Johan Larsens veg 4

Karmøy
Prisantydning

1 790 000,-

Solgt
 • BRA166㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1965
 • Omkostninger58 480,-
 • Totalpris1 848 480,-

Familiebolig med kjekk hage - Sentral og barnevennlig beliggenhet - Moderniseringsbehov!

Beskrivelse

Eiendommen holder hovedsakelig standard fra byggeår og har behov for oppgraderinger for å nå dagens standard. Boligen har en praktisk planløsning, og kan med de rette tiltak bli en svært kjekk familiebolig. Her har en muligheten til å bygge sitt eget drømmehjem sentralt i Kopervik. Boligens taktekke ble fornyet i 2016. Terrasse på framsiden av boligen samt bordkledning mot øst ble fornyet i 2008. Det ble montert varmepumpe i stue i 2019.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Kjelleretasjen: Gang, bod, to rom brukt til soverom (ikke godkjent), kjellerstue med bi- inngang(ikke godkjent) og vaskekjeller med wc. Første etasje: Entrè, to soverom, baderom, kjøkken og stue.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av enebolig med underetasje og 1.etasje. Grunnmur av betong. Veggene er oppført i bindingsverkkonstruksjon, fasader kledd med stående og liggende bordkledning. Takkonstruksjon av tre utført som saltak, tekket med betongtakstein. Vinduer av tre, isolerglass og enkle glass. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger opprinnelige bygningstegninger, samt tegninger i forbindelse med tilbygg stue. I tegningene kan vi se at det opprinnelig var tre soverom i hovedetasjen. Hovedsoverommet var inndelt i to soverom. Kjelleretasjen er godkjent som gang, vask, mat, ved, hobby og div. Underetasjen har ikke godkjent soverom og kjellerstue som beskrevet i p-rom i tilstandsrapport. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Det foreligger tegninger av garasje på 5,0 x 3,0 x 2,3 meter i nordvestlige hjørne på tomten. I følge eiendomsrapport ble bygningen revet.

Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår i Karmøy kommune. Boligen er registrert tatt i bruk i 1965.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det ble registrert råtedannelse i flere vinduer. -Innvendig: Pipevanger er ikke synlige. Fire sider av pipen skal være synlige når pipen er murt med murstein. Det er plastisolasjon som ikke er dekket av brannhemmende materiale i henhold til krav. Det er isolert med isopor bak trepanel. Det ble registrert fuktighet i nedre del av betongvegg. Det er lagt tilfarere på betonggulvet. Tilfarere av tre direkte på eldre betonggulvet. Tilfarere av tre direkte på eldre betonggulv anses som en risikokonstruksjon. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Det er lav frihøyde i trappen. -Våtrom: Det er hull i tettesjiktet og det er ikke klemt i sluken. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommet er ikke anordnet som våtrom. -Spesialrom: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering f.eks. spalte/ventil ved dør. Det ble registrert skade i gulvbelegg. TG2: -Utvendig: Det ble registrert en mindre skade i rennenedløp. Rennenedløp mot nord-øst leder ikke vann tilstrekkelig bort fra bygningen. Det ble registrert stedvis råtedannelse i kledning. Det ble registrert manglende museband bak kledningen. Tilkomsten til høgloftet var ikke sikker nok på befaringstidspunktet. Det ble registrert malingsflass og generell slitasje på dører. Entredøren er fra byggeår og tetter ikke tilstrekkelig mot karmen. Døren har generell slitasje. Rekkverket er for lavt. Det ble registrert noe malingsflass på rekkverk. Det er noe grønskedannelse på terrassebord. Terrassen er skjev. -Innvendig: Det ble registrert stedvis knirk i 1.etasje. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 17 mm skjevhet målt over 2 m i soverom i underetasjen. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tilbygget er bygget på dekke av betong. Det lar seg ikke kontrollere hvordan gulvet er isolert mot dekket. -Våtrom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Vindu av tre i badekarets våtsone. Det ble registrert motfall. Det er ikke høydeforskjell fra topp sluk til topp av tettesjikt ved dørterskelen. Det er sprekker i servant og en skade i overflaten på badekaret. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Mangler tilluftsventilering f.eks. spalte/ventil ved dør. -Kjøkken: Kjøkkenet fremstår med noe slitasje. Ventilatoren er gammel og bruker lang tid på å starte opp. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Det er ikke sluk ellet tettesjikt i rommet. Skrusikringer, hovedsakelig skjult elektrisk opplegg. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er malingsflass på grunnmuren. Det ble registrert sprekkdannelse mot sør-vest. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vann og avløpsledninger.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 74 kvm 1. etasje: 92 kvm Primærrom Kjeller: 66 kvm Soverom, gang, vaskekjeller, toalettrom, soverom 2, kjellerstue. 1. etasje: 92 kvm Stue, kjøkken, gang, soverom, soverom 2, bad, trapperom. Sekundærrom Kjeller: 8 kvm Bod.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedfyring.

 • Beliggenhet

  Boligen ligger fint til i attraktive Kalvatre. Ett etablert og barnevennlig boligområde med sentral beliggenhet. Fra eiendommen er det gangavstand til blant annet barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg, kino, sentrum med flere butikker og flotte turområdet.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse. Her er kommuneplanen gjeldende.

  • kr 1 790 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 58 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 848 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 14 130,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

  Ligningsverdi

  kr 567 289,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger takstrapport, selgers egenerklæring, grunnkart og ledningskart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 30. nov. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230453
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.