsikt - Heis!

Beskrivelse

Leiligheten inneholder entré, gang, bad, wc, kjøkken, stue, vaskerom/bod og soverom.

Velkommen til Haraldsgata 234, en flott andelsleilighet i Haugesund sentrum. Leiligheten ligger i 3.etasje med flott utsikt vest, nord og sør mot byparken. Garasjeplass og bod i kjelleranlegg. Det er heis i bygget.

Entré med sikringsskap. Her er det automatsikringer. Belegg i gulv og tapet på vegger.

Vaskerom med belegg i gulv. Her er det opplegg for vaskemaskin. Tilstøtende bod med VVS 200L og lagringsplass.

Badet har belegg i gulv og tapet på vegg. Det er dusjkabinett, vask i seksjon og tørkeskap. Varmekabler i gulvet.

Gang med parkett i gulv fra 2005. Oppheng til yttertøy og porttelefon for sømløs mottagelse av gjester.

Stort soverom med parkett i gulv. Plassbygd og frittstående garderobeskap.

På wc er det belegg i gulv og tapet på vegg. Plassbygd garderobeskap. Vask og gulvstående toalett.

Stor og lys stue. Parkett i gulv og tapet på vegg. Vedovn for naturlig oppvarming. Generelt god plass til spise- og sittegruppe. Utgang til balkong med fantastisk utsikt nord og vest. Det er også fin utsikt mot byparken. En stor balkong hvor en kan nyte gode solforhold.

Kjøkkenet har en eldre, men velholdt og praktisk kjøkkeninnredning. Frittstående stekeovn, kjøleskap og fryseskap medfølger handelen. Fliser på vegg over benkeplate. God plass på kjøkkenet til et lite spisebord. Parkett i gulv.

Det er bod i kjelleren (Nr.24). Fellesareal med et lite bibliotek og trimsykkel i kjeller.

Oppsummering takstmanns tilstandsrapport:

Etasjeskille/gulv mot grunn – TG3: Leiligheten er bygget med betongdekket eller lign. Gulv fremstår generelt i normal stand tatt alder i betraktning. Skjevhet i leilighet er på ca.3 cm som er lutt mye, men det er ikke registrert at noe sprekker opp og dette kan tyde på at det ble bygget slik. TG pga skjevhet i gulv.

Bad- TG3: Våtrom er innredet før 1997. Dette gjør at rommet automatisk får TG3. Rommet kan allikevel fungere greit til sitt bruk. Pga alder undersøkes ikke bad nærmere og kjøper overtar et velfungerende rom vitende om at svikt kan oppstå pga normal elde.

Overflater og innredning – TG2: Modul kjøkken i normal god stand. Hvitevarer er frittstående. Laminert benkeplate i normal stand. Noe merker i skuffer og skap må generelt forventes i alle innredninger som har vært i bruk. Normalt vedlikehold iht alder må generelt forventes. Alder tilsier at innredning er i sluttfasen på forventet levetid. TG pga naturlig elde og normal slitasje.

Vannledninger – TG2: Huset har vannrør i kobber. Rørene er i all hovedsak skjult i vegger og himling og det er derfor begrenset undersøkelses muligheter. Det som er synlig, fremstår i normal stand tatt alder i betraktning. TG pga normal elde.

Avløpsrør – TG2: Avløpsrørene som er synlig, er i plast. Det er relativt begrenset undersøkelses muligheter for det meste er skjult i vegger og himling. Det som er synlig fremstår i normal stand tatt alder i betraktning.

Bygningsinformasjon

Fasade er i hovedsak treverk og mur. Det meste er fra byggeår og har naturlig elde. Borettslag har utvendig vedlikehold og dette ordnes normalt ved behov.

Primærrom

Entré, gang, bad, wc, kjøkken, stue, vaskerom og soverom.

Ferdigattest

Det foreligger en midlertidig brukstillatelse vedr. nybygg av boliogblogg m/garasje datert 18.08.88.

Adgang til utleie

Etter borettslagslovens bestemmelser kan andelseieren ikke uten samtykke fra styret leie ut boligen utenom til familie i opp og nedadstigende rekkefølge. Det er noen unntaksbestemmelser, konferer megler.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Vedovn i stue og ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger like nord for Havnaberg (nord for byparken)

  Adkomst

  Innkjørsel til garasje fra Asalvikvegen. Gjesteparkering på østsiden av bygget mot Haraldsgata/Haugevegen.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

  Eiendommen er ligger i område omfattet av sentrumsplanen.

