Lahammar 3

Karmøy
Prisantydning

1 590 000,-

Solgt
 • BRA165㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår
 • Omkostninger53 480,-
 • Totalpris1 643 480,-

Enebolig sentralt i Skudeneshavn - Romslig tomt på 975 kvm - Praktisk planløsning - Moderniseringsbehov!

Beskrivelse

Eiendommen holder hovedsakelig eldre standard og har behov for oppgraderinger for å nå dagens standard. Boligen har en praktisk planløsning, og kan med de rette tiltak bli en svært kjekk familiebolig. Her har en muligheten til å bygge sitt eget drømmehjem sentralt i Skudeneshavn. Boligens baderom ble oppgradert for noen få år siden med fliser på gulv og vegger samt fornyet toalett, dusjkabinett og servant.

Detaljer

Boligen er over to plan og inneholder: Underetasje: Entrè, hall, bod(opprinnelig planlagt gjestewc), kjellerstue, vaskekjeller og bod. Garasje. Kjellerstue er godkjent hobbyrom i tegninger. Første etasje: Gang, baderom, hovedsoverom med utgang til balkong, soverom, kjøkken samt stue med utgang til terrasse.

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført med underetasje og 1.etasje. Garasje i tilknytning til underetasjen. Grunnmur oppført av sementblokker. Pusset overflate. Yttervegger i bindingsverk av tre, kledd med trepanel. Saltak oppført i trekonstruksjon, tekket med betongtakstein. Renner og nedløp av sink. Vinduer og ytterdører av tre. Skyvedør av aluminium i stuen. Balkong og terrasse med dekke av betong. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Det foreligger bygningstegninger datert 1966 som stemmer med dagens bruk. I tegningene kan vi se at det er godkjent å bygge et tredje soverom i 1. etasje (stuen) om ønskelig. Vegg i kjøkken har endret plassering til fordel for større kjøkken. Kjellerstue er godkjent som hobbyrom.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon i Karmøy kommune sine arkiv som kan bekrefte byggeår. I følge selger ble boligen trolig oppført ca. 1968.

Følgende momenter har fått tilstandsgrad 3 og 2 i tilstandsrapporten: TG3: -Innvendig: Det ble registrert fuktighet i innredet kjellerstue og i vaskerom og boder. TG2: -Utvendig: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det ble registrert noe misfarging på sutaket i område med pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det ble registrert noe slitasje på vinduer som ikke er fornyet. Faste lukkevinduer. Punkterte glass i gang. Det ble registrert noe slitasje på entredør og dør til bod. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det ble registrert noe rust sprengning under dekke til terrasse. Dekke på balkongen er utkraget fra etasjeskille over garasjen. -Innvendig: Det ble registrert varierende slitasje på innvendige overflater. Noe slitasje på parkett på innsiden av skyvedør. Merker etter fuktighet på furu bord i kjellerstuen. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. TG2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ukjent utførelse av etasjeskille mellom garasje og 1.etasje med hensyn til isolasjon og kuldebro, samt overgang mellom balkong dekke og yttervegg. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det ble opplyst at ovner ikke har vært i bruk på grunn av oppfordring av feier. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det ble registrert noe slitasje på innvendige dører. -Våtrom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen, løsningen eller byggematerialet er uegnet. Normal slitasje. Det foreligger ikke dokumentasjon. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er ikke anordnet fall til sluk. Det foreligger ikke dokumentasjon av utførelsen. -Kjøkken: Det ble registrert noe slitasje. Noe slitasje på ventilator. -Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Naturlig ventilasjon. Rustdannelse på ventil beslag. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkopling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Enkelt opplegg. Automatsikringer i sikringsskap og inntak. -Tomteforhold: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Det ble registrert fuktighet på innsiden av grunnmuren i bod og kjellerstue. Det ble registrert noe rissdannelse i pusset overflate. Skrånet tomt med fall inn til bygningen.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 80 kvm 1. etasje: 85 kvm Primærrom Kjeller: 45 kvm Vindfang, gang og kjellerstue. 1. etasje: 85 kvm Gang, to soverom, bad, kjøkken og stue.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Boligen har installert 2 stk. varmepumper. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue og kjellerstue. Det er opplyst om at ovner ikke har vært i bruk de siste årene på grunn av oppfordring av feier.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sentralt og flott til i Skudeneshavn. Fra boligen er det gangavstand til blant annet sentrum med handlemuligheter, spisesteder, skoler, barnehage, bystranden og flotte turmuligheter. Like utenfor boligen ligger også en kjekk lekeplass.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Her er det som kommuneplanen som er gjeldende. Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse. 48 kvm er avsatt til kjørevei i reguleringsplan.

  • kr 1 590 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 53 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 643 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 13 158,- pr. 2022. Kommunale avgifter inneholder vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Kommunale avgifter kan variere etter bruk.

  Ligningsverdi

  kr 420 914,- for 2021

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 27. nov. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230580
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.