Kaigata 15

Karmøy
Prisantydning

2 650 000,-

Solgt
 • BRA320㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår
 • Omkostninger79 980,-
 • Totalpris2 729 980,-

Enebolig med forretningslokale midt i hjertet av sentrum - Svært sjarmerende innredet - Koselige uteareal!

Beskrivelse

Eiendommen fremstår som sjarmerende innredet hvor flotte detaljer som innvendig trapp, opprinnelige tregulv og himling er bevart i flere rom. Bygningen holder hovedsakelig eldre standard, og det må forventes vedlikehold/ oppgraderinger på flere bygningsdeler. I 2005 ble trepanel, taktekke, renner og vinduer i første etasje og loftsetasje fornyet. Trepanelet ble malt i 2022. Varmepumpe i café er ca. 1,5 år, og varmtvannsbereder er av nyere dato.

Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Forretningslokale: Café, møterom, kjøkken, bod, gang med trapp/ bod, entrè og wc. Hovedetasje: Entrè, tidligere wc, hall m/ trapp, kjøkken, spisestue med utgang terrasse, stue, kontor, soverom samt baderom. Loftsetasje: Gang, baderom, kjøkken med utgang til balkong, samt fire soverom (eventuelt tre soverom samt stue). Gode muligheter for oppbevaring i knevegger. Gammelt vaskehus som i dag disponeres som hagestue/ uteområde.

Bygningsinformasjon

Bygning er oppført med underetasje, 1.etasje og loft. Saltak oppført i trekonstruksjon som åsetak. Taket er tekket med betongtakstein. Ytterveggene er oppført i tømret konstruksjon, kledd med trepanel. Vinduer med karmer og foringer av tre, sidehengsler. Isolerglass. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Ukjent byggeår. Megler har ikke mottatt bekreftelse som kan bekrefte boligens byggeår.

Det foreligger tegninger av enebolig med næringsdel i underetasje. Det foreligger tegninger av "tilbygg til forretning" datert 1962. I tegningene kan vi se at lokalet er godkjent som forretning, forretning, kontor(dagens samtalerom), verksted(dagens kjøkken), lager og arbeidsrom(dagens gang m/ trapp samt bod) og udefinerte rom/ lærlager(fra gamle tegninger) uten innvendig inngang(dagens entrè og wc). Som vi kan se i tegningene er det ikke omsøkt å innrede butikklokalet med kjøkken, wc og trapp til hovedplan. Tegningene av boligen i sin helhet er datert 1948. I tegningene kan vi se at hovedplan er godkjendt som vindfang og wc(omvendt plassering), gang m/ trapp, kjøkken, stue 1, stue 2, stue 3(dagens kontor) stue 4(dagens hovedsoverom og kjøkken 1(dagens baderom). I denne etasjen er det ikke utført andre endringer enn å endre kjøkken til baderom, samt tildele to stuer annet bruk(soverom og kontor). Loftsetasjen er i tegningene godkjent som gang, bad, fire soverom samt kott i knevegger. I dag er det bygget kjøkken i det ene soverommet ved bad, samt inndelt ett av de største soverommene til to soverom.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: Det ble registrert slitasje på vinduer med enkelt glass. Det ble registrert noe varierende slitasje på ytterdørene. Skade på dørblader og rust på hengsler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrasse: Det ble registrert feil fall til sluk. Det ble målt fuktighet i himlingen i kafe rom under terrassen. Balkong dekke på 1.etasje er ikke tekket med fuktbestandig belegg. Uheldig løsning på balkong på loft med avrenning til under rekkverk uten renne. Liten oppbrett på belegg mot vegg. -Innvendig: Pipene er ikke i bruk og det ble opplyst at det foreligger bruksforbud.