  • kr 1 100 000,- (Prisantydning)
  • 53 901,- andel fellesgjeld pr. dato 2. mai 2022
  • 1 153 901,- (Totalpris ekskl. omkostninger)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr hjemmelsoverføring 480,-
  • Tinglysning pr. pantnotering 480,-
  • Boligkjøperforsikring valgfri 6 000,-
  • Forhåndsprøving av forkjøpsrett Haubo 3 823,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Forkjøpsrettsgebyr Bate 7 644,-
  • kr 18 677,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 172 578,- (Totalpris inkl. omkostninger)
 • Fellesutgifter

  kr 3 246,- Fellesutgifter betales månedlig og inneholder avdrag & renter andel fellesgjeld, kommunale avgifter, felles forsikring av bygningsmassen, Tv/Bredbånd hvor brl er kollektivt tilknyttet Get med grunnpakke TV og internett, vedlikehold og renhold. Generalforsamling har i 2022 vedtatt å gi styret fullmakt til å, om nødvendig, ta opp nytt låneopptak begrenset oppad til totalt kr. 800.000,- for vedlikehold som er planlagt. Dette kan føre til en liten økning i månedlige felleskostnader dersom dette gjennomføres.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 453 223,- for 2020 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Hvitevarer på kjøkkenet medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti.

  Selger er ansvarlig for at boligen er energimerket ved salg. Det foreligger imidlertid ikke energimerke for denne boligen.

  Fra vedtektene (følger vedlagt); Andelseier må være over 60 år, og være medlem av De eldres boligspareklubb, Haugesund. For medlemmer som er uførepensjonister er der ingen aldersgrense. Staten, fylkeskommune eller kommune kan til sammen eie inntil ti prosent av andelen i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-1 (1).

  Forøvrig kan bare enkeltpersoner (fysiske personer) være andelseiere i borettslaget. Ingen enkeltpersoner (fysiske personer) kan eie mer enn en andel. Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Det gjøres oppmerksom på at prisen på borettsinnskuddet er beregnet på grunnlag av vedtektene. Kjøper og selger av andelen aksepterer beregningen som her er lagt til grunn.

  Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett for medlemmer av borettslaget/DEBO, konferer megler.

  Det er en forutsetning for handelen at forkjøpsretten ikke benyttes.

  Ny eier skal godkjennes av borettslaget og kjøper bærer ansvaret for at han blir styregodkjent. Skulle kjøper mot formodning ikke oppnå dette, vil selger være skadesløs og vil utstede blancoskjøte til kjøper mot oppgjør som planlagt. Kjøper forplikter seg til å avhende eiendommen på nytt for egen regning og risiko.

  Konferer megler ang. Regler for dyrehold.

  Borettslaget har 1. prioritets pant (utinglyst) for forfalte felleskostnader.

  Kjøper er inneforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller Generalforsamling.

  Borettslaget er tilknyttet sikringsfond. Dette innebærer at man ikke står ansvarlig for andre andelseieres eventuelle mislighold av felleskostnader.

  Jfr. Vedtektene kan det ta inntil 3 uker etter budaksept å avklare forkjøpsretten.

  Det gjøres oppmerksom på at prisen på borettsinnskuddet er beregnet på grunnlag av vedtektene, beregningen kan ses hos megler. Kjøper og selger av andelen aksepterer beregningen som der er lagt til grunn.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Betingelser fellesgjeld

  Lånenummer: 32408302411, Haugesund Sparebank, Hovedkontor Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats per 02.05.2022: 2.35% pa. Antall terminer til innfrielse: 224 Saldo per 02.05.2022: 2 868 574 Andel av saldo: 53 901 Første termin/første avdrag: 25.10.2021 ( siste termin 25.12.2040 ).

  Generalforsamling har i 2022 vedtatt å gi styret fullmakt til å, om nødvendig, ta opp nytt låneopptak begrenset oppad til totalt kr. 800.000,- for vedlikehold som er planlagt.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 29.04.22, selgers Egenerklæring datert 22.04.22, trivselsregler og vedtekter.. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 4. mai 2022

 • Ansvarlig megler: Joakim Steine
 • Oppdragsnummer: 1-22-00107
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.