Legevegen 6A

Karmsund
Prisantydning

2 890 000,-

 • BRA109㎡
 • EierformAndel
 • Soverom3
 • Byggeår1975
 • Omkostninger10 845,-
 • Totalpris3 020 414,-
 • Felles/mnd5 000,-

Norheimskogen - Innholdsrik og kjekk halvpart av tomannsbolig med alt på et plan - Attraktiv og populær beliggenhet

Beskrivelse

Svært innholdsrik og meget kjekk halvpart av vertikaldelt tomannsbolig. Boligen fremstår som meget velholdt tatt boligens alder i betraktning, men det må forventes noe vedlikehold og oppgradering av boligen.

Det ble i sensommer/høst 2022 oppdaget en vannlekkasje ved pipe hvor det ble vannskader på gulv og stuetak. Dette er blitt reparert via borettslagets forsikring og da ble det lagt nytt tak og gulv i stue og kjøkken. Det er også satt inn ny balkongdør.

Eiendommen overdras i den stand den var ved besiktigelse og ytterligere utvask blir ikke foretatt.

Detaljer

Innholdsrik og kjekk halvpart av vertikaldelt tomannsbolig. Boligen er innredet med alt på et plan og trappefri adkomst som inneholder:

Vindfang, entrè, stue, kjøkken, vaskerom, bad, toalettrom, 3 soverom og 2 boder. Luke/stige til loft. Carport og utvendig sportsbod med varmekabler.

Bygningsinformasjon

Boligen er oppført med støpt ringmur. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har liggende bordkledning og fasadeplater. Takkonstruksjoen har W-takstoler i tre. Tektekkingen er av betongtakstein.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG2 og TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3 - Våtrom > Generell > Vaskerom - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Normal elde og datidens byggeskikk tilsier at vaskerom bør oppgraderes hvis det skal fungere iht dagens standard. Svikt pga normal elde må generelt forventes.

TG 3 - Våtrom > Generell > Bad - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tg pga naturlig elde og datidens byggeskikk.

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

TG 2 - Utvendig > Vinduer - 2 - Det er avvik: Vinduet på kjøkken er i sluttfasen på forventet levetid og snart moden for utskiftning.

TG 2 - Innvendig > Overflater - Det er avvik: Det er registrert en del mindre avvik rundt i boligen. Avvik anses som normale iht alder og går i stor grad på naturlig bruk. Det er allikevel enkelte anmerkninger som går på utførelse.

TG 2 - Innvendig > Pipe og ildsted - Det er avvik: Tg pga naturlig elde

TG 2 - Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken - Det er avvik: Noe rustskader i øvre del på ventilator. Lys mangler.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Anlegg fremstår som ryddig og i normal god stand. Takstmann har ikke utdanning innen elektrisk og undersøkelse er derfor noe begrenset.

TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

TG 2 - Utvendig > Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Tg pga naturlig elde.

TG 2 - Utvendig > Nedløp og beslag - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler snøfanger ved parkering.

TG 2 - Utvendig > Dører - Det er avvik: Mindre skade på hoveddøren som er utbedret. Mangler noe maling i overgang med balkongdør listen.

TG 2 - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Det er avvik: Tg pga naturlig elde og slitasje.

TG 2 - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevhet anses i stor grad naturlig iht alder. Det går ca 15mm ned i sør/vest hjørne i stuen. Dette er trolig fra når huset ble oppført.

TG 2 - Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG 2 - Innvendig > Innvendige dører - Det er avvik: Dørene fungerer greit, men alder tilsier at noe utskiftning må forventes.

TG 2 - Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken - Det er avvik: Det er sprekk mellom fliser på vegg og benkeplate. Noe skader på benkeplate etter kapping. Fliser på vegg fremstår som noe ufagmessig utført.

TG 2 - Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tg pga manglende avtrekk. Det er laminat på gulv som i utgangspunktet ikke anbefales på toalettrom.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tg pga normal elde.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tg pga normal elde.

TG 2 - Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tg pga normal elde.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 109 kvm Vindfang, entré, stue, kjøkken, vaskerom, bad, toalettrom, 3 soverom og 2 boder. Primærrom 1. etasje: 103 kvm Vindfang, entrè, stue, kjøkken, vaskerom, gang, bad, toalettrom og 3 soverom. Sekundærrom 1. etasje: 6 kvm 2 boder.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på nybygg bolig datert 07.02.1976. Dokumentet kan leses hos megler.

Følgende mangler: Midlertidig brukstillatelse for 8 leiligheter, gruppe A og C. Alle ventilasjonskanaler på loft isoleres (forskiftens kap. 47. pkt. 161). Gjelder også gruppe B dersom dette ikke er gjort.

Adgang til utleie

Etter borettslagslovens bestemmelser kan andelseieren ikke uten samtykke fra styret leie ut boligen utenom til familie i opp og nedadstigende rekkefølge. Det er noen unntaksbestemmelser, konferer megler.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har svært attraktiv beliggenhet i Norheimskogen, et etablert boligområde i en rolig gate uten gjennomgangstrafikk. Boligen ligger høyt i terrenget og har flott utsikt utover Karmsundet. Kort vei til skole, barnehage, dagligvarebutikk og Oasen Storsenter med de fleste fasiliteter. Det er også kort vei til Norheim kulturhus hvor det er aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Flotte turområder i Norheimskogen og på/rundt Spannhelgeland. God offentlig kommunikasjon med blant annet bybuss, Karmøyrute og Kystbussen fra Oasen bussterminal til Bergen/Stavanger.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommens arealbruk er opplyst å være "Boligbebyggelse, nåværende" i kommuneplanens arealdel og omfattes av reguleringsplan 502 - Norheimskogen og 519 - Norheimskogen sør, del av gnr 148. Plan og bestemmelser er innhentet og kan fås hos megler.

  Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  • kr 2 890 000,- (Prisantydning)
  • 119 569,- andel fellesgjeld pr. dato 6. mar. 2023
  • 3 009 569,- (Totalpris ekskl. omkostninger)
  Omkostninger
  • Tinglysing pantedokument kr. 480,-
  • Tinglysing hjemmelsovergang kr. 480,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 6.000,-
  • Gebyr avklaring forkjøpsrett kr. 3.885,-
  • kr 10 845,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 020 414,- (Totalpris inkl. omkostninger)
 • Fellesutgifter

  kr 5 000,- Felleskostnader betales pr. mnd. og dekker bla. betjening av andel renter og avdrag på evt felles lån, kommunale avgifter, samt utvendig vedlikehold, felles bygningsforsikring og Get TV grunnpakke og internett.Styret har besluttet å øke felleskostnadene med kr. 1200,- fra 1. juni 2023. Pr. dags dato betales kr. 3800,- pr.mnd.

  Ligningsverdi

  kr 557 808,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Betingelser fellesgjeld

  Spesifikasjon av lån: Lånenummer: 96660143375, BoligBanken ASA Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats per 06.03.2023: 4.4% pa. Antall terminer til innfrielse: 290 Saldo per 06.03.2023: 1 434 837 Andel av saldo: 119 570 Første termin/første avdrag: 31.05.2022 ( siste termin 30.04.2047 )

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 08.03.2023 og selgers Egenerklæring datert 27.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 10. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01230013
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.