Leirangergata 15

Haugesund
Prisantydning

4 700 000,-

 • BRA255㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår1918
 • Omkostninger131 230,-
 • Totalpris4 831 230,-

Klassisk flott enebolig med attraktiv beliggenhet. Flotte og solrike uteområder. Nytt tak og nye vinduer i 2015/16-18.

Beskrivelse

Standardteksten er inspirert av selgers beskrivelse om hva som er gjort med huset siden de selv kjøpte det i 2011.

Rørfornyelse av rør fra kum inne til overgang pvcrør ved 10,3 meter (ihht dokumentasjon fra SIM tankrenovasjon). Byttet også varmtvannstank. Dette ble gjort av Karmsund Rør AS. I 2020 gikk det tett i kloakkrør under gulv i kjeller. Rør ble byttet/lagt nytt. Geir Sirnes AS utførte arbeidet.

Loft: Var innredet som kontor/loftsstue da de overtok. Lagt ny parkett og gulvlister. Malt panelet. Gulvet ble levert og lagt av Leif T. Færaas AS.

Gang 2. etasje: Malte vegger og montert nye gulv- og dørlister. Underlist i tak er også ny. Tak og original taklist malt.

Stort barnerom: Ny parkett og montert panelplater (mdf). Arbeid gjort av Leif T. Færaas AS. Nye gulvlister og underlist i tak. Malt tak. Pusset og malt gammel taklist. Lagt elektrisk inn i vegg (Helgevold Elektro AS).

Lite barnerom: Beholdt parketten som var. Montert panelplater og malt disse. Nye gulv- og dørlister og pusset og malt tak og gammel taklist. Lagt elektrisk inn i vegg (Helgevold Elektro AS). Fjernet vask som var på rommet, blendet rør. Disse ligger inne i veggen.

Hovedsoverom. Beholdt parketten som var. Montert panelplater (mdf) og malt disse. Gipset og tapetsert hjørne ved seng. Nye gulv- og dørlister og ny underlist tak. Pusset og malt tak og gammel taklist. Montert garderobeløsning fra IKEA. Skiftet det elektriske, mesteparten lagt inn i vegg. (Helgevold Elektro AS)

Bad 2. etg. Revet og bygget opp igjen. HFH bygg, Smistad mur og flis AS, Rørleggermester Olsen og Krumsvik Elektro AS. IKEA innredning. Lampene er håndlaget og levert av MOLO AS. Dusj, toalett og blandebatteri til vask levert av Rørleggermester Olsen. Historiske gulvfliser fra Ulfven. Arbeid gjort 2016.

Hall: Gipset vegger (Arne Hallquist). Nye gulv- og dørlister. Ny underlist i tak. Tak og gammel list i tak malt. Det ble lagt ny murpuss på peis. Lagt elektrisk inn i vegg (Helgevold Elektro AS). Montert rosett.

Vindfang. Malt panel på vegger og fliser på gulv.

Stue: Gipset og tapetsert. Nye gulv og dørlister. Bygget bokhylle - gjort av snekkerbror med fagbrev. Tak malt, ny underlist i tak, fjernet maling av gammel list, pusset og malt. Lagt elektrisk inn i vegg (Helgevold Elektro AS). Montert rosetter. Ovn skiftet med rundovn kjøpt på antikkmesse. Ny brannvegg og plate under peis. Arbeid gjort av murmester Tor Gismarvik.

Kjøkken: Revet, gulv rettet opp, nytt gulv, nye gipsplater på vegg og tak, nytt elektrisk (Helgevold Elektro AS). Vegger er tapetsert. Kjøkken og hvitevarer fra IKEA, utenom oppvaskmaskin som er Siemens, kjøpt på Elkjøp. Her er 3 gamle blyglassvindu beholdt, disse har en viss bevaringsverdi. Montert rosett. Geir Sirnes AS sto for rørleggerarbeidet. Arbeid gjort 2015.

Toalett: Revet og totalrenovert samtidig med bad i 2. etg. Samme håndverkere og innredning/fliser som bad 2. etg. 2016.

Alle innerdører er originale bortsett fra badedør i 2. etg. og toalettdør i 1. etg. Fjernet maling og/eller pusset de ned og malt dem på nytt. Noe skjevheter og bruksmerker på dører, men de er beholdt etter ønske å bevare mest mulig av originale detaljer.

Kjeller: Har malt vegger i vaskerom og lagt terrassefliser i tre på betonggulvet for bedre komfort. Rev kjølerom som ikke var forskriftsmessig og koksbinge i rom ved vaskerom. Nye lister rundt noen vindu i kjelleren. Det er peis i kjellerstue.

Ute: Lagt platting på framside mot Leirangergata, ellers vedlikehold ved å skifte dårlige bord på kledning, male kledning og mur. Malt ytterdører, garasjeport og inngangsport.

Alle vindu utenom 3 blyglassvinduer på kjøkken og 2 kjellervinduer er byttet i 2015 (kjellervinduene mot Ryfylkegata er ikke byttet). 3 dører er skiftet, ytterdør i kjeller, ytterdør mot bakgård i 1. etg. og balkongdør i 2. etg. Vindu/dører ble levert av Førre Vindu og arbeidet utført av Byggmester Magnar Halvorsen.

