Jorundvegen 23

Karmøy
Prisantydning

2 990 000,-

Solgt
 • BRA250㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1969
 • Omkostninger88 480,-
 • Totalpris3 078 480,-

Kjekk familiebolig med populær og barnevennlig beliggenhet - Flott opparbeidet tomt - Garasje - Bra planløsning!

Beskrivelse

Boligen fremstår som godt vedlikeholdt, og har en særdeles kjekk planløsning. Flere bygningsdeler er pusset opp over tid, men en må forvente noe fornying for å oppnå dagens standard.

I boligens underetasje finnes en romslig hall med god plass til garderobeløsninger og oppbevaring av yttertøy og annet ønskelig. Hallen fremstår som lys og trivelig med trapp opp til første etasje. I etasjen finnes også kjellerstue av god størrelse. Her må en forvente å sette inn større vindu for å få rommet godkjent som oppholdsrom. Dette gjelder også kontoret som tidligere er benyttet som soverom. Et romslig soverom med god plass til både dobbeltseng og nattbord. Her er det også montert en kjekk skyvedørsgarderobe. Boligen har også vaskerom av god størrelse, som har potensial til å bli et veldig kjekt og praktisk rom. Godt med oppbevaring i boder(kjølerom er ikke i bruk og motor er defekt).

Boligens første etasje har en praktisk planløsning med tre soverom og to baderom. Hovedsoverommet er av svært god størrelse og har eget baderom samt utgang til terrasse. Badet ble trolig fornyet for ca. 10 år siden og er innredet med fliser på gulv, baderomsplater på vegger, vegghengt toalett, vask i seksjon med tilhørende skap og dusjkabinett. Baderommet i gang er av eldre dato. Boligen har en stor stue med flere muligheter for innredning. Det er både peis og varmepumpe i rommet. I følge eier er det skyvedør bak kjøkkeninnredning og inn til stue, skyvedøren er gjemt i vegg mellom rommene. Her er det altså mulig å åpne opp om en ønsker å fornye kjøkkeninnredning samt lage åpen løsning til stue.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Første etasje: Gang, tre soverom, to baderom, kjøkken og stue. Underetasje: Hall, soverom, kjellerstue, kontor, vaskerom og bod. Garasje med tilhørende bod.

Bygningsinformasjon

Taktekkingen er av betongtakstein. Sutaksbord. Saltak oppført av takstoler av tre. Yttervegger er oppført i bindingsverk av tre. Kledd med trepanel. Vinduer med karmer av tre. Ytterdører med karmer av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger tegninger av tilbygg/ karnapp i stue datert 1988. Megler har ikke mottatt tegninger av planløsning, og kan av den grunn ikke kontrollere hva som er godkjent innredet. Kjellerstue og kontor har for smalt vindu til å godkjennes som oppholdsrom etter dagens krav. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen.

Følgende momenter har fått TG3 og TG2 i tilstandsrapporten: TG3: - Vaskerommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens standard. - Eldre baderom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/ nedløp/ beslag. Ukjent tilknytning av sluk i garasje. - Det meste av bindingsverket er fra byggeår. Stedvis liten lufting. - Det ble registrert noe varierende slitasje på vinduene. Noen punkterte glass. Fast lukkevindu på bad. - Noe varierende slitasje på utvendige dører. Punktert glass i balkongdør i soverom. - Varierende slitasje på innvendige overflater. Bom og sprekk i fliser i gang. Noe rissdannelse i synlig betong. Kjølerommet er ikke i bruk som kjølerom, kjøleagregatet er frakoblet. - Det ble registrert noe varierende skjevhet i underetasjen. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Isopor blir ikke brukt til isolasjon nå. - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - De innvendige dørene er fra byggeår og har noe varierende slitasje. - Kjøkken: Normal slitasje i forhold til ander. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger og avløpsledninger. Normal slitasje på synlige avløpsrør av plast. Det ble registrert soilrør i vaskerommet i underetasjen. - Naturlig ventilasjon. Rust på ventilbeslag. - Varmtvannstanken er over 20 år. - Det anbefales el- sjekk hvert 5. år. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble ikke registrert unormal fuktighet på innsiden av grunnmuren. - En må forvente noe riss dannelse i pusset overflate. Det ble registrert sprekk i område ved garasje/ bod. Denne ser stabil ut. - Det ble registrert skjevhet på forstøtningsmur langs veg. - Det er fall fra terrenget og ned til bygningen. TGIU: - Tilliggende konstruksjoner vaskerom og bad. - Brannvarslere og brannslukningsapparat må kontrolleres.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 121 kvm 1. etasje: 129 kvm Primærrom Kjeller: 77 kvm Gang, soverom, kjellerstue, kontor og vaskerom. 1. etasje: 127 kvm Gang, tre soverom, to baderom, kjøkken og stue.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Det ble gitt igangsettingstillatelse på tilbygg i 1988 og registrert tatt i bruk i 1988.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Peis i stue.

 • Beliggenhet

  Boligen ligger svært kjekt og barnevennlig til like ved Grindhaug barneskole. Fra eiendommen er det kort avstand til ungdomsskole, Vidergående skole, barnehage, Åkrehamn sentrum, flere butikker og spisestedet, turløyper og nydelige Åkrasanden.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse. Del av eiendom mot øst er regulert til vei. Se vedlagt reguleringsplankart.

  • kr 2 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 88 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 078 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 15 605,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 688 392,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Feil i egenerklæringsskjema. Selger SKAL ha boligselgerforsikring,

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 27.07.2023, selgers Egenerklæring datert 17.08.2023, grunnkart og reguleringsplankart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 25. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230274
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.