Kalvatrævegen 6

Karmøy
Prisantydning

2 490 000,-

Solgt
 • BRA187㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1945
 • Omkostninger75 980,-
 • Totalpris2 565 980,-

Koselig og fint vedlikeholdt enebolig - Sentral beliggenhet i Kopervik - Tidligere godkjent utleiedel i underetasje!

Beskrivelse

Boligen er fint vedlikeholdt over tid, og det er i løpet av de siste årene utført store utvendige oppgraderinger. Innvendig er baderom i kjeller fornyet. En må likevel forvente diverse innvendige oppgraderinger av boligen.

 • Nytt lekkert baderom i kjeller fra 2019. Her ble baderommet pusset opp med gulvbelegg på gulv, baderomsplater på vegger innredet med vegghengt wc, flott vask i seksjon samt dusjhjørne.
 • Nye stikk til vann og avløp inn til boligen i 2019.
 • Oppgradert det elektriske anlegget over tid.
 • Varmepumpe hovedplan 2017 og varmepumpe underetasje 2018.
 • Elektrisk markise over altan og altandør 2017.
 • Boligen ble etterisolert og kledning fornyet i 2017/ 2018. Her ble også vinduer i 1. etasje fornyet.
 • Nytt taktekke ca. 2013/2014. Da ble også arkene etterisolert, og det ble fornyet vinduer i 2. etasje.
 • Ny utvendig trapp til entrè i 2021.
 • Fornyet pipe samt montert ny ovn.
 • De fleste innvendige overflater, samt baderom loft, ble fornyet ca. 1990.
Detaljer

Boligen er over tre plan og inneholder: Underetasje: Vindfang, gang(m/ tekjøkken), soverom, bad, kjellerstue og bod. Første etasje: Vindfang, hagestue, gang, gang, wc/ vaskerom, stue og kjøkken. Loftsetasje: Gang/ stue, to soverom, bad/ vaskerom, kott og hagestue. Utvendig redskapsbod.

Bygningsinformasjon

Grunnmur av murstein, pusset utvendig overflate. Yttervegger oppført i tømmerkonstruksjon og bindingsverk kledd med liggende bordkledning. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke informasjon som kan bekrefte byggeår. Eiendommen er registrert "tatt i bruk" i 1945. Her som enebolig med hybel/ sokkelleilighet. Det foreligger tegninger av tilbygg(dagens kjøkken i hovedetasje og soverom i kjeller) datert 1993. Det foreligger tegninger av tilbygg av utestue ved entrè datert 2009. Det foreligger tegninger av hagestue på terrasse på loft datert 2012. Det foreligger tegninger av frittstående redskapsbod datert 2009. Plantegninger av boligen fra 2009 stemmer med dagens bruk. Per i dag benyttes hele boligen som en enebolig, og leiligheten er derfor ikke avgrenset fra hoveddelen.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Utvendig: I følge opplysninger fra eier lekker det noe vann inn i veggen i hagestuen. Det er luke i veggen og det er montert bøtte under lekkasjen slik at det ikke skader konstruksjonen. -Innvendig: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 22 mm over 2 meter på soverom (loft). 31 mm skjevhet gjennom hele rommet (soverom loft). 10 mm skjevhet over 2 m (soverom loft). 22 mm skjevhet over 2 m i stuen på 1.etasje. -Våtrom: Rommet har ingen ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

TG2: -Utvendig: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det ble registrert noe rustdannelse på hengsler. Terrassedør av tre på 1.etasje fremstår med noe slitasje nederst på dørbladet. Det er malingsflass på dørblad til hagestue på 1.etasje. Det ble registrert noe malingsflass/slitasje på terrassebord på 1.etasje. -Innvendig: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det ble registrert slitasje på rekkverk. -Våtrom (bad/vaskerom): Det er vindu med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen, løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er vindu av tre i badekarets våtsone. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det ble registrert 8 mm motfall fra sluk mot dør målt over 160 cm. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membran og slukløsningen. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon (vaskerom). Det ble registrert 30 mm oppkant rundt dusjsonen. Ved en eventuell lekkasje vil vann finne veien ut av våtrommet istedenfor til sluken (bad). Det ble registrert for liten oppbrett av membran ved dørterskelen. Kravet er minimum 15 mm. Hensikten er å lede vannet til sluk ved en eventuell vannlekkasje (bad). -Kjøkken: Det ble registrert skade på benkeplate. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vann og avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke sluk i rommet. Automatsikringer, hovedsakelig skjult elektrisk opplegg. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det ble registrert noe sprekkdannelse i muren.

TG2 (Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): -Utvendig: Konstruksjonen er av eldre dato. Det ble registrert mottdannelse. Det er merker etter tidligere fuktighet ved vindu i galvvegg, men det ble ikke målt fuktighet. -Våtrom: Det ble registrert noe krakelering i servanten (bad/vaskerom). Det ble registrert skade på tapet (vaskerom).

TG IU (Konstruksjoner som ikke er undersøkt): Hulltaking er ikke foretatt (loft bad/vaskerom). Vegger er av tømmer. Det ble ikke målt fuktighet ved annen måling. Hulltaking er ikke foretatt da dette ikke er mulig, vegger av betong (underetasje bad)

Primærrom

Enebolig Bruksareal Kjeller: 64 kvm 1. etasje: 77 kvm 2. etasje: 46 kvm Primærrom Kjeller: 61 kvm Gang, bad, stue, vindfang, soverom. 1. etasje: 77 kvm Kjøkken, gang, stue, gang 2, trapperom, vindfang, vaskerom, hagestue. 2. etasje: 35 kvm Gang, soverom, soverom 2, bad/vaskerom. Sekundærrom Kjeller: 3 kvm Bod 2. etasje: 11 kvm Kott, hagestue

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på opprinnelig bolig. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest. Det foreligger ferdigattest vedrørende "tilbygg", enebolig tiltak etter §20-2, datert 04.12.2012.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har beliggenhet veldig sentrumsnært, dog samtidig litt tilbaketrukket og privat plassert i Kalvatre med stort friområde/park miljø like utenfor eiendommen. Praktisk gåavstand til helsestasjon, kirken, rådhuset, dagligvare, barnehage og sentrums fasiliteter.

  Adkomst

  Se Finn.no eller Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål, samt kjørevei og felles parkeringsplass. Det er i reguleringsplan regulert ny, og muligens bredere, kjørevei på fremsiden av boligen.

  • kr 2 490 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 75 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 565 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 407,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder Vann, avløp, renovasjon og feiing. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 527 696,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 07.06.2023 og selgers Egenerklæring datert 19.06.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230131
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.