Jorundvegen 21

Karmøy
Prisantydning

2 550 000,-

Solgt
 • BRA119㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1965
 • Omkostninger77 480,-
 • Totalpris2 627 480,-

Enebolig med svært kjekk og barnevennlig beliggenhet - Garasje - Gangavstand til "alt" en trenger i hverdagen!

Beskrivelse

Boligen fremstår som fint vedlikeholdt til tross for hovedsakelig eldre standard. Flere deler av boligen er pusset opp over tid og ved behov. Det må likevel forventes fornying og oppgraderinger for å nå dagens standard.

I boligens hovedetasje finnes en romslig stue med god plass til flere sittegrupper og store vindusflater som gir rikelig med naturlig lysinnslipp. Vegg i vegg med stuen finnes kjøkkenet som også har plass til frokostbord. Hovedetasjen er innredet med ett halvplan opp til avdeling for soverom og baderom. Hovedsoverommet er av god størrelse og har utgang til luftebalkong. Vinduene på soverommene ble fornyet i 2013.

I kjelleretasjen finnes et stort lyst flislagt baderom som inneholder vegghengt toalett, vask i enkel seksjon, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Det finnes også bod samt to disponible rom i kjelleren.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Hovedetasje: Entrè, gang, tre soverom, baderom, kjøkken og stue. Kjelleretasje: Gang, bod, bad/ vaskerom, og to disponible rom. Garasje.

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført med underetasje og 1.etasje. Krypkjeller er under deler av 1.etasje. Grunnmur og fundamenter av betong. Yttervegger i trekonstruksjon. Kledd med papp og trepanel. Tak oppført i trekonstruksjoner, tekket med betongtakstein. Renner av plast. Vinduer av tre, isolerglass. Ytterdør av tre, dørblader av teak. Etasjeskille av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligge tegninger av enebolig datert 1. oktober 1962. Hovedetasje stemmer i dag som i tegninger. Kjelleretasjen er godkjent som gang, mat, vaskerom og to diverse rom. Det er ikke godkjente og omsøkt soverom i kjeller. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger av garasje datert mai 1976.

Boligen ble registrert tatt i bruk i Karmøy kommune i 1965, garasjen i 1977.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. -Tekniske installasjoner: Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. En må forvente noe misfarging og slitasje. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Trepanelet framstår som godt vedlikeholdt, men en må forvente noe slitasje og fuktighet i trepanelet. Det er ikke brukt asfalt plater på utsiden av bindingsverket. Det ble registrert skade på pappen fra kalt loft. Normal slitasje på fornyede vinduer. Noe mer slitasje på vinduer som ikke er fornyet. Ytterdørene er fra byggeår og det er registrert noe slitasje. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Noen løse fuger på terrasse belagt med skifer. Noe grønskedannelse på balkong som skulle rengjøres. -Innvendig: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kaminen har ikke vært i bruk den senere tid. Krypkjelleren framstår som tørr. Det ble registrert noe skade på papp under stubbeloftsplatene. Det er lagret noen bygningsmaterialer i krypkjelleren. Trappen til underetasjen er noe bratt. Det ble registrert noe slitasje på slettefinerte dører. Noe slitasje på vridere. -Våtrom: Det ble registrert motfall til sluk under dusjkabinett. 2 cm. høy terskel. Rommet har kun naturlig ventilasjon. -Kjøkken: En må forvente normal slitasje. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Naturlig ventilasjon. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller kompenserende løsning fra varmtvannstank. Skru sikringer. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. En må forvente noe riss dannelse i overflaten. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det ble registrert opplegg for oppvarming av olje.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 34 kvm 1. etasje: 85 kvm Primærrom Kjeller: 32 kvm Gang, bad/vaskerom, to soverom (ikke godkjent) 1. etasje: 85 kvm Vindfang, gang, tre soverom, bad, kjøkken, stue. Sekundærrom Kjeller: 2 kvm Teknisk rom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Kamin i stue.

 • Beliggenhet

  Boligen ligger svært kjekt og barnevennlig til like ved Grindhaug barneskole. Fra eiendommen er det kort avstand til ungdomsskole, Vidergående skole, barnehage, Åkrehamn sentrum, flere butikker og spisestedet, turløyper og nydelige Åkrasanden.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 2 550 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 77 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 627 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 12 139,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og slam. Kommunale avgifter kan variere etter bruk. Eiendomsskatt er inkludert i dette beløpet og gjelder for inneværende år (2023)

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det foreligger signert dokument datert 17/7 1982 som ikke er tinglyst. I dokumentet står det følgende: Vi, oppsitere av Røysafeltet, skal opparbeide vei V i reguleringsplanen, og i den anledning må Steffen Svendsen avgi litt grunn. Som kompensasjon for dette forplikter vi oss til å skaffe, som makebytte, det stykket som ligger sørvest for krysset der vei V og U i reguleringsplanen møtes og som i dag tilhører Ingolf Hostø. Dette makebytte skal fåregå uten økonomiske belastninger for Steffen Svendsen. Skjøte på stykket skal bli overlevert så snart alle formaliteter hos Tekniske etat, med utkilse, og tinglesningen hos Sorenskriveren er i orden. Dette er underskrevet av alle oppsitere som ikke er på ferie.

  Dette dokumentet er signert av 11 personer med håndskrift. Selger har ikke skjøtet som er beskrevet, og det er noe usikkert hva denne saken opprinnelig dreier seg om. Dokumentet vil medfølge salget.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport, selgers Egenerklæring, grunnkart, ledningskart og reguleringsplankart . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 5. des. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230398
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.