Listøylvegen 114

Edland
Prisantydning

6 200 000,-

 • BRA117㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår2017
 • Omkostninger168 730,-
 • Totalpris6 368 730,-

Kvalitetshytte og garasje i laft - Nydelig utsikt - Nær skitrekk og lysløype

Visning

lørdag 25 mars

16:00-17:00

Påmelding
Beskrivelse

Delikate og kostbare bad og kjøkken. Flotte fliser i gang og på badene og kraftig eikeparkett 18mm på øvrige gulv. Kjøkken: Designa kjøkken, Siemens stekeovn med wifi og elektrolyse, integrert Siemens kaffemaskin, oppvaskmaskin Electrolux XXL, Siemens platetopp 90cm, dekorativ Husquerna vifte og Integrert Electrolux kjøleskap 180cm. Spa er nytt i 2022, fra Vikingbad AS "Legend2" med smart styring. 11kw elbil lader i garasje. Smart varmesystem fra Micromatic. Smart lysstyring fra Elko, nytt 2022. ElkoPlus i sort utførelse, med smart styring. Hytten og all treverk er behandlet med Møretyri tømmerolje Alta skifer på betong dekker med varme utvendig. Flotte natursteinsmurer, skifertrapp, kombinert terrassebord/skiferbelagt uteområde, behagelig utebelysning og jacuzzi med overbygg.

Detaljer

Hovedetasjen: gang, bod, soverom m/klesrom, bad, stue, spiseplass og kjøkken. Loftsetasjen har 3 soverom og bad.

Bygningsinformasjon

Laftet hytte, satt opp på støpt grunnmur. Taket er tekket med torv og det er doble vinduer. Fra takstmann: Tekking er ikke kontrollert grunnet store snømengder. Takrenner i tre og kjetting. Takrenner er noe dekket av mye snø på befaringsdagen og er derfor ikke vurdert i sin helhet. Kjetting er kun tilkoblet/lagt mot grunn og er ikke oppkoblet mot eget rørsystem i bakken. Dette er normalt på en fritidsbolig i dette området da det ikke er eget overvanns-system. Fritidsboligen er oppført i tømret utførelse. Tømmervegger på baksiden av fritidsboligen er ikke kontrollert i sin helhet da det var mye snø på befaringsdagen. Det kan derfor påregnes ytterligere kontroll av dette området når eiendommen er snøfri. Det er ikke registrert avvik på konstruksjoner som er synlige på befaringsdagen. Saltakskonstruksjon i tre. Bærende synlige åser innvendig, undertak i tre. Sperrer ovenpå. Vinduer i tre med trekarm og isolerglass. Enkelte vinduer er funksjonstestet og de fungerer som tiltenkt. Ytterdører i alminnelig god kvalitet. Dørene er funksjonstestet og de fungerer som tiltenkt. Ikke kontrollert grunnet store snømengder. Eier opplyser om at terrasser består av trekonstruksjon og er dekket med imp 28x120mm bord, samt noe i betong dekket med Altaskifer og varmekabler som er nedstøpt. Ikke kontrollert grunnet store snømengder. Eier opplyser om at terrasser er tekket med skifer, og dette gjelder også utvendige trapper. Dette er delvis synlig, men ikke i sin helhet. Eier opplyser også om at trapper og gårdsplass ovenfor har varmekabler i bakke for isfri adkomst. Eier har valgt bort rekkverk på terrasse ved jacuzzi av estetiske årsaker og også for å forenkle snømåking. Dette er allikevel krav om rekkverk om det er over 0,5m til underliggende terreng.

Tilstandsgrad 3 Utdrag fra rapport Det er betongdekke mot grunn. Etasjeskiller i tre for 2 etasje. Det er skjevhet i gulv i denne etasjeskiller. Dette på grunn av at konstruksjonen har satt seg. Vurdering av avvik: • Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en hytte som dette. Dersom hytten en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Avviket har ingen umiddelbar konsekvens. Avviket har heller ingen betydning for byggets bæreevne.

Fliser på gulvet. Varmekabler. Fall på gulvet er lasermålt, og det er registrert motfall til sluk på dette gulvet. Grunnet motfall har eier montert Elko smart lekkasjedeteksjon som gi alarm ved eventuell lekkasje. Vurdering av avvik: • Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. • Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. • Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist motfall til sluk på dette baderommet. Dette på grunn av skjevhet i etasjeskille. Det er også lav terskel ved dør på dette baderommet, og i ytterste konsekvens kan det renne vann ut døren ved utilsiktet lekkasje. Tiltak • Andre tiltak: • Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrert avvik. Fallforhold må utbedres.

Primærrom

Bruksareal 1. etasje: 86 kvm 2. etasje: 31 kvm Primærrom 1. etasje: 83 kvm Hall m/trapp, vaskerom, bad, soverom/garderoberom, kjøkken/spisestue, stue. 2. etasje: 31 kvm Gang, bad, 3 soverom. Sekundærrom 1. etasje: 3 kvm Bod.

Ferdigattest

Ferdigattest hytte datert: 24.02.2017 Ferdigattest garasje datert: 26.06.2018

Adgang til utleie

Dette er en selveiende hytte som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Privat vei, brøytes/vedlikeholdes av Listøyl hyttevelforening og inngår i medlemmenes årlige velforeningsavgift. Vann: Privat vassverk. Avløp er offentlig og inngår i de opplyste kommunale avgiftene.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Hytten ligger første rekke med fantastisk utsikt i et lite hyttetun nær skitrekket og lysløypen like nedenfor.

  Adkomst

  Fra E-134, ta av til Haukelifjell skisenter. Fortsett veien ca 200 meter og ta første vei til høyre. Fortsett forbi bom/containere og oppover. Følg veien og hold venstre i skarp sving og fortsett oppover. Passer hytter på venstre side og ta neste vei ned til venstre til hyttetun. Hytten ligger på venstre side, nest borterst.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritliggende fritidsbebyggelse.

  • kr 6 200 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 168 730,- (Omkostninger totalt)
  • kr 6 368 730,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 7 200,- pr. 2023. Kommunale avgifter faktureres månedlig med kr. 605,84,-. Dette er nytt fra 2023.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 50% av markedsverdi.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til/anbefales sterkt av megler til å tegne boligkjøperforsikring spesielt mtp ny avhendingslov. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet og dette må ikke glemmes. Kontakt megler hvis du lurer på noe. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 19.02.2023 og selgers Egenerklæring datert 23.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Hugo Wee
 • Oppdragsnummer: 01220077
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.