Henrik Ibsens gate 42

Haugesund
Prisantydning

2 190 000,-

Solgt
 • BRA104㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1917
 • Omkostninger68 480,-
 • Totalpris2 258 480,-

Lekker halvdel av horisontaldelt tomannsbolig. 2 soverom. Parkering. Stor terrasse mot vest med gode solforhold

Beskrivelse

Gang med garderobeløsning. Malte overflater på vegger og fliser på gulv.

Baderom med Fliser på gulv + sokkel i tillegg til hele dusjsone. Malte overflater på vegger. Spotlights. Baderomsinnredning med lagring, servant og speil. Vegghengt wc. Dusjnisje med glassdør.

Romslig stue med karnapp og vedfyringsovn. Malte overflater på vegger og enstavs parkett på gulv. Flere møbleringssoner og høytalere i taket. Utgang til stor vestvendt terrasse uten innsyn. Sol hele dagen.

Tidløs og flott kjøkkeninnredning med fliser som backsplash og laminat benkeplate og integrerte hvitevarer. Malte overflater på vegger og enstavs parkett på gulv.

Hovedsoverom av god størrelse med garderobe. Malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Soverom 2 er også et dobbeltrom med malte overflater på vegger og laminat på gulv.

Vaskerommet er praktisk og godt utnyttet med utslagsvask og god plass til både vaskemaskin og tørketrommel. Baderomspanel på vegger og vinyl på gulv.

Bod under trapp

Parkering til 2 biler.

Kledning vindsperre og etterisolering: 2013/14/15 Inngangsparti har nytt tak: 2018 Alle vinduer som kan åpnes skiftet glass og pakning: 2019 Bunnsvill byttet med grunnmurspapp og impregnert material: 2013/14/15 Isolert i taket fra kjeller: 2012 Pipefornyet: 2016

Detaljer

P-rom: Gang, baderom, 2 soverom, vaskerom, stue og kjøkken.

S-rom: Bod under trapp

Bygningsinformasjon

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist noe bom under fliser enkelte steder. Dette betyr i korte trekk av ikke hele flisen har kontakt med underlaget, og vil være svak for støt. Flisen kan også løsne. Eier mener det var en løs flis på gulv, men dette ble ikke registrert på befaringsdagen. Det er registrert mot-fall på gulvet. Sluket i dusj som er eneste sluk på dette baderommet er sperret av fast opp-kant på dusj dør slik at det ikke er avrenning fra hele gulvet til sluk. Opp-kant i dusj er også høyere enn terskel. Det er også slitasje i fuger i dusjsonen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Kostnadsestimat: Over 300 000

Utvendig > Nedløp og beslag Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke snøfangere på taket, og dette var ikke et krav når denne boligen ble bygget. Det vil forøvrig være et krav når taket tekkes nytt at det monteres snøfangere hvor folk normalt ferdes. Levetiden på renner som ligger under grunn er overskredet. Det er registrert noe rust på rennekroker og fester.

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er er stedvis noe underventilert under kledning på vegg mot sør. Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Vinduer Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er registrert tre punkterte vinduer i stuen.

Utvendig > Dører Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er noe værslitasje utvendig på terrassedøren.

Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk ved kjellertrapp er lavt i forhold til nyere krav.

Innvendig > Overflater Det er påvist andre avvik: Det er noe slitasje i fuger i entre/gang. Det er ikke registrert løse fliser i gang, men dette kan oppstå. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert skjevhet i etasjeskille målt på kjøkken og mot det nord/vestre hjørnet. De er også generell skjevhet i gulv da det var andre krav til nedbøyning og stivhet i et bygg fra denne tid. Det er tegn på at det er aktive borebiller i treverk i kjeller. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Krypkjeller Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er ikke synlige ventiler i vegger i dette kryperommet. Dette må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Det er påvist skader på innredning. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er registrert noe mindre svell på baderomsmøbel i nedre del mot toalett. Det er ikke spalte under vegghengt toalett som skal synliggjøre evt lekkasje. Det er også ukjent bruk av membran i vegg ved innebygget cisterne. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er ikke luftespalte under dør for tilluft. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er ikke fall på 1:50 på dette gulvet.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Levetiden for deler av rørnettet er overskredet. Oppgradering kan derfor ikke utelukkes. I forhold til når baderommet skal oppgraderes vil det være hensiktsmessig og skiftet rør til vannskadesikkert rør i rør system. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Avløpsrør på innsiden av luke til krypekjeller ligger med noe mot-fall. Overskredet brukstid gjelder utelukkende for avløpsrør i metall. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det kunne til nøds vært installert veggventiler i alle rom. Dette i tillegg til ventiler i vinduer. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Automatsikringer og AMS strømmåler. Kostnadsestimat: Under 10 000

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 27 kvm 1. etasje: 77 kvm Primærrom 1. etasje: 77 kvm Entre/gang, bad, 2 soverom, vaskerom, stue og kjøkken. Sekundærrom Kjeller: 27 kvm Grovkjeller/boder

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk, Varmekabler i gang og på bad. Vedfyringsovn.

 • Beliggenhet

  Tilbaketrukket i en av byens mest attraktive og koselige gater, men fortsatt bare 5 minutter gange til kjernen av sentrum.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert for bolig.

  • kr 2 190 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 68 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 258 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 10 689,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 130,- pr år.

  Ligningsverdi

  kr 455 054,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt fellesutgifter. Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om eierseksjoner § 23.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  07.03.2023 og selgers Egenerklæring datert 21.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230017
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.