Kjeksevegen 4

Sveio
Prisantydning

590 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger28 480,-
 • Totalpris618 480,-

Flott utsiktstomt med usjenert beliggenhet

Vei/vann/kloakk

Det ligger kommunalt vann og privat avløpsanlegg frem til tomta. Avløpsanlegget er felles med de to andre tomtene rundt denne tomta og sammen med det nye hyttefeltet nederst i Kjeksevegen. Strøm og trekkerør for fiber ligger i samme grøft i følge selger.

 • Beliggenhet

  Kjeksevegen ligger helt nord i Sveio, i det som tidligere var Valestrand kommune. Tomta ligger til Bømlafjorden sør for Leirvik og blir regnet som en del av tettstedet Valevåg med Tittelsnes like mot vest. Det er spredt bebyggelse med eneboliger, småbruk og hyttefelt. Kun en hytte nær tomta og en ubebygget tomt.

  Ellers er bygda et populært turistmål om sommeren, med fine badeplasser og lang strandlinje. Med en vanlig Skjærgårdsjeep kan man lett nå plasser som Bømlo med sine vakre kanaler, Espevær, Sletta, Stord, Halsnøy, Ålfjorden, Romsa øyene m.m. Mange kjekke festivaler i Sunnhordlands bassenget hver sommer.

  Adkomst

  Tomta ligger på utenfor det nye hyttefeltet i Kjeksevegen like øst for Valevåg. Man tar av til høyre fra E134 like før kirka i Valevåg dersom man kommer sørfra. Man kommer da inn på Tittelsnesvegen. Eter ca 1,6 kilometer tar man av til venstre. Så rett til venstre igjen. Tomta ligger da til høyre (øst) for den bebygde eiendommen. Det kan være lurt å skrive ut et kart over tomta og adkomst før man drar og kikker.

  Regulering

  Raguleringsplankart: Den aktuelle eigedomen er ikkje regulert inn i en plan. Planstatus: Eigedom gnr. 7 bnr. 55, ligg i område med føremål «LNF» dvs. landbruks-, natur- og friluftsområde), i kommuneplanen for Sveio 2011 - 2023. Kommuneplanen sine føresegner gjeld.

  Det vil kreve dispensasjon fra både kommune og statsforvalter for å bygge på tomta.

  Selger har tidligere hatt godkjenning for å bygge enebolig der. Men han bygget ikke huset før fristen utløp. Derfor må det søkes på nytt. Godkjenningen og tegninger samt andre sakspapirer er vedlagt.

  • kr 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 28 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 618 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke kommunale avgifter.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 1. jun. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230154
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.