Kjeksevegen 61

Sveio
Prisantydning

1 350 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger13 820,-
 • Totalpris1 363 820,-

Nydelig og opparbeidet hyttetomt (for stor hytte) med fantastisk utsikt og gode solforhold - båtplass - sjøbod.

Beskrivelse

Nydelig og opparbeidet hyttetomt - klar til bygging. Vei, vann, avløpsrør og strøm er lagt inn til/på tomta. Selger mener på at det er lagt inn fiber til tomten, som man lett kan koble seg på Altibox. Planert og murt med natursteinsmur.

Hva kan man bygge? Det varierer hva folk har fått lov til på feltet (se luftfoto) og man kan alltids forsøke å søke kommunen om dispensasjoner fra reguleringsbestemmelser. Men her er et utdrag fra de vedtatte bestemmelsene som er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet:

 • Innenfor områdene H5 kan det oppføres fritidsboliger med tilhørende anlegg. Det kan oppføres garasjer/carport på tomtene.
 • Innenfor H5 tillates maks. bebygd areal (BYA) på 140 m2.
 • Garasjer skal være underordnet hovedbygningen når det gjelder størrelse, møne- og gesimshøyde. Uthus eller anneks tillates ikke. Fritidsboligene skal ha saltak med maks. takvinkel på 25 grader, flatt tak tillates ikke.
 • Innenfor H1 – H10 tillates maks. høyde fra planert terrengs gjennomsnittsnivå til topp grunnmur på 0,8 m, fra grunnmur til gesims 2,4 m og maks. mønehøyde 4,5 m over topp grunnmur.

Vei med veirett også ned til badestrand, park benk /grillområde, brygge, svaberg, naustbod, båtplass m.m.

Veirett både til tomta og til sjøen.

Bod i felles naust (bodbygg): Boda er adskilt fra naboene sine boder med hønsenetting. Kan låses med hengelås. Bodplass nummer 5 i vedlagt oversikt.

Båtplass: 2,5 m bredde som passer for vanlig skjærgårds jeep / småbåt. Det er lagt opp felles vann og strøm til flytebrygga. Båtplass nummer 9 følger eiendommen. Se vedlagt oversikt.

Årsavgift til Kjekse Hytteforening: Totalt årlig beløp er egentlig kr. 1460,-. Selger har bare betalt kr. 872 siden tomta ikke er bebygget og veien ikke har vært brukt.

Se utregning her: Grunnbeløp: 200,- Medlemsavgift, betales av alle som eier tomt / hytte/ naust / hus i Kjekse. Dette beløpet er hytteforeningens «frie midler» som kan gå til ulike formål / uforutsette saker som kommer opp i løpet av året.

Veivedlikehold: 588,- Dekker utgifter til vedlikehold av vei. Betales av alle som har hytte / naust / hus, og som dermed benytter veien. Eventuelt overskudd går inn i «veifond» som er en buffer for uforutsette tiltak.

Forsikring flytebrygge: 364,- Hytteforeningen har overtatt ansvaret for forsikring av flytebrygga. Alle som har båtplass betaler inn for å dekke forsikringspremien.

Forsikring naust med boder: 308,- Hytteforeningen betaler 50% av forsikringspremien for naustet hvor bodene er (1. etg.), grunneier betaler de resterende 50% (2. etg.) Alle som har bod betaler inn for å dekke forsikringspremien.

Tinglyste rettigheter: 2015/1185085 - 2/200 Bestemmelse i følge skjøte. Bestemmelse om vei. Bestemmelse om vedlikehold.

2015/1185085 - 3/200 Bestemmelse i følge skjøte. Bestemmelse om elektrisk ledning/kabler.

2015/1185085 - 4/200 Bestemmelse i følge skjøte. Bestemmelse om bodplass på 2 kvm. for 7/59 i naust. Bestemmelse om vedlikehold.

2015/1185085 - 5/200 Bestemmelse i følge skjøte. Rett for 7/59 for rett til båtfeste for 1 båt i flytebryggeanlegg. Bestemmelse om vedlikehold.

Detaljer
 • Nydelig og opparbeidet hyttetomt - klar til bygging. Vei, vann, avløpsrør og strøm er lagt inn til/på tomta. Planert og murt med natursteinsmur.
 • Kan bygge stor hytte på hele 140 kvm BYA!
 • Bod i felles naust (bodbygg). Båtplass i flytebrygge 2,5m.
 • Hyttefeltet ligger veldig solrikt til og med nydelig utsikt til Bømlafjorden og omegn. Med en skjermet naturlig båthavn ved sjøen som også er et nydelig rekreasjonsområde i seg selv. Med en vanlig Skjærgårdsjeep kan man lett nå plasser som Bømlo med sine vakre kanaler, Espevær, Sletta, Stord, Halsnøy, Ålfjorden, Romsa øyene m.m.
Adgang til utleie

Dette er en selveiende hytte som kan leies ut i sin helhet.

 • Beliggenhet

  Kjeksevegen ligger helt nord i Sveio, i det som tidligere var Valestrand kommune. Hyttefeltet ligger til Bømlafjorden sør for Leirvik og blir regnet som en del av tettstedet Valevåg med Tittelsnes like mot vest. Det er spredt bebyggelse med eneboliger, småbruk og hyttefelt. Ellers er bygda et populært turistmål om sommeren, med fine badeplasser og lang strandlinje.

  Med en vanlig Skjærgårdsjeep kan man lett nå plasser som Bømlo med sine vakre kanaler, Espevær, Sletta, Stord, Halsnøy, Ålfjorden, Romsa øyene m.m. Mange kjekke festivaler i Sunnhordlands bassenget hver sommer.

  Adkomst

  Tomta ligger på i nytt hyttefelt like øst for Valevåg. Man tar av til høyre fra E134 like før kirka i Valevåg dersom man kommer sørfra. Man kommer da inn på Tittelsnesvegen. Eter ca 1,6 kilometer tar man av til venstre. Etter ca. 50m tar man av nedover til venstre igjen. Deretter tar man til høyre etter ca 200m. Følg så veien rett frem neste gang veien delere seg. Så når veien deler seg igjen tar man den veien til høyre. Ta så andre avkjørsel inn til tomta.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritidsformål.

  I salgsoppgaven er reguleringsbestemmelsene og reguleringskart vedlagt i sin helhet.

  • kr 1 350 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • kr 13 820,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 363 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er ikke beregnet på eiendommen. Når eiendommen tas i bruk vil disse beregnes og tilfalle eiendommen.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Reguleringskart, reguleringsbestemmelser, matrikkelbrev, illustrasjon av båtplass og illustrasjon av bodplass. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 2. feb. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-22-00038
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.