Holmen, 5583 VINDAFJORD

Holmen

Vindafjord
Prisantydning

590 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger25 820,-
 • Totalpris615 820,-

Vikedal: To tomter for to tomannsboliger

Beskrivelse
Detaljer
 • 2 selveier tomter, som begge grenser mot ferskvann mot nordøst. Tomtene har hhv ca. 26,5 og 27,5m grense mot vannet.
 • Vei på eget bruksnummer 47 fra tomtene og frem til offentlig vei. Her medfølger i kjøpet en eierandel på 4/6 av denne veien.
 • I området tillates oppsatt to tomannsboliger med tilhørende anlegg. Området kan bebygges med inntil 40% BYA.
 • Tomannsboliger med garasjer plasseres evt som vist på vedlagt illustrasjonsplan som er bindende for område G. Vindafjord kommune kan tillate mindre avvik fra illustrasjonsplan.
Bygningsinformasjon

Det er ikke registrert bygg eller byggesøknader på noen av tomtene.

Adgang til utleie

Ingen begrensninger.

Vei/vann/kloakk

VA Anlegg må opparbeides iht. tekniske planer godkjent av kommunen. Se vedlagte reguleringplan fra Vindafjord kommune

 • Beliggenhet

  Beliggende i Vikedal sentrum med gangavstand til alle butikker og den flotte sandstranda i Vikedal. Vikedal har også en av landets beste motocrossbaner. Ellers har Vikedal gode jaktområder, spesielt på hjort. Vindafjord kommune har definert Vikedal som et satsingsområde for turisme. Flere populære festivaler i nærområdet som Roots festivalen, fiskefestival og Ølmedal rundt.

  Adkomst

  Når en kommer fra Sandeid og har kjørt over broen i Vikedal tar en av til høyre ned i retning Vikedal Camping. Ta så 3. vei til venstre og en får da tomtene på venstre hånd etter ca. 70m.

  Regulering

  Reguleringsformål: Bolig og friområde.

  UTNYTTELSE: I området tillates oppsatt to tomannsboliger med tilhørende anlegg. Området kan bebygges med inntil 40% BYA.

  Tomannsboliger med garasjer plasseres som vist på vedlagt illustrasjonsplan hos Vindafjord kommune, som er bindende for område G. Vindafjord kommune kan tillate mindre avvik fra illustrasjonsplan.

  UTFORMING / HØYDER Maks mønehøyde 8m fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Byggehøyde tilsvarer 1,5 etasje over terreng. Om terrenget tilsier det kan det etableres sokkeletasje med maks mønehøyde 9,5m.

  Se reguleringsplan og bestemmelser vedlagt salgsoppgaven for mer informasjon.

  • kr 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Dokumentavgift 14 750,-
  • kr 25 820,- (Omkostninger totalt)
  • kr 615 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Diverse

  Eier av gnr. 68 bnr. 49 snr. 1 og 2 har rett til adkomst og parkering for inntil to biler pr. seksjon, på gnr. 68, bnr. 47 mot at hver seksjon svarer for 1/6 av omkostninger til vedlikehold av vei og parkeringsarealer på gnr. 48. bnr. 47.

  Det er per dags dato ikke veirett og kjøper må selv ordne dette for å bebygge eiendommene.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring. At eiendommen tvangsselges innebærer at det er tingretten, og ikke eier av eiendommen, som tar beslutningene i salgsprosessen. Bestemmelsene om gjennomføring av tvangssalg av fast eiendom og andeler i borettslag finnes i kapittel 11 og 12 i Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av 26. juni 1992. Det vises til "Informasjonsskriv om tvangssalg" som følger vedlagt denne salgsoppgave. Alle interessenter oppfordres til å besiktige boligen grundig, gjerne sammen med bygningskyndig person. Boligen selges slik den står med de mur- og nagelfaste innretninger som i dag befinner seg i boligen. Kjøper er kjent med å ha begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved et tvangssalg. (Avhendingslova gjelder ikke). Det gjøres spesielt oppmerksom på at kjøpetilbud ikke kan trekkes tilbake innen akseptfristen fra det tidspunkt selger/megler er gjort kjent med budet. Se vedlagt informasjon om budgivning.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke anledning å tegne boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Kjøper har ikke anledning å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne eiendom.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Situasjonskart og reguleringsplan med bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut Haugesund Sparebank sin lånekalkulator.

