Isvik Hageby og diverse, 5574 VINDAFJORD

Isvik Hageby og diverse

Vindafjord
Prisantydning

2 000 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger61 320,-
 • Totalpris2 061 320,-

29 tomter med mer - selges samlet

Beskrivelse

VINDAFJORD/1160: Nausttomter: 166/77 – Nausttomt, 86 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. 100% eierandel. Vei frem. 166/78 – Nausttomt, 83 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. KUN 33% eierandel selges (som er arvingenes eierandel). Vei frem.

Diverse veistubber og annet areal: 166/106 – Veistubb, 174 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. Del av Nadalsvegen. KUN 33% eierandel selges (som er arvingenes eierandel). 166/83 – Diverse veistubber og annet areal. 3165 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. Spredt beliggende.

Boligtomter: 166/160 – Boligtomter. Regulert område for 2 stk. 4-mannsboliger og totalt 16 stk. 1- og 2-mannsboliger. 16002 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. Bak Steinhaugvegen. 166/210 – Boligtomt. 820 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. Regulert til 1- og 2-mannsbolig. Vei til tomtegrensa. 166/223 – 1 stk. 4-mannsbolig tomt. 1014 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. 166/225 – Boligtomt. 1- og 2-mannsbolig. 946 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. 166/226 - Boligtomt. 1- og 2-mannsbolig. 831 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. 166/227 - Boligtomt. 4-mannsbolig. 813 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. 166/228 - Boligtomt. 1- og 2-mannsbolig. 902 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. 166/229 - Boligtomt. 1- og 2-mannsbolig. 940 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt.

SVEIO/4612 – 2 tomter. 74/53 – 1008 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt. 74/59 – 1027 kvm. i følge fonnakart.no. Ikke oppmålt.

Detaljer
 • Eiendommene ligger i to kommuner. To tomter i Sveio. Resten i Skjold i Vindafjord.
 • 4 stk. 4-manns boligtomter i Isvik Hageby II i Skjold.
 • 21 tomter for 1- og 2- manns boliger i Isvik Hageby II i Skjold.
 • En hel nausttomt ved Skjoldafjorden i Isvik samt 1/3 andel av nausttomt i samme område.
 • Nesten alle tomtene ligger ved Isvik Hageby II. To nausttomter ligger til Skjoldafjorden med vei frem. To tomter ligger på motsatt siden av avkjørsel til Lindøyvegen fra Fv 47 i Sveio.
 • Beliggenhet

  Nesten alle tomtene ligger ved Isvik Hageby II. To nausttomter ligger til Skjoldafjorden med vei frem. To tomter ligger på motsatt siden av avkjørsel til Lindøyvegen fra Fv 47 i Sveio.

  Adkomst

  Ta av fra Vikevegen mot Isvik Hageby. Ta til ventre og inn på Isvik Hageby II. Tomtene ligger hovedsaklig bak etablert bebyggelse og noen tomter ligger i mellom.

  Regulering

  Isvik Hageby 2: - Regulert til konsentrert småhusbebyggelse. - Bebyggelsen skal bestå av frittliggende eneboliger eller tomannsboliger. 4-mannsboliger kan bygges på tomter som på plankart (vedlagt) er satt av til slik bebyggelse. Skal bygges i 1 etasje, men bygningsrådet kan for grupper av hus tillate 2 etasjer. Det kan innredes rom i loftsetasjen innenfor rammen. Der hvor tomtens naturlige fall er 200 0/00 eller mer kan kjelleretasje med beboelsesrom på samme måte tillates. - Utnyttelsesgrad eneboliger og tomannsboliger er opp til 20%. - Utnyttelsesgrad firemannsboliger er opp til 35%. Da med minimums uteareal på 150 kvm. per boligenhet. - Kan bygges garasje med grunnflate på opptil 50 kvm. - Med flere bestemmelser se «reguleringsbestemmelser Isvik Hageby II» vedlagt salgsoppgaven.

  Nausttomter: - Regulert til naustbebyggelse. - Området kan brukes til naust, båtfeste og brygger. - Før det kan startes bygging av naust, skal det utarbeides situasjonsplan for området, som viser størrelse og plassering av naust, båtfeste, brygge og fellesareal. - Reguleringsbestemmelser vedlagt i sin helhet i salgsoppgaven.

  2 tomter i Sveio: - Uregulert. I kommuneplanen er området avsatt til LNFR – Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift. - Der fremkommer blant annet at oppføring av nye tiltak skal skje i nærheten av eksisterende boliger. - Kommunen kan vurdere enkeltvise søknader om boligbygging uten plankrav. - I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak. Kommuneplanens LNF bestemmelser er vedlagt salgsoppgaven.

  • kr 2 000 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 50 000,-
  • kr 61 320,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 061 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke utregnet kommunale avgifter.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

 • Diverse

  Det presiseres at grunnbøker til eiendommene samt erklæringer ikke er nøye omtalt i salgsoppgave. Disse kan sees eller fås oversendt av megler, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i disse.

  Det er ikke odel på denne eiendom.

  Piler og grenselinjer inntegnet på bilder er omtrentlige og ikke ment å være nøyaktig plassert. Se fonnakart.no for grenser.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 11. jun. 2021

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00187
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.