Taket ble skiftet i 2018 av Leif T. Færaas. Samtidig ble taket løftet ca. 5 cm. og isolert. Skiftet tak på garasje samtidig selv om dette ikke var nødvendig for å få helhet på huset. Det ble samtidig skiftet en del dårlig kledning på noen av arkene.

Sikringsskap var nytt i 2015, noen nye kurser lagt opp. Helgevold Elektro AS. Det er klargjort dersom det ønskes installert varmepumpe.

Det er ekstra gulvfliser, tapet, veggfliser og takpanner som vil følge med dersom det blir behov for vedlikehold.

Detaljer

Kjeller: Gang , Kjellerstue , Vaskerom, 2 boder. 1 etasje: Vindfang, Entré, Toalettrom, Hall m/trapp, Kjøkken, Stue, Spisestue 2 etasje: Gang, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Omkledning, Bad Loft: Loftsstue

Bygningsinformasjon

Innredning av loftstue er ikke omsøkt godkjent i kommunen til rom for varig opphold.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Innvendig > Rom Under Terreng Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist fukt i mur i kjeller som har åpen konstruksjon. Det er også synlig saltutslag i dette området. Fuktmålinger i det sør/vestre hjørnet tyder på at det også er noe fukt i dette området. Det er også saltutslag på pipe/fundament for ildsted i kjellerstuen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Alle registrerte nedløp går ikke til rør i grunn. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Generelt er boliger fra denne tid noe underventilert i forhold til en moderne bolig. Vesteveggen har kledning installert direkte på riper og er derfor dårlig ventilert. Forrige eier har opplyst om at sør, øst og den nordre veggen er etterisolert. Kledningsbord ligger også stedvis noe nært grunnmur, og det er også noe underventilert i disse områdene. Undertak har trepaneler fra byggeåret. Noe slitasje av normal art og som forventet på eldre bygningsdel. Noe mindre skjevhet i konstruksjon som kan ses mot sør i omkledningsrommet. Dette har ingen betydning for byggets bæreevne. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er registrert spor etter bore-biller i synlig treverk. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er registrert skjevheter i etasjekillere i denne boligen. Enkelte indikasjoner på bore-biller i treverk som er synlig. Aktivitet er uviss da det ikke er synlig bore-mel.

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Pipe og ildsted Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige. Alle fire pipevanger er ikke synlige. Dette er et krav om ikke pipeløpet er rehabilitert. Det er da krav om to synlige sider. Det er påvist noe sprekker i pipen i kott i 2 etasje. Levetiden for pipeløpet er over halvert ihht sintef byggforsk. Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Krypkjeller Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Fuktmpålinger på over 20% fukt. Området er noe underventilert. Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon >Toalettrom Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det er påvist andre avvik: Det er ikke sluk i rommet hvor utløp for skap er. Det var mindre lekkasje fra fordeler i skap på befaringsdagen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Automatsikringer og AMS strømmåler. Tavlen er renovert og det er også utført utskiftinger på ledningsnett ol. Alle arbeider i nåværende eiers tid kan dokumenteres. Det er for øvrig også registrert noe eldre ledningsnett som er i bruk. Noe i 2 etasje og i kjeller. Hovedoppgradering er utført i 2015. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Grunnmuren har sprekkdannelser. Sprekkdannelser er ikke betydelige og relativt normale setninger. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Forstøtningsmurer Det er påvist andre avvik: Dagens krav tilsier rekkverk om det er over 0.5 meter til underliggende terreng. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold Det er avvik: Det er noe fallende terreng mot mur på østsiden kan kan forårsake belastning på mur. Kostnadsestimat: Under 10 000

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 71 kvm 1. etasje: 84 kvm 2. etasje: 73 kvm 3. etasje: 27 kvm Primærrom Kjeller: 53 kvm Gang, kjellerstue og vaskerom. 1. etasje: 84 kvm Vindfang, entre, toalettrom, hall m/trapp, kjøkken, stue og spisestue. 2. etasje: 70 kvm Gang, 3 soverom, omkledning og bad. 3. etasje: 20 kvm Loftstue Sekundærrom Kjeller: 18 kvm 2 boder 2. etasje: 3 kvm 3. etasje: 7 kvm Garderobe

Ferdigattest

Ferdigattest for ombygging garasje datert 11.11.1986

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Varmekabler, vedfyring, elektrisk.

 • Beliggenhet

  Sentralt beliggende med få minutters gange til Haugesund sentrum. Kort veg til Solvang skole, barnehage, dagligvarebutikk, treningssenter m.m.

  Regulering

  Alle utvendige arbeider på takflater og fasade må avklares med byantikvaren.

  Eiendommen ligger i områderegulering Flotmyr. Reguleringsplan under arbeid; detaljregulering for Haugesund folkebad.

  • kr 4 700 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 131 230,- (Omkostninger totalt)
  • kr 4 831 230,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 19 054,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på kr 3 130,- pr år

  Ligningsverdi

  kr 1 021 321,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 04.05.2023 og selgers Egenerklæring datert 02.05.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 26. mai 2023

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01220029
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.