Kyrkjegardvegen 27, 4276 KARMØY

Kyrkjegardvegen 27

Karmøy
Prisantydning

1 790 000,-

Visning i dag
 • BRA166㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår
 • Omkostninger58 570,-
 • Totalpris1 848 570,-

Visn 26/9! Enebolig med nydelig utsikt - Sentral beliggenhet - Bad 2013 - Moderniseringsbehov!

Visning

mandag 26 september

17:15-18:15

Påmelding
Beskrivelse

Boligen er over tre plan og inneholder: Kjeller: Kjellerrom, vaskekjeller, innredet rom og rom med trapp. Første etasje: Gang, bad, kjøkken og stue. Loftsetasje: Gang, bad samt tre soverom. Garasje/ redskapsbod.

Boligen holder hovedsakelig eldre standard, men enkelte bygningsdeler er oppgradert de senere årene. - Pusset opp bad i hovedetasje med nytt gulvbelegg og våtromsplater på vegger i 2013. Baderommet inneholder wc, vask samt dusjkabinett. I forbindelse med dette ble det også lagt nytt rør i rør system, nytt elektrisk og nye avløpsrør til badet. - Gulvoverflater i stue og kjøkken er fornyet, i tillegg til vedovn. - Fornyet sarnafil på takterrasse.

Følgende momenter har fått TG3(store eller alvorlige avvik) og TG2(avvik som kan kreve tiltak) i tilstandsrapporten: TG3: - Bad loft: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Belegg uten oppbrett langs vegger. Avløp fra badekaret er ikke synlig. Naturlig ventilasjon. Badet er av eldre dato og er ikke utført etter dagens forskrifter. TG2: - Taktekket er fra byggeår og det er ikke demontert og remontert i løpet av tiden. - Nedløp og beslag: Det ble registrert skadet renne. Rustdannelse på renne kroker. - Det ble registrert stedvis råte og malingsslitasje på trepanelet. - Det ble registrert noe merker etter tidligere fuktighet på sutaket i området ved pipe. - Det ble registrert vinduer med stedvis råte og vinduer med malings slitasje. Punkterte gladd. Sprekk i glass i gang. - Det ble registrert noe slitasje på ytterdørene. Råtedannelse på dørblad. Rustdannelse på hengsler. - Balkong/ terrasse: Høyden på rekkverket på terrasse ble målt til 77cm, og balkong til 86 cm. Det ble registrert noe slitasje på terrasse. Malingsslitasje og råte på rekkverk på balkong. - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskrift. Sluk i trapp til kjeller er tildekket. - En må forvente noe stedvis slitasje og sprekkdannelse på overflater. - Det ble registrert varierende skjevhet på etasjeskille. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Pipen er fra byggeår og er ikke renovert. - Det ble registrert stedvis saltutslag og fuktighet på innsiden av grunnmuren. - Innvendige trapper: Normal slitasje på trapp mellom etasje og loft. Høyden på rekkverk, åpning mellom spiler og veggrekke tilfredsstiller ikke dagens forskrifter. Lav fri høyde. Kjellertrapp tilfredsstiller ikke dagens forskrifter. - Varierende slitasje på innerdører. - Bad: Det er lite fall til sluk, men belegget har oppbrett ved terskel- Hultaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Kjøkken: Det ble registrert stedvis slitasje. Ventilator er tidvis defekt. - Avløpsrør: Avløpet fra bad i første etasje og fram til septiktank fremstår som nytt. Avløp fra loft og vaskekjeller er ukjent utførelse. - Boligen har naturlig ventilasjon. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el- tilkobling av varmtvannstank. - Varmepumpe er defekt. - Det ble registrert stedvis fuktighet på innsiden av grunnmuren. - det ble registret noe rustdannelse på drager av stål. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septik.

Bruksareal per etasje

Kjelleretasje: 47 kvm Første etasje: 75 kvm Loftsetasje: 44 kvm

Bygningsinformasjon

Grunnmur av betong. Yttervegger i trekonstruksjon, kledd med trepanel. Saltak oppbygd som åsetak. Tekket med skifer. Vinduer og ytterdører av tre. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon i Karmøy kommune som kan bekrefte byggeår. I følge selger er boligen opprinnelig oppført ca. 1936.

Det foreligger ikke opprinnelige bygningstegninger av boligen, og megler har av den grunn ikke mulighet til å kontrollere hva som er godkjent innredet. Ved bruksendring må det søkes om og godkjennes av kommunen. Det foreligger tegninger i forbindelse med tilbygg.

Primærrom

Første etasje: Gang, bad, kjøkken og stue. Loftsetasje: Gang, bad samt tre soverom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann via private stikkledninger. Privat avløp/septik.

Adkomst via privat veg. Ingen tinglsyt veirett.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Vedovn i stue. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt og barnevennlig til i Veavågen, med nydelig utsikt til sjøen. Fra eiendommen er det gangavstand til skole, barnehage, idrettsanlegg, ungdomsskole og flere butikker.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Eiendommen grenser til område regulert til lek mot øst (i front).

  • kr 1 790 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 44 750,-
  • kr 58 570,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 848 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 528,- pr. 2021. Kommunale avgifter gjelder her avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og vann. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  kr 508 925,- Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Hvitevarer på kjøkken medfølger handelen. Det gis av selger ingen garanti.

  Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Boligen har vært utleid i selgers eiertid.

  Samtlige forkjøpsberettigede har fraskrevet seg forkjøpsretten i 2018. Megler vil innhente ny fraskrivelse og forkjøpsrett vil bli slettet før overtagelse.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 11.08.2022, selgers Egenerklæring datert 15.08.2022 og grunnkart . Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. sep. 2022

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 2-22-00088
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.