Lånekalkulator

Sist oppdateret: 21. nov. 2020

 • Ansvarlig megler: Fred Lippens
 • Oppdragsnummer: 1-18-00410
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

1

Megler med lokalkunnskap

Alle meglerne i Eiendomsmegler A er engasjerte og har høy kompetanse og god lokalkunnskap i sitt spesialområde. En dyktig megler som har de rette verktøyene til rådighet er den viktigste faktoren for å oppnå høyest mulig salgssum for boligen din. Vi står på fra første møte begynner til salgsmøte slutter - fra kontrakt til kontrakt.


Ema megler

2

Uforpliktende verdivurdering

Det er svært viktig å gå ut i markedet med rett pris - er prisen for høy kan det ødelegge salget. Vår lange erfaring og gode oversikt over boligmarkedet, både generelt og med de lokale variasjoner som ofte finnes, gjør oss i stand til å anslå prisantydning på en god måte - selvsagt i samarbeid med deg som eier.

Ema images verdivurdering

3

Takst og forsikring

Vi ordner takstmann og forsikrer for deg. Det er valgfritt å tegne boligsalgsforsikring, men vi anbefaler det alltid på det sterkeste.

Ema images takst

4

Klargjør boligen for salg

Før markedsføringen begynner, må markedsmateriellet utformes. Vi bruker produksjonsselskapet Vestbris til foto, luftfoto og film slik at du er sikret et supert resultat. Alle våre kunder får videovisning av boligen i de digitale annonsene - noe som er unikt i vår region. Teksten som følger annonsen skriver megleren, som har god erfaring med hva potensielle kjøpere ønsker å vite om boligen.

Dette bør du gjøre før fotografen kommer
Ema images fotografering

5

Skreddersydd markedsføring

Alle får vite at akkurat din eiendom er for salg! Vi i Eiendomsmegler A følger utviklingen og gjør det som skal til for å få høyest mulig salgssum. Ingen av våre konkurrenter kan matche vår digitale markedsføring. I tillegg får alle våre kunder videovisning for å skape en opplevelse som skiller seg ut i mengden. Boligen markedsføres i vår digitale boligavis, i tillegg til omfattende digital annonsering skreddersydd til ulike potensielle kjøpere via Google, Facebook, Instagram, Finn.no, H-avis.no og VG.no.

Se ukens nyheter
Ema images markedsføring

6

Visning med godfølelsen

Hovedmålet med vår markedsføringen er å gi folk et godt førsteinntrykk av salgsobjektet, samt være sikker på at samtlige, potensielle interessenter kommer på visning. Der skal de bli møtt av en smilende, hyggelig og kompetent megler som viser fram boligen på en god måte. Megleren kan også være behjelpelig med gode tips til hvordan du gjør boligen klar til visning. Vi er med deg hele veien!


Ema visning

7

Budrunde og signering

Etter visning sitter megleren klar til å ta imot bud. Målet er å oppnå høyest mulig salgssum for boligen din. Megleren tar seg av all kommunikasjon og alt det praktiske rundt budrunden, og selvsagt alt papirarbeid før, under og etter kontraktsmøtet og informerer kjøper og selger underveis på hva de skal gjøre. Vi holder deg selvfølgelig orientert under hele prosessen.

Gå til vår kundeportal
Ema images signering

8

Oppgjør og overlevering

Vi har egen oppgjørsavdeling som sørger for at alt går riktig for seg når penger og bolig formelt skal skifte hender, slik at både du og kjøper kan senke skuldrene i visshet om at alt er i de beste hender.

Ema images overtakelse