Kvalamarka 6

Haugesund
Prisantydning

1 850 000,-

Solgt
 • BRA77㎡
 • EierformSameie
 • Soverom2
 • Byggeår1997
 • Omkostninger58 000,-
 • Totalpris1 908 000,-
 • Felles/mnd740,-

Kvala - Innbydende og pen selveierleilighet med 2 soverom - God planløsning

Beskrivelse

Innbydende og pen leilighet som er godt utnyttet og holder gjennomgående god standard.

Gang med plass til å henge fra seg sko- og yttertøy.

Lys og trivelig stue og kjøkken i åpen løsning. God plass til sofagruppe og spisebord. Store vindusflater som gir rikelig med naturlig lysinnslipp og utgang til balkong. Flott hvit kjøkkeninnredning med glatte fronter og benkeplate av laminat. Integrerte hvitevarer som kjøl/fyseskap, oppvaskmaskin, stekeovn og induksjonstopp. Godt med skap- og benkeplass samt praktisk kjøkkenøy.

Innbydende og pent baderom som har fliser med varme i gulv og fliser på vegger. Servant med hvit baderomsinnredning, toalett og dusjnisje.

Lyst og fint hovedsoverom med egen walk-in garderobe/bod.

Gjesterom som også kan benyttes som kontor.

Utvendig bod.

Detaljer

Lys og trivelig leilighet som ligger i byggets 2. etasje som inneholder: Gang, stue og kjøkken i åpen løsning, bad, 2 soverom og bod. Utvendig bod.

Bygningsinformasjon

Bebyggelsen består av leilighet oppført på 2. etasje som ligger i en vertikal og horisontaldelt bygning med tre etasjer og flere leiligheter. Næringslokaler på 1. etasje. Bygning med grunnmur av betong. Yttervegger i bindingsverk av tre. Kledd med liggende og stående bordkledning. Vinduer av tre. Isolerglass. Dører av tre. Isolerglass i dør med glassfelt. Takkonstruksjon av tre. Utført som saltak. Tekket med betongtakstein. Leiligheten fremstår med normalt vedlikehold og slitasje. Det ble registrert skjevheter i gulv og råtedannelse i noen vinduer. Beskrivelse er hentet fra takstmanns tilstandsrapport. Se ellers rapporten for mer informasjon.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG3 og TG 2 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK TG 3 - Utvendig > Vinduer TG 3 - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK TG 2 - Utvendig > Dører TG 2 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger TG 2 - Innvendig > Radon TG 2 - Innvendig > Innvendige dører TG 2 - Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv TG 2 - Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjik TG 2 - Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr og innredning TG 2 - Tekniske installasjoner > Vannledninger TG 2 - Tekniske installasjoner > Avløpsrør TG 2 - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg TG 2 - Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK TG 2 - Kjøkken > 2. etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på nybygg, kontor/leiligheter datert 26.03.1997. Følgende bemerkninger: 1. Fundament under søyler utvendig. 2. Teglstein fullføres fasaden 3. Utearealet ferdigstilles

Det foreligger ferdigattest på utebod datert 26.03.1997.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger i et etablert og trivelig boligfelt med kort vei til skoler, barnehager, offentlig transport, flotte rekreasjonsområder, dagligvarebutikk og Gardsenteret med butikker og post. I nærområdet finner dere blant annet populære Kvalsvik med badestrand, for ikke å snakke om noen av byens mest populære turområder; Kyststien via Haraldshaugen og Kvalen Fyr, og Vangen.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område i som er regulert til kontor/bolig.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 1 850 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 10.500,-
  • kr 58 000,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 908 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Fellesutgifter

  kr 740,- Felleskostnader betales pr. mnd. og inkluderer bla. felles bygningsforsikring og avsetning til diverse vedlikehold av bygning, fellesanlegg og uteområder, utskiftning av lyspærer i fellesarealer. Nedbetaling av felles ladeanlegg for elbiler.Det ble besluttet av årsmøtet i 2023 å se på fornying av vinduer i bygningsmassen. Sameiet gjør derfor oppmerksom på at beslutninger tatt av årsmøtet 2024 kan medføre økning i felleskostnader. Årsmøtet vil avholdes i mars.Elbil lading: Sameiet har investert i felles ladeanlegg for elbiler. Ny eier vil dermed ha mulighet til å kjøpe egen ladeboks gjennom Haugaland Kraft og få den koblet til ladeanlegget (på egen regning). Ladeanlegget er en investering som sameiet fremdeles betaler ned på (dekket av felleskostnader). De som benytter ladeanlegget betaler i dag et tillegg på 75,- per måned for å dekke deler av nettleie som blir fakturert sameiet.

  Kommunale utgifter

  kr 10 985,- pr. 2024. Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år og forbruk.

  Ligningsverdi

  kr 500 468,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt fellesutgifter. Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om eierseksjoner § 23.

  Betingelser fellesgjeld

  Det er per i dag ingen lån i sameiet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert  29.02.2024 og selgers Egenerklæring datert 23.02.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 18. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01240067
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.