TG2: -Utvendig: En må forvente normal misfarging og slitasje på taktekket. Noe malingsslitasje på dekkbord. Liten overdekning på dekkbord ved balkong på loft. Det er ikke montert stigetrinn og snøfangere. Mangelfull bortledning av rennenedløp ved balkong på loft. Trepanelet framstår som godt vedlikeholdt. En må forvente noe stedvis skjevhet og mottforekomst i opprinnelig konstruksjon. En må forvente stedvis skjevhet og mottforekomst. Det ble registrert noe rust sprengning under trappen. Normal slitasje. -Innvendig: Det ble registrert noe varierende slitasje på innvendige overflater. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert noe varierende skjevhet på etasjeskille. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Trappene er fra byggeår og har normal slitasje i forhold til alder. De tilfredsstiller ikke dagens forskrifter. Det ble registrert noe varierende slitasje på innvendige dører. Det mangler glass i dør mellom vf og gang. -Våtrom: Det ble registrert noe slitasje på overflater og himling på bad (loft). Det ble registrert noe slitasje. Sprekker i fuger og ikke fall til sluk (bad loft). Normal slitasje på sanitærutstyr og innredning (bad loft). Rommet har naturlig ventilasjon (bad loft). Det ble registrert noe slitasje på overflater og himling (bad 1.etasje). Det er ikke anordnet fall til sluk (bad 1.etasje). Normal slitasje på sanitærutstyr og rommet har kun naturlig ventilasjon (bad 1.etasje). -Kjøkken: Enkel kjøkkeninnredning og lekkasje fra blandebatteri. Normal slitasje og sprekk i platetopp. -Spesialrom: Toalettet er ikke i bruk. Det ble registrert skade på vegg etter tidligere fuktighet. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Boligen har kun naturlig ventilasjon. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tomteforhold: Det er ikke anordnet drenering på tomten. Det ble registrert avskalling av puss på utsiden av grunnmuren.

TGIU: -Våtrom: Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran. Sluken under dusjkabinettet er ikke kontrollert (bad på loft). Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Veggene er tømret med delvis synlig røropplegg. En må forvente at badet blir renovert (bad på loft). Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran. Sluken er under dusjkabinett og er ikke kontrollert (bad 1.etasje). Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Veggene er tømret med delvis synlig røropplegg. En må forvente at badet blir renovert (bad 1.etasje). -Spesialrom: Forenklet el-kontroll av takstmann. Det anbefales oppgradering og kontroll av brannvarslings system.

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 127 kvm 1. etasje: 106 kvm 2. etasje: 87 kvm Primærrom Kjeller: 0 kvm 1. etasje: 106 kvm Vindfang, gang, toalettrom, soverom, bad, kontor, kjøkken, stue. 2. etasje: 87 kvm Gang, bad, 3 soverom, kjøkken, stue/soverom. Sekundærrom Kjeller: 127 kvm Butikk/kafe, samtalerom, kjøkken, lager, gang, mellomgang, wc-rom. 1. etasje: 0 kvm 2. etasje: 0 kvm

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig med næringsdel som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i Skudeneshavn sentrum og har gåavstand til alt av sentrums fasiliteter, samt skole og barnehage. Meget fin beliggenhet med tanke på de ulike tilstelningene Skudeneshavn har å tilby.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til sentrumsformål, bevaring kulturmiljø, båndlegging etter lov om kulturminner samt forretning. Eiendommen er også markert fredet i kulturminnerapport. Dette betyr at utvendige tiltak må gjøres i samråd med Karmøy kommune og er søknadspliktige. I kommuneplanen kapittel 6.6 står det følgende: Verneverdige bygninger skal bevares og settes i stand i samsvar med gjeldende retningslinjer slik at bygningenes fasader, takform, volumer, bygningsmessige detaljer og materialkvalitet utbedres og/ eller bevares. Dette gjelder både boligeiendom og vaskehus.

  • kr 2 650 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 79 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 729 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 21 268,- pr. 2022. Kommunale avgifter gjelder her vann, avløp, renovasjon og feiing. Kommunale avgifter kan variere etter bruk. Selger opplyser om at kommunale avgifter var høyere i 2022 da det var registrert egen boenhet på loft i matrikkelen. Dette er nå omgjort og avgiftene er lavere i 2023.

  Ligningsverdi

  kr 844 854,- for 2021

 • Diverse

  Det foreligger leiekontrakt av forretningslokale. Leiekontrakten ble signert 10.12.2020 og er gjeldende pdd. med 3 måneders oppsigelse fra en av partene. Strøm er ikke inkludert i avtalen(egen måler i lokalet). Leietaker har mulighet til å foreta endringer i lokalet etter eget bruk. Husleien er på kr. 3.000,- pr. mnd.

  Det foreligger fyringsforbud fra feiervesenet.

  Gardinstenger medfølger ikke.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring på boligdelen.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 18.05.2023 og selgers Egenerklæring datert 11.06.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. jan. 2024

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230206
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.