John Risøens gate 146

Haugesund
Prisantydning

990 000,-

Solgt
 • BRA76㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1955
 • Omkostninger34 580,-
 • Totalpris1 024 580,-

Oppussingsobjekt med sentral beliggenhet. Halvdel av horisontaldelt tomannsbolig.

Beskrivelse

Boligen ansees som et renoveringsobjekt. Det henvises til vedlagt tilstandsrapport for videre info.

Detaljer

gang, toalettrom, bad, 2 soverom, kjøkken og stue. Loftstue/ Soverom (3) på loft.

Bygningsinformasjon

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Brannvarslere og slukke apparat. Kostnadsestimat: Under 10 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Innvendig > Rom Under Terreng Innvendig > Innvendige trapper

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er synlig noe spredte råte på kledning. Avvik er for øvrig ikke betydelig. Det er også oppsprukket og slitt tre kledning. Noe dårlig ventilert i nedre del av kledning. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er noe fuktskjolder ved gjennomgang ved pipen. Det opplyses om at det er utført utbedringer på pipebeslag, men det foreligger ingen dokumentasjon på dette. Det er ferskt bore mel i knevegger på loft som tyder på aktive bore biller. Kostnadsestimat: Under 10 000

Utvendig > Vinduer Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Enkelte vinduer er noe strie og betjene. Det er generell utvendig slitasje på vinduer, og noe begynnende råte i glasslister. Det er også enkelte punkterte ruter. Spor etter innvendig kondensering i nedre del av vinduer. Dette er tegn på dårlig ventilering. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Overflater Det er avvik: Overflater er utidsmessige og det er behov for oppgradering. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Pipe og ildsted Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Pipevanger er ikke synlige. Det er betydelige skader i ildfast stein i vedovn. Levetiden på pipeløpet begynner også å nærme seg tidspunkt for rehabilitering. Alle fire sider av pipeløpet er ikke synlige. Dette er et krav på eldre piper som denne om den ikke er rehabilitert.

Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører tar noe i kram. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Det er avvik: Grunnet alder kan det påregnes avvik i treverk. Ved vannrør og ved sluk. Kostnadsestimat: Under 10 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Innredning og fastmontert utstyr er fra byggeåret. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er avvik: Normal levetid for slikt utstyr er 12 - 15 år. Kostnadsestimat: Under 10 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Overflater og utstyr er overskredet sin oppsatte gjennomsnittlige levetid. Og det er derfor påregnelig med oppgradering

Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Normal levetid er 50 år, Brukstid på 40 år. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Normal levetid er 50 år, Brukstid på 40 år. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Eldre anlegg, Det er installert overspenningsverk nytt i 2022. Dette kan dokumenteres. AMS strømmåler. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Primærrom

Bruksareal 2. etasje: 66 kvm 3. etasje: 10 kvm Primærrom 2. etasje: 65 kvm Gang, toalettrom, bad, 2 soverom, kjøkken og stue. 3. etasje: 0 kvm Disponibelt rom. Sekundærrom 2. etasje: 1 kvm Kott.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Sentralt beliggende på Risøy med få minutter gange til Haugesund sentrum og alle fasiliteter.

  Regulering

  Eiendommen ligger innen sentrumsplanen. Regulert for kombinert bebyggelse og anleggsformål

  • kr 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 8.500,-
  • kr 34 580,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 024 580,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 8 246,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 130,- pr år

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt fellesutgifter. Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om eierseksjoner § 23.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 31.05.2023 og selgers Egenerklæring datert 25.05.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01230218